Nyhetsbrev från Fredens Hus.
8 januari 2019.


NYTT ÅR – NY TERMIN

Välkomna till vårterminen 2019. Vi hoppas att ni haft en avkopplande och fin julledighet. På Fredens Hus är vi igång sedan en vecka tillbaka och vill passa på att hälsa er välkomna tillbaka. Kalendern har redan börjat fyllas på i rasande takt och vi vill därför uppmana er att boka in aktiviteter med era klasser så snart ni kan.

SAMARBETE MED SKOLVERKET

Fredens Hus kan med glädje informera om att vi fått statsbidrag från Skolverket för att arbeta med att motverka sexuella trakasserier i skolan. Ledorden för den satsning som görs på Fredens Hus tillsammans med skolor denna vår blir Tarana Burkes budskap, ”Me too is a movement, not a moment”. Under våren kommer vi att utveckla tre workshopar runt ämnet sexuella trakasserier och producera en utställning som kan printas ut och sättas upp på skolans väggar. Vi kommer även genomföra fortbildningsinsatser. Är detta något du som lärare eller ni på skolan vill vara en del av, alternativt ta del av, kontakta oss.

HEAT IT UP! – GAME SHOW OM HÅLLBAR UTVECKLING

Greta Thunbergs initaitv, fridays for future, har nog inte undgått någon. Ett initiativ/upprop för en bättre miljö- och klimatpolitik. Runt om i Sverige och världen demonstrerar människor på torg och andra platser för en mer hållbar värld. På Fredens Hus har vi tagit fram en ny workshop som handlar om FNs 17 globala mål för hållbar utveckling i allmänhet men med ett särskilt fokus på frågor som rör miljö och klimat. Workshopen är utformat som en Game Show och en är interaktiv övning som tar cirka 75 minuter. Från och med vecka 5 söker vi testklasser som vill prova på vår nya workshop om hållbar utveckling och miljö.

PEDAGOGISKA ÖVNINGAR/WORKSHOPAR

FÖRDOMSKAVALKAD

Handlar om sambandet mellan fördomar och diskriminering. Förutom att begreppet fördomar problematiseras får deltagarna fundera och diskutera över vilken betydelse bakgrund och förutsättningar har för människor i det svenska samhället, med koppling till diskrimineringsgrunderna, genom Fredens hus undersökning om fördomar i Sverige år 2016


HETERO- OCH ETNONORM

I denna övning problematiseras rådande normer i vardagen, och betydelsen av dessa diskuteras på både individ och samhällsnivå. Till grund för övningen ligger bilder av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin.


EN LEKTION I PROPAGANDA

Handlar om hur vi historiskt och i samtiden påverkas av propaganda. Workshopen låter deltagarna får reflektera över skillnaden mellan reklam, propaganda och information. Dessutom får deltagarna arbeta med olika propagandatekniker och hur dessa kan visa sig i media.


CIVILKURAGE 

En övning med utgångspunkten att alla kan bli bättre på att visa civilkurage. Genom att skapa sig förståelse för innebörden av åskskådarrollen får eleverna svara på frågor där deras egna tankar om mod bidrar till ytterligare förståelse om såväl dom själva, omvärlden samt vår historia. Deltagarna får sedan med hjälp av forumspel utifrån specifika scenarier praktiskt öva sig i att bli bättre på att visa civilkurage.


FLYKTEN

Handlar om att fly, att vara på flykt från något och vad det kan innebära att vara flykting. Flykten är en dramatisk övning kopplad till FN:s flyktingkonvention och de mänskliga rättigheterna. Flykten berör dessutom integration där utgångspunkten är en asylansökningsprocess i ett fiktivt land. Eleverna får således sätta sig in i hur de kan vara att komma som flykting till ett främmande land.


HIERARKIA

En interaktiv övning kopplad till mänskliga rättigheter, mänskliga rättigheters historia och vikten av att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Dessutom belyser övningen frågor som, vad händer när rättigheter hamnar i konflikt med varandra? Finns det begränsningar i hur långt rättigheterna kan sträcka sig?


SEXUELLA TRAKASSERIER OCH VÅLD

En workshop där vi ökar kunskapen om vad sexuella trakasserier är och hur vi kan arbeta mot sexuella ofredanden. Dessutom belyses området våldsprevention och deltagarna får diskutera hur en kan agera säkert i olika situationer. Workshopen inkluderar både teoretiska och praktiska moment och tar ca 75 minuter.


SAMSPEL RELATIONER OCH SAMTYCKE

I workshopen får deltagarna lära sig mer om den nya sexualbrottslagstiftningen, vad den innebär och bakgrunden till den. I workshopen problematiserar och diskuterar vi området samspel och gränser genom bland annat olika case-övningar. Dessutom belyses samtyckesbegreppet och vikten utav samspel i alla mellanmänskliga situationer. Workshopen inkluderar både teoretiska och praktiska moment och tar ca 60 minuter.


MASKULINITETER

En workshop med målet att belysa och diskutera runt olika destruktiva maskulinitetsnormer i samhället. Genom statistik, videoklipp och interaktiva övningar går vi igenom vilka förväntningar som finns på män och vilka konsekvenser dessa kan medföra.


HÅLLBAR FRAMTID

Ett kunskapsspel om energi-, närings- och miljöpolitik där eleverna får en möjlighet att försöka bygga upp sitt land på ett ekonomiskt, energimässigt och miljömässigt hållbart sätt. Övningen följs av diskussioner kring bland annat miljöfrågor, energikällor, kärnavfallsförvaring och dess konsekvenser.


MINISTER FÖR EN DAG

Ett kunskapsspel som handlar om dynamiken bakom konflikter i världen. Eleverna får under spelet agera regering i något av de fem fiktiva länder som ingår i spelet och försöka lösa eventuella konflikter som uppstår. Endast för gymnasiet.

 

 

KONTAKT

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta gärna utbildningsansvarige, Antonio, genom att ringa eller mejla på följande.

Telefon: 018-50 00 08

E-post: Antonio@fredenshus.se

Hemsida: http://www.fredenshus.se/skola/ 

 

Vi ser fram emot en spännande och lärorik vår!

Om Fredens hus

Fredens Hus är en samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter. Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga jobbar vi för social hållbarhet. Det handlar om fredsarbete på gräsrotsnivå för att främja jämställdhet, motverka rasism och intolerans och att träna konflikthantering och aktivt medborgarskap.

Vi är en ideell förening som arbetar i Dag Hammarskjölds anda sedan 2006.