Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Almviksnytt Nr.9 2018


Tankar kring Almviks framtid

Skriven av Janesvara das

Det dör 250 människor om dagen i Sverige, på ett år drygt 90 000. Det föds 110 000 barn per år.Vi kan bara tänka oss hur många människor som föds och dör i länder som Kina och Indien! Den materiella världen kallas martya-loka vilket betyder ”en plats där andesjälar tar födsel och dör”.På vår jordplanet föds och dör vi i snabb takt jämfört med andra planeter. Andejälarna ikläder sig en kropp och lämnar den snabbt, om och om igen. Trots att det  förhåller sig så tror vi människor att vi kommer att leva länge. Vi ser eller hör om släktingar och andra som dör, ändå tänker vi inte på att vi också måste lämna vår nuvarade kropp. Vår stund på jorden bör användas till att glädja de andliga mästarna och Gudomens Högsta Personlighet som är Översjälen i alla levande varelsers hjärtan, och återupprätta vårt förhållande till Honom i ren hängiven tjänst. Kärleksfull tjänst där vi inte förväntar oss något i gengäld. Det är andesjälens naturliga och lyckliga situation. Då är Krishnaloka eller någon annan Vaikuntha-planet vår nästa destination. Nya Chandrodaya Mandir, Almvik, är en plats där de som bor här har möjlighet att göra det bästa av denna mycket tillfälliga situation.  Almvik, med alla hängivna och Sri Sri Panca-tattva, bör också vara en inspirationskälla för de som besöker oss, fysiskt eller på sociala medier. Det är också en bas för de som går ut i samhället för att dela med sig av Krishnamedvetande till andra genom harinama, skolpredikan, bokdistribution, mm. Jag har bott på Almvik sedan 1988, dessförinnan samlade jag laksmi till Almvik, och jag har sett praktiskt taget hela utvecklingen sedan 1981 då Almvik köptes från Ewos, ett dotterbolag till Alfa Laval.  Almvik har alltid varit en plats med många brister för den som har kritiska ögon men andligt sett är Almvik redan en framgång om man ser till de andliga framsteg som många hängivna gjort under åren! 

Almvik 1994

Sri Sri Panca-tattva väntar på oss alla att vi ska överlämna oss till dem i kärlek och hängivenhet och  nå vår individuella och gemensamma fulla potential. Denna kan nås om vi bara uppriktigt följer Srila Prabhupadas och guru-paramparas instruktioner. Den Högste är allas vår närmsta vän och välgörare och Han ger minne, kunskap och förverkliganden i Krishnamedvetande. Han hjälper oss att minnas att varje hängivens plikt och rättighet är att ta del i Herren Caitanyas upphöjda och barmhärtiga sankirtanrörelse. Han hjälper oss att glömma våra materiella strävanden och önskningar. Vi har och bör förbättra Deity worship, morgonprogram, japa, festivaler, att ta emot gäster,  harinama ute eller inne, gående eller sittande, ta emot och träna nya hängivna. Vi bör göra våra plikter i det ashrama och varna vi hör till. Vi har och bör förbättra go-rakshya och Krishnamedveten hållbar utveckling; ekonomisk, social och miljömässig. Vi vill ha ett blomstrande Almvik, med blommor, frukt, säd, mjölk, grönssaker och honung i överflöd. Men vi har också flera utmaningar de närmsta åren; vi måste bli bra på att ta hand om gamla, sjuka och döende. Vi måste be Sri Panca-tattva att skicka fler unga och inspirera våra egna unga att ta upp Krishnamedvetande. Vi måste uppmuntra och lämna över till en ny generation. Vi måste ha ett starkt ledarskap som kan inspirera till och organisera alla dessa aktiviteter. Vi är inte ensamma i vår strävan, vi hör till en Internationell rörelse med många högt avancerade hängivna. Vi kan inspireras och ta lärdom av gemenskaper som Bhaktivedanta Manor, New Vraja Dhama i Ungern eller Chowpatti i Mumbai som har lång erfarenhet att bygga Vaishnava-gemenskaper. Vi på Almvik befinner oss på olika stadier i livets trappa, men den tid vi har kvar i vår nuvarande och förgängliga kropp bör vi använda klokt.


Monthly Sankirtan Festival

Skriven av Muktarama das

På Monthly Sankirtan Festival (MSF) går vi ut tillsammans för att dela med oss av det goda. Det finns inga krav; alla som vill, kommer och bidrar som de behagar. Vi sätter upp bokbord, spelar och sjunger harinam sittandes på en matta, delar ut prasadam och distribuerar böcker. Det är en fin liten festival som lockar till sig många nyfikna åskådare. Det varar i 2-3 timmar och avslutas sedan på Brahmakund då vi ansluter oss till deras fredagsprogram kl 18.00. Ingen går hem utan att vara mätt och belåten såklart.

Detta sker en fredageftermiddag varje månad. Alla är inbjudna. Information om när, var osv. brukar ske genom ett facebookevent, men är det någon/några som inte har facebook och vill ha information så kan ni skicka ett email till muktaramadasa@gmail.com för att bli tillagd på utskickslistan.


Senhöst på Almvik


Ajit prabhu minns begynnelsen av Almviks gård


Tanken på att köpa en gård uppstod ganska tidigt i det svenska yatrats historia.  Det var vanligt vid den tiden i ISKCON att skaffa en gård och bli självförsörjande.  Redan 1974 höll vi på att köpa en gård på en ö i Dalsland och Srila Prabhupada skrev att vi skulle slå till: Priset för fastigheten du har nämnt är mycket billigt. Köp den. Det är mycket bra att den är omgiven av vatten. Jag ska säkerligen komma och besöka er vid första möjliga tillfälle för att se hur det går för er. (Brev till Ajit dasa 19 september 1974)

VI lyckades dock inte köpa den av olika anledningar.  Så vi fortsatte hela tiden att leta efter en gård. Korsnäs var ett mycket bra ställe, vi hade kor och en trädgård, men vi hade ingen jordbruksmark.

Ett företag, Ewos, som producerade foder för boskap köpte Almvik från familjen Pettersson på 60-talet. De experimenterade med foderframställning under 70-talet och för det ändamålet byggde de en stor automatiserad ladugård (där templet är nu) och baracker för arbetarna. Grannarna berättade för oss om de usla förhållandena för korna och andra djur under Ewos tid.

I slutet av 70-talet tog Alfa Laval över Ewos och Almviks gård skulle säljas då de redan hade en liknande gård i Tumba. Trots att några av grannarna var intresserade av jordbruksmarken hade de ingen användning för den tungt mekaniserade ladugårdsbyggnaden och jag tror vi fick veta att Almvik var till salu genom en tidningsannons. Jag kommer inte ihåg det exakta priset men jag tror det var runt 1,8 miljoner.

Pengarna kom i huvudsak från försäljning av Prabhupadas böcker samt lite annan försäljning som ljus. Vi hängivna hade en vision om att göra om hela röran till ett Krsnamedvetet jordbrukskollektiv. Det förelåg dock statliga restriktioner angående vem som fick köpa ett jordbruk. Det krävdes någon slags jordbrukslicens eller diplom. Som tur var hade Paramananda das och en annan hängiven detta. Så vitt jag minns var det bara Arne Jäderstrand, Prapujaka das far, som hjälpte oss med den legala sida av inköpet, men kanske även Atmas far, herr Sjöberg, som var advokat. De hade bägge varit till stor hjälp tidigare vid köpet av Korsnäs gård.

Jag var inte så involverad i Almviksprojektet bortsett från de ursprungliga legala och finansiella sakerna. Jag tror vi tog över Almviks gård i slutet av 1981


Skriven av Jayesa das

Jag har nu spenderat två månader i New Yorks 'Yuga Dharma Ashram' som fokuserar 100% på Harinama sankirtana (att sjunga Krishnas namn ute på stadens gator) och bokdistribution. Ashramet leds av HG Ramaraya Prabhu, en äldre brahmacari, som har upprätthållit daglig Harinama i New York under flera år. Förutom honom är det ca 10-15 brahmacaris här, vissa fokuserar på Harinama och andra på bokdistribution. De har precis flyttat till ett större hus med fyra våningar plus källare. Innan bodde de alla i en liten trång lägenhet.

Det är ett intensivt program med sex timmars Harinama varje dag, fullt morgonprogram, och lite övriga tjänster som städning. Inte så mycket tid för läsning och studier, vilket gör mig lite frustrerad ibland, men det kan jag tolerera. Vi går ut till olika platser - när det var varmt var vi mest ute vid Union Square, men nu när kylan är här befinner vi oss i tunnelbanestationer. Vid sidan av Harinam har de ett bokbord, och ca 5 bokdistributörer som får ut mellan 200-400 böcker dagligen, varav ca 50-200 maha-böcker.

Jag kom hit för att få vara mitt i sankirtana-elden och få inspiration, och det har jag sannerligen fått. På något sätt, när fokukuset ligger på sankirtana (kärnan av Sri Caitanya Mahaprabhus rörelse) så uppstår aldrig några konflikter eller dålig stämning, trots det intensiva programmet. Brahmacarierna är mycket ödmjuka och tjänstvilliga så det är alltid bra stämning. Det är ett lyft att få vara här; jag har tvingats lyfta mig till en högre nivå.

Nu under maraton distribuerar de bokset i olika storlekar. Den största kallar de 'sapta-rishi' (seven sages) som består av Bhagavad-gita, Srimad Bhagavatam 1, Nectar of Devotion, Teachings of Lord Caitanya, Science of Self-Realization, KRSNA book, Journey of Self-Discovery. Här är en bild på Mahotsaha Das Brahmacari (mahotsaha: stor entusiasm, ett mycket passande namn) som fått ut en 'sapta-rishi'.

Jag har aldrig upplevt en sådan degraderad och mörk plats som New York, särskilt nere i tunnelbanan. Så tung atmosfär och folk ser spöklika ut. Detta är en plats som behöver renas mycket genom sankirtana. Det krävs att man är fullt engagerad i hängiven tjänst för att kunna tolerera en sådan här plats. Så när jag ser dessa Vaisnavas som befinner sig här på heltid så kommer jag att tänka på en vers från Srimad Bhagavatam (6.17.28):

nārāyaṇa-parāḥ sarvena kutaścana bibhyatisvargāpavarga-narakeṣvapi tulyārtha-darśinaḥ

 

Devotees solely engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, Nārāyaṇa, never fear any condition of life. For them the heavenly planets, liberation and the hellish planets are all the same, for such devotees are interested only in the service of the Lord.

 

Men det är speciellt att vara här på denna pilgrimsort, där allting började, där Srila Prabhupada gick igenom så många svårigheter för att etablera ISKCON. Med tiden kommer atmosfären transformeras och folks medvetande renas genom den transcendentala vibrationen i form av Krishnas heliga namn och Srila Prabhupadas böcker, och en ny era kommer då majoriteten av världens befolkning kommer att förstå Srila Prabhupadas budskap. Om hängivna bara håller kvar vid den rena processen som efterlämnats av våra acharyer, utan att spekulera och blanda in karma, jnana eller yoga, så kommer gradvis hela världen att förstå värdet av Krishnamedvetande och lämna den materialistiska civilisationen med dess lusta, girighet, ilska, avund osv. Om vi bevarar det Srila Prabhupada har gett oss, trots allt motstånd, så kommer tillslut den tiden då Srila Prabhupadas böcker blir "law books that will guide humankind for the next 10,000 years".

Brahma-vaivarta Purana

Text 50

sri bhagavan  uvaca
kaleh pamcasahasrani varsani tistha bhu-tale / papani papino yani tubhyam dasyamti snanatah

The Supreme Personality of Godhead said: On the earth 5,000 years of Kali will be sinful and siners will deposit their sins in you by bathing.

Text 51

man-mamtropasakasparsad bhasmibhutani tatksanat / bhavisyamti darsanacca snanadeva hi jahnavi

"Thereafter by the sight and touch of those who worship Me by My mantra, all those sins will be burnt."

 Text 52

harernamani yatraiva puranani bhavamti hi / tatra gatva savadhanam abhih sarddham ca srosyasi

 There will be chanting of the name of Hari and reading of the [Bhagavata] Purana. Reaching such a place, attentively hear.

Text 55

thatapi vaisnava loke papani papinamapi / prthivyam yani tirthani punyanyapi ca jahnavi

 O Ganges, the whole planet will become a pilgrimage sight by the presence of Vaisnavas, even though it had been sinful.

 Text 59

kaler dasa-sahasrani madbhaktah samti bhu-tale / ekavarna bhavisyamti madbhaktesu gatesu ca

 For 10,000 years of Kali such devotees of Mine will fill the whole planet. After the departure of My devotees there will be only on varna [outcaste].

 All ära till Srila Prabhupada!

Hare Krishna!


Skolelever filmar på Almvik

Fyra elever från Film & Musik gymnasiet i Norrköping besökte oss under två dagar för att göra ett filmreportage om Almvik. De togs omhand av bhakta Peter, Muktarama das och Mukunda das. 
De besökte oss första gången i oktober i samband med en religionsresa med skolan och blev då inspirerade att fördjupa sig i Hare Krishna. De var mycket nöjda med besöket!


Skriven av Aristha prabhu

Yamuna devi dasi badar Gudsgestalterna
Hon är mycket ung
De är eviga

Det parfyrmerade klara rena vattnet
Rinner strömmar nedför Deras kropp
Att vara närvarande ger oss hopp

Yamunas ögon möter Deras
Snäckan hon håller i
Verkar nästan för stor för hennes lilla händer

Men när hon badar Dem
Är det något underbart som händer
Det inre medvetandet vaknar upp själens gnista

Det falska egot fängelsets murar
Börjar brista
Det inre ljuset börjar lysa

Att Sri Caitanya Mahaprabhu
Kommer henne så nära
Ett andetag skiljer dem från varandra

Yamuna devi dasi
Låter vattnet fukta Hans släta gyllene hjässa
Det här är transcendentalare än någon högstämd katolsk mässa

Jag skriver denna lilla dikt
Inspirerad av ett fotos ögonblick i det förflutna
Kanske är det en liten kärleksförklaring eller en bikt


Srimad Bhagavatam: 4.12.10

(Srimad Bhagavatam vers 10.21.6 innebördsförklaring av Srila Prabhupada/A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

"As stated in Mantra One, we should know that the Personality of Godhead is the proprietor of everything and that we must be satisfied with our allotted portions of the necessities of life. The purpose of all Vedic literature is to awaken this God consciousness in the forgetful living being, and this same purpose is presented in various ways in the different scriptures of the world for the understanding of a foolish mankind. Thus the ultimate purpose of all religions is to bring one back to Godhead.".


Redaktionen:

Mukunda das

Malyahari-kunda dasi

Jivakesa dasi

Pelle Händén

Kontakta oss gärna om ni har några synpunkter och idéer nytt@almviksgard.se


facebook


www.almviksgard.se
© ISKCON Krishnarörelsen 2018 International Society for Krishna
Consciousness No:815600-0120 Founder-Acarya His Divine Grace A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada Almviks Gård, 153 95 Järna 08-551 520 50

Du får detta nyhetsbrev eftersom för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.