Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SSI - Supportbranschens nyhetsbrev nr 11

 

Alla måste göra grundjobbet först! Sedan kan man utveckla supporten.

Om man ska följa skolboken (det ska man) när det gäller att bygga upp och utveckla en organisation så ska man starta med att spika VISION&MISSION. Till det ska också målen sättas. Dessa delar måste alla som är med och utvecklar organisationen känna till, förstå och tycka om. Man är helt beroende av alla medarbetares vilja att utveckla verksamheten, i detta fall Kundsupport och Servicedesk. Fuskar man här så kommer man inte dra åt samma håll och därmed troligen misslyckas, med konsekvenserna av höga kostnader och i vissa fall mindre nöjda kunder. 

När vision, mission och målen är satta så måste vi veta var vi står idag. Har vi rätt verktygsstöd, hur väl har vi fått våra viktigaste processer på plats, har vi kunskapssystem som bidrar på bästa sätt och är våra medarbetare engagerade och välmående? Hur står vi oss när det gäller kunskapsnivån i supporten? Ett hett tips är att aldrig göra en förändringsresa utan att kartlägga nuläget först. Hur ska man annars veta hur mycket förbättringen har bidragit med? Vi inom SSI kallar tjänsten för "Supportbesikting". 

Nu först kan vi göra en handlingsplan som leder oss till det som vi vill uppnå och som beskriver hur vi ska ta oss dit. 

Det som kvarstår är att prioritera, agera och sedan följa upp så man vet att man nått målen tillsammans. Om ni står inför ett förändringsarbete (det gör alla) så gör hemläxan och sedan önskar jag er lycka till!

 Målstyrning i praktiken

Alla har mål i sin support men många vet ej hur de ska användas.

De operativa målen som varje verksamhet har brukar löpa på ett år. Vem har ansvaret för att målen uppfylls i er support?

Så här är det; om man har ett mål som ska uppfyllas antingen för hela enheten, för en grupp eller för en individ så ska några/någon ta ansvar för målet. 

Om man har ett mål som delegeras till annan grupp eller person så ska mottagaren alltid ställa sig frågan; har jag resurser och befogenheter för att kunna nå målet? Om nej så måste det kommuniceras uppåt och målet är inte accepterat. För att kunna acceptera målet så krävs helt enkelt att du eller gruppen ska kunna svara JA på ovan frågeställning. När man säkerställt "ett JA'" så accepterar man målet och då har ansvaret för att målet uppfylls flyttats över till mottagaren. Skulle något förändras under resans gång så får man flagga för att det kanske på nytt saknas resurser eller befogenheter.

Om man arbetar med sina mål på det här sättet så vet man också att man kommer att nå målen. Ska man ha mål och jobba efter dem så finns det inte något alternativ. Man kan inte nå mål om det t.ex saknas resurser, säg aldrig JA under sådana omständigheter, det drabbar alla negativt i slutänden.

2019 kommer man kunna anmäla intresse för att bli nominerad redan i januari. Då har man nästan ett är på sig att tillsammans med sina medarbetare utveckla sin egen verksamhet. 


Nyhetsbrevet

Här finner du tips, länkar och du får ta del andras erfarenheter.


SSI-nätverken

Vi har SSI nätverk för Servicedesk och Kundservice över hela landet från norr till söder. Läs mer här om kommande och tidigare nätverskträffar.


Utbildningar Julkampanj!

Här finner du supportbranschens bästa utbildningar,  som SSI erbjuder. De flesta som "öppna utbildningar" samt flera som internanpassade. 

SATSA PÅ DIG SJÄLV OCH DINA MEDARBETARE!

Veckans tips: Certifierad Supportchef start 10 april.

Handelsbanken vann "Årets Servicedesk 2018"

Har du frågor eller vill ha tips kring Support är du alltid välkommen att maila mig på peter.hero@supportinst.se eller ringa mig på tel 0707-94 55 00.


Konferenser & Event

HDI Conference 7-12 april i Orlando

Som partner till HDI kan man inte låta bli att fundera på att åka till Orlando i april.

Temat på konferensen är "(R)EVOLUTION OF SUPPORT AND SERVICE MANAGEMENT"

Konferensinformation

 


Mer info om SSI - Support Services Institute, www.supportinst.se eller ring till Peter Hero

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.