Månadsbrev med intervjuer och senaste nytt.  Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


"Jag vill se potentialen i människor och utmanar dem att gå utanför vad de tror att de klarar"

Therese Jönmark är VD på E.ON Kundsupport, med tidigare roller som bl a HR Direktör på E.ON.

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du nu har

Jag är utbildad personalvetare och ekonom. Har inom E.ON haft en roll som HR Direktör för den nordiska verksamheten sedan 2010 och även ansvarat för HSSE (Health & Safety, Security and Environment), kommunikation internt och externt samt Real Estate. Den 1 januari 2018 blev jag VD för E.ON Kundsupport.

 

Vad var det som fick dig att tacka ja till rollen som VD?

Det var möjligheten att jobba med kundrelationer i affären och den digitala resa vi har påbörjat.

 

Är det någon skillnad i din nuvarande roll som VD jämfört med övriga roller du haft?

Det är en större verksamhet i antalet människor än vad jag har haft tidigare. Jag går från en medarbetargrupp på 130 personer till ca 400. Idag har jag ett P/L ansvar samt att jag får direkt feedback från våra kunder på det jobb vi gör.

 

Vilka 3 saker tar du med dig in i detta ledarskap som du ser att du har nytta av?

Min långa erfarenhet av att jobba med förändringsledarskap, affärs- och resultatfokus samt hålla en bra strategisk nivå.

 

Vad ser du framför dig som din viktigaste ledarskapsfråga framåt?

I min roll idag är det viktigaste att driva igenom de förändringar som krävs för att vi ska vara konkurrenskraftiga.

 

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är signifikant för just dig?

Mitt driv och engagemang och att skapa resultat, vilket i mångt och mycket grundar sig i att jag är extremt nyfiken och ser möjligheter i det mesta.

 

Vad är det mest intressant och utvecklande i din ledarroll idag?

Att jag jobbar med så mycket kompetenta och ansvarsfulla medarbetare. Det skapar väldigt bra förutsättningar för de utmaningar vi står inför.

 

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?

När jag vid ganska så unga år blev chef över före detta kollegor. Det är en helt annan roll att vara chef i en grupp där man tidigare varit en i teamet. Det var en mycket bra skola att gå där jag fick lära mig att bygga en plattform av tillit i den nya rollen innan alla var med på tåget. Jag har varit chef sedan jag var 26 år.

 

Varifrån hämtar du energi och inspiration?

Genom min nyfikenhet, mina medarbetare och viljan av att testa och lära mig nya saker.

 

Hur inspirerar du andra?

Förhoppningsvis genom att jag ger av min energi och skapar engagemang utifrån en tydlig riktning utan att ge ut kompassen som visar hur vi tar oss dit. Jag bygger mycket på teamet och kraften i att hitta och ansvara för lösningar själv. Sen delar jag ut tydliga mandat i organisationen.

 

Vilka egenskaper uppskattar du hos andra ledare?

Strategisk höjd, kommunikation, humor och tydlighet.

 

Vilka är dina 4 viktigaste värderingar och hur visar de sig i vardagen?

Synen på att alla är vi lika olika och att olika är bra. Att tro på mångfaldens kraft. Att hålla kundfokus, gott samarbete och mod.

 

Hur ser din plan ut vad gäller din egen utveckling som ledare framåt?

Att alltid jobba med sig själv och att både ge och ta feedback. Fortsätta utvecklas inom affären och ständigt utmana för att jobba fram de bästa lösningarna.

 

Har du någon person som betytt mycket för ditt lärande som ledare och vad var det du särskilt tog lärdom av?

En av mina chefer som var extremt bra på feedback i alla situationer och att se individen. Han skapade en fantastisk värderingsstyrd miljö som var både tydlig och konstruktiv. Personalen kunde gå genom eld för att leverera där man hade väldigt kul samtidigt.

 

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara?

Jag har alltid sagt att jag skulle bli jurist om jag skulle valt idag. Fast egentligen är jag ganska så nöjd med mitt val som gjort att jag har och jobbar med en bra spridning av olika ansvarsområden.

 

Vad önskar du att man ska minnas från just ditt ledarskap den dagen du väljer att kanske göraannat?

Att jag ser potentialen i människor och utmanar dem att gå utanför vad de tror att de klarar. Det är lika häftigt varje gång att se när individer lyckas med uppdrag som de inte trodde på från början.  Sen hoppas jag att man ser mig som en person som löser tuffa förändringsuppdrag och levererar i dessa med både hjärna och hjärta.

 


"Att leda utifrån relation ger större utdelning än att leda utifrån position"

Manne Didehvar är Generalsekreterare för HR Föreningen. Han har en gedigen erfarenhet på bl a Svenskt Näringsliv.

 

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du nu har 

Jag är född och uppvuxen i Persien, närmare bestämt Iran, och kom till Sverige vid 20-års åldern efter att ha flytt undan Iran-Iraq kriget. Jag är utbildad inom marknadsekonomi och HR. Min yrkesbana är bred med en rad olika ledande befattningar inom bland annat handel och logistik. Innan jag fick uppdraget på Sveriges HR Förening år 2016 var jag dessutom verksam inom en av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer där jag arbetade som HR-chef. Där var jag ansvarig för hela branschens kompetensförsörjningsfrågor.

 

Ser du att HR frågorna kräver något specifikt kring just ledarskap?

Jag tror att varje ledare, oavsett om man arbetar inom HR eller någon annanstans, behöver ha ett situationsanpassat ledarskap. Med det menar jag ett ledarskap som är anpassat efter de medarbetare som hen arbetar med och de krav och behov som hela verksamheten ställer.  

 

Vad är viktigt för HR Föreningen att förmedla när det gäller just ledarskap?
Jag tänker spontant mod, kommunikation och passion. Jag tror att dessa tre egenskaper kommer att spela en allt större roll för i vilken grad varje ledare lyckas med att få med sig sitt team i en värld där individens förändringsvilja och förmåga avgör verksamhetens överlevnad.

 

Vilken är din vision om vad ditt ledarskap ska åstadkomma?

Utifrån min roll som språkrör för HR-branschen hoppas jag på att få Sveriges chefer och ledare att förstå, bekräfta och dra nytta av den kraft som finns inom HR. Jag vill leda och utveckla verksamheten så att alla som verkar inom HR i Sverige förstår sin viktiga roll och att vi tillsammans varje dag stärker HR-professionen genom det goda arbete som vi utför. Självklart hoppas jag också på att fler och fler som jobbar inom HR får upp ögonen för Sveriges HR Förening och förstår att när vi går samman blir vår röst och påverkansmöjlighet mycket större.  

 

Hur vill du uppfattas som ledare?

Som tydlig, tillgänglig och pålitlig. Jag arbetar ständigt med att bli bättre på att kommunicera och vara tydlig. Alla människor är olika och har olika behov och då behöver sättet att kommunicera ständigt anpassas. Tillgänglighet är en annan sak som jag tycker är viktigt men för mig betyder det inte att jag ständigt måste vara fysiskt närvarande. Jag vill att mina medarbetare och kollegor i branschen ska känna att jag är inte är längre bort än ett SMS eller ett telefonsamtal. Och, slutligen, pålitlighet. Det handlar förstås om hur viktigt jag tycker det är att alltid leva upp till sina löften och det är någonting som är centralt för mig och mitt sätt att vara.

 

Vad behöver din omgivning veta om dig för att kunna få ut den fulla potentialen ur ditt ledarskap?

Två saker tror jag. Det ena är att jag till min natur är en mycket rak person. Jag gillar att ge och ta emot ärlig och konstruktiv feedback. Jag ser all feedback som en gåva och något som jag växer och utvecklas genom. Det andra är att jag är väldigt kreativ. Min hjärna är aldrig tyst och varje dag får jag många nya idéer på olika typer av utmaningar. Dessa idéer är förstås olika bra och genomtänkta – ibland är det idéer som inte alls handlar om mig och mitt uppdrag utan kan lika gärna handla om att utveckla servicen på den lokala lunchrestaurangen. Men för att få ut maximal potential av mig tror jag man måste förstå detta och sedan bidra till att vidareutveckla och prioritera bland alla dessa idéer. Många är inte alls tillräckligt bra för att förverkligas men ibland finns det ett och annat guldkorn som vi kan ta vidare och göra verklighet av.

 

Varifrån hämtar du din inspiration?

Jag en person som är väldigt observant på det som händer runt omkring mig och i vår värld och jag hämtar inspiration överallt, hela tiden. Inspirationen kan lika gärna komma från nära och kära som från någon som råkar servera min lunch för dagen.

 

Hur inspirerar du andra?                     

Oj, det får du fråga de som är runt omkring mig, det kan jag dessvärre inte själv svara på.

 

Vilka 5 fokusområden ser du att just HR bör beakta kring ledarskap?

I en föränderlig värld behöver även ledarskapet ständigt anpassas men det jag tror blir viktigast de närmaste åren är:

1) förmåga att analysera och förstå sin omvärld
2) mod att fatta beslut
3) förmåga att leda i förändring
4) förmåga att använda kommunikation som verktyg
5) vilja och drivkraft att anamma nya arbetssätt

 

Vilka är dina största lärdomar som ledare hittills?

Man brukar säga att det finns fem olika nivåer av ledarskap; position, relation, resultat, att bidra till andras utveckling och respekt. Att leda utifrån relation ger större utdelning än att leda utifrån position osv. Högsta nivån, respekt, är något en ledare kan förtjäna över tid baserat på vem ledaren är samt vad hen företräder och står för. I vardagen handlar det väldigt mycket om det vi talat om tidigare, att vara tydlig, tillgänglig och pålitlig. Men jag tror också att det krävs öppenhet, transparens och tillit för att nå hela vägen i sitt ledarskap.

 

Vilka delar vill du utveckla vidare i ditt ledarskap?

Alla delar. För mig handlar ledarskap om ständig utveckling och förändring.

 

Vilken har varit din största utmaning som ledare hittills och hur har du tacklat den?

Att leda en förändringsresa med stundtals mycket svåra och utmanande beslut att fatta. Som ledare är du den som tar emot den våg av skepticism som gärna uppstår både i och utanför organisationen och du behöver vara väl förankrad i visionen och uthålligt orka stå kvar även när det blåser runt omkring dig. Det är lätt att känna sig ensam som ledare och då är det viktigt med stöd från kloka människor runt omkring sig.

 

Vilka 3 råd skulle du gett dig själv i början av din karriär som du nu med erfarenhet vet?

Nätverka, nätverka mer och nätverka ännu mer. För mig handlar nätverka om att bygga relationer med människor där vi över tid ömsesidigt kan bidra till varandras utveckling och utmaningar framåt.

 

Finns det någon person som betytt mycket för ditt ledarskap och vad har detta gett dig?

Jag är en person som gärna sträcker ut handen när jag möter en utmaning och därför finns det många som betytt mycket för mig. Utan goda relationer och ett starkt nätverk hade jag inte varit där jag är idag.

 

Om du tvingades byta bana, vad skulle du ägna dig åt då?

Då skulle jag välja att bli kock eller jurist. Det är yrken där jag tror att mina förmågor, inte minst min kreativa förmåga, skulle komma till nytta – fast på väldigt olika sätt förstås.

 

Vad vill du att man ska minnas av dig som ledare i framtiden?

Jag tror att det är lättast att minnas människor utifrån vad de faktiskt presterar men om vi talar om själva ledarskapet så ser jag gärna att det handlar om mod, kreativitet och affärsfokus.


I februari Månadsbrev intervjuar vi Anders Östlund, VD för Öresundskraft och Sered Majid, VD och grundare av Tandcentralen som fått utmärkelsen Årets Unga VD.


AKTUELLT

Vi startar året med vår årliga undersökning PotentialBarometern2019. Syftet med undersökningen är att lyfta fram och skapa medvetenhet om hur potential tas om hand och om det finns strukturerade och genomtänkta sätt i verksamheter att ta tillvara på potentialen. Har du en ledarroll? Hjälp oss att bidra till undersökningen genom att genomföra PotentialBarometern2019 HÄR. Den tar max 6 minuter och är öppen t.o.m. 2018-02-28.

EVENT & AKTIVITETER

Vi har nyligen avslutat filminspelningar där våra kunder berättar om vilken affärsnytta de når genom oss. HÄR kan du se Länsförsäkringar Bank berätta mer.

 

Aktuella events och händelser finns alltid på vår hemsida  under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.

LÄSTIPS

Följ vår VD's blogg: Tankar om Ledarskap

Läs vår senaste artikel hos Motivation.se om "Vems värderingar gäller?"

 


Vill du veta mer om hur du konkret kan öka dina möjligheter att få strategier och mål att uppnås genom fokus på perspektiv och preferenser? Ta kontakt med oss om hur vår Preferensanalys™ genomförs genom, VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™.

KONTAKTA OSS

08 - 411 26 00 

info@performancepotential.se

Följ oss på sociala medier:

facebooktwitterlinkedin

OM PERFORMANCEPOTENTIAL

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Via vår Preferensanalys™, matchar vi VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans.

Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet. Vi säkerställer att din organisation skapar förutsättningar för rätt aktiviteter och nyttjar sin potential till fullo.

 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev gör du det här.

Om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se.