Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Jul 2018


Hej ##firstname##! 

 

God Jul och Gott Nytt År!


Samråd Äldres Vård

SÄV firade 10 års jubileum på Storgatan 11 den 26 november 2018. SÄV-ombud, verksamhetschefer, UPS ordförande Jan Ask, kommunalrådet Caroline Hoffstedt, f d UPS ordförande Percy Westerlund, f d SÄV-ombud Carin Unebrand, UPS sekreterare Ewon Enqvist, och Regionens skrivtolkar deltog. UNT och Uppsala Tidningen var inbjudna men uteblev.

Karin Näslund-Westman, vice ordförande i UPS och SÄV ansvarig välkomnade alla och berättade att det idag finns 50 SÄV- ombud som samråder på 26 av kommunens 35 särskilda boenden. Vid samråd med verksamhetscheferna har personaltäthet, personalbemanning, uttorkning, fallskador, utevistelse varit viktiga ämnen. På SÄV möten med verksamhetschefer och ombud har olika teman diskuterats och tjänstemän från kommunen har varit inbjudna.

UPS ordförande Jan Ask berättade om frågor som UPS driver bl.a.i Kommunala Pensionärs Rådet, i Äldrenämndens presidium, Omsorgsnämndens presidium, med Lokaltrafiken, och som referensgrupp till projektet Äldrevänliga Staden. Sedan 2013 har UPS drivit över 400 frågor med boende, vård och omsorg för de äldre.

Percy Westerlund, f.d. ordförande i UPS och initiativtagare till SÄV, berättade om att SÄV startade ur ett missnöje inom hemtjänsten. 2006 påbörjades planeringsarbetet, 2007 kom de första grupperna och 2008 kunde man starta upp med fler grupper. Kommunen beslutade att frågor som uppkom skulle passera UPS styrelse och föras till rätt beslutsorgan. Eva Gosselman och Carin Unebrand deltog i SÄV-arbetet redan 2007. Nya ombud introduceras i sitt uppdrag av Eva Gosselman och Ewon Enqvist.

Karin Näslund-Westman talade om att Omsorgsnämnden önskar SÄV-ombud och att fler verksamhetschefer efterfrågar SÄV. Karin tackade alla för det fantastiska arbete som görs för att förbättra vården och omsorgen för de äldre och informerade om att minnesanteckningar från mötet kommer att läggas ut på UPS hemsida. Därmed avslutades mötet.

 

Karin Näslund-Westman
Vice ordförande i UPS och SÄV ansvarig


Kommande UPS aktiviteter

30 januari: UPS styrelsemöte

18 februari: SÄV möte

20 februari: UPS styrelsemöte


Träffpunkten Storgatan 11

OBS: Nytt telefonnummer fr o m 7 januari 2019:

079-075 51 24

 

Lördag 12 januari kl 13-15

Julgransplundring 

Anmälan senast 8 januari.
OBS! begränsat antal platser. / Lena o Therese


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.