Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Stöd för registerforskning central uppgift för RCC

På varje RCC finns det statistiker som stöttar vid forskning på våra nationella kvalitetsregister, med hjälp med allt från uttag, vägledning i regelverk, till analys av registerdata.

Läs mer

RCC Syd samlar södra sjukvårdsregionen för processinriktad handlingsplan

Den 30 november bjöd RCC Syd in till ett möte för beslutsfattare, patientföreträdare och patientprocessledare för en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Läs mer


Ny regional patientprocessledare för bröstcancer

Sedan ett par månader tillbaka är Maria Erngrund RCC Syds Regionala patientprocessledare (RPPL) för bröstcancer. 

Berätta lite om dig själv: - Jag är överläkare på kirurgkliniken vid Blekingesjukhuset och arbetar främst med bröstcancer där jag också är lokal patientprocessledare. Utöver det gör jag även en del allmänkirurgi. Jag är uppvuxen i Umeå, läste läkarprogrammet vid Karolinska Institutet och har arbetat vid Blekingesjukhuset sedan 2008.

Vad innebär ditt uppdrag för RCC Syd och vad vill du uppnå? 

Maria Erngrund

– Bröstcancerprocessen är överlag en välfungerande process med väletablerade samarbetsytor i södra sjukvårdsregionen. Processen innefattar flera olika professioner inom många olika verksamhetsområden, vilket gör den ganska svåröverskådlig. Uppdraget som RPPL har jag tillsammans med Niklas Loman, onkolog i Lund, som är erfaren på posten och under våren planerar Niklas och jag att åka runt till de olika enheterna för att få en mer samlad bild av hur man arbetar med processen. En stor del av uppdraget är att belysa olika sätt att arbeta men också att uppmärksamma de delar av processen som lite hamnat i skuggan av det som mäts inom SVF.


Tätare uppföljning av kvinnor med högrisk-HPV ska hejda ökad livmoderhalscancer

Skyddseffekten för kvinnor som regelbundet tar gynekologiska cellprover med normalt provresultat har minskat något under senare år. Ett nytt vårdprogram håller på att införas i Sverige som kommer förbättra skyddet. Som en extra förebyggande åtgärd ska nu en tätare uppföljning av kvinnor med vissa typer av humant papillomvirus påbörjas för att bromsa den negativa utvecklingen.

Läs mer

Unga vuxna utvecklar vården

I Sverige diagnostiseras 600 tonåringar och unga vuxna mellan 15 och 29 år med cancer varje år. Nu har ett innovationsprojekt startat för att utveckla nya mötesformer som passar tonåringar och unga vuxna med cancerdiagnos.

Läs mer


Utbildning om levnadsvanor för kontaktsjuksköterskor

I november arrangerades regionala utbildningsdagar i landet för kontaktsjuksköterskor på temat hälsosamma levnadsvanor. Dagarna är en del av ett nationellt utbildningsprojekt för kontaktsjuksköterskor. – 30 procent av all cancer kan förebyggas med rökstopp, ökad fysisk aktivitet, förbättrade kostvanor och minskad alkoholkonsumtion, säger Bodil Westman, projektledare för utbildningssatsningen.

Läs mer

Egenvård - en viktig del av vården

I den individuella vårdplanen bör patienten få möjlighet att medverka i utformningen av sin egen vård och behandling. Detta ska även gälla patientens möjlighet till egenvård. Den ska utformas utifrån varje patients unika situation och förutsättningar.

Klicka in dig på sidan "Egenvård" där hittar du broschyren "Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer" som är ett kunskapsunderlag till alla i teamet runt personer med cancer.

Till sidan


Landstingen delar på 196 miljoner för att korta väntetiderna i cancervården

Regeringen har beslutat betala ut den andra delen av årets stimulansmedel till landstingen för arbetet med att korta väntetiderna i cancervården. Samtliga landsting har klarat de krav som angavs i årets överenskommelse mellan staten och SKL och får därmed ta del av pengarna.

Läs mer

Vår webbplats har ny design

RCCs webbplats har fått ett nytt utseende, framförallt när det gäller startsidan och huvudmenyn. I utvecklingen har vi har utgått från användarnas behov och önskemål. Den nya designen har också tagits fram för att göra hemsidan mer tillgänglig.

Läs mer


Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Fler värmländska patienter med lungcancer kan upptäckas i tidigare skeden sedan de standardiserade vårdförloppen (SVF) infördes. Det framgår av en studie genomförd av distriktsläkaren Lisa Sallmén vid vårdcentralen i Värmlands Nysäter.

Läs mer

Hans Hägglund ny nationell cancersamordnare vid SKL

Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att utse Hans Hägglund till ny nationell cancersamordnare. Han tillträder tjänsten den 4 mars 2019.

Läs mer


Cancer under graviditeten – ny vägledning på remiss

Att drabbas av cancer under graviditeten är ovanligt och de flesta som arbetar i cancervården kommer kanske aldrig att möta en gravid cancerpatient. Men om situationen uppstår är det viktigt att bilda team med kollegor som har mer erfarenhet. Som en ingång i arbetet finns nu en första version av en vägledning för att utreda och behandla gravida cancerpatienter.

Läs mer

SVF för tjock- och ändtarmscancer uppdaterat – för införande 2019

Tre standardiserade vårdförlopp (SVF) publiceras nu i uppdaterade versioner: Akuta leukemier, Maligna lymfom och KLL samt Tjock- och ändtarmscancer. Landstingen har dock inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019.

Läs mer


Vårdprogrammet för prostatacancer är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer har under 2018 genomgått en medelstor uppdatering, vilken godkändes av RCC i samverkan den 11 december. De viktigaste nyheterna gentemot föregående version är följande.

Läs mer

Vårdprogrammet för GEP-NET är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) har under 2018 genomgått en revidering, vilken godkändes av RCC i samverkan vid möte 11 december 2018. Vårdprogrammet gäller för GEP-NET och GEP-NEC.

Läs mer


Vårdprogram för KLL uppdaterat

Kronisk lymfatisk leukemi är den vanligaste leukemisjukdomen hos vuxna i västvärlden. Under 2018 har det nationella vårdprogrammet för KLL genomgått en mindre revidering.

Ta del av vårdprogrammet

Vårdprogram för AML reviderat

Akut myeloisk leukemi drabbar årligen omkring 350 vuxna personer i Sverige. Det nationella vårdprogrammet för AML har under året genomgått en medelstor revidering.

Ta del av vårdprogrammet

På gång

Nätverksmöte koloskopi, 8 februari, Hässleholm

Alla som arbetar med koloskopi är välkomna!

Läs mer och anmäl dig här

Workshop om kliniska studier i cancervården, 14 mars, Hässleholm

Hur kan vi hjälpas åt att ge fler patienter inom cancervården möjlighet att delta i kliniska studier? 

Läs mer och anmäl dig här

Nationell dag för kontaktsjuksköterskor, 18 mars, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här

Workshop om cancerrehabilitering för kontaktsjuksköterskor, 19 mars, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här

Save the date – En dag för kontaktsjuksköterskan i Lund den 25 april 2019

Mer information kommer.

www.cancercentrumsyd.se

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. Övriga bilder: Colorbox.

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.