Tack för detta året!

Stort tack till alla klienter, nya som etablerade, för år 2018 som nu närmar sig sitt slut.

Det är ett förtroendeuppdrag att få handha er redovisning.

Vi jobbar även nästa år för att redovisning och rådgivning ska få det bästa möjliga utfallet för Ditt företag.

 


ARBETSGIVARDEKLARATION

 

Det är ju en aning rörigt hos våra politiker, vilket innebär att vi just nu inte har någon som kan stifta nya lagar. Beslutat sedan tidigare är dock arbetsgivardeklarationer på individnivå from årsskiftet. Syftet med ändringen är att det blir svårare att fuska med svart arbetskraft, bidragsfusk och liknande men även att alla arbetstagare kan se vad deras arbetsgivare faktiskt har redovisat in till Skatteverket, och jämföra med sin lönespecifikation. I de flesta fall behöver följaktligen inga kontrolluppgifter lämnas i januari.

 

Ett litet fåtal av Q19:s klienter lämnar själva sina arbetsgivardeklarationer. Eftersom det kommer att bli betydligt besvärligare att i efterhand rätta uppgifter vill jag tipsa om Skatteverkets information.

 

 

BOKSLUTSDAGS

Här får Du en checklista för effektivare arbetsgång. 

 

ALLA FÖRETAG

 • Finns utförda arbeten som ej fakturerats?
 • Finns det kommande kostnader som avser detta året?
 • Undertecknad lista på inventerat lager
 • Kontoutdrag och engagemangsbesked från banken per bokslutsdatum
 • Skattekontoutdrag
 • Slutskattsedel
 • Kontrolluppgifter för löner, specifikationer
 • Obetalda kundfordringar
 • Körjournal
 • Vilka inventarier finns kvar? Nyinköpta? 
 • Är företaget fullt försäkrat?

+ AKTIEBOLAG

 1. Ev. ändringar i styrelse, aktier mm
 2. Styrelseprotokoll
 3. Beakta löneuttag "3:12 reglerna"
 4. Beakta ev. utdelning
 5. Delägarnas uppgifter/deklarationer

+ ENSKILD FIRMA

 1. Ev. pensionsförsäkring före 31/12
 2. Utjämna vinsten?
 3. Ägarens deklarationsuppgifter

+ HB

 1. Ev. ändring av ägarandelar
 2. Vinstfördelningen?
 3. Delägarnas uppgifter/deklarationer
 4. Pensionsspara?

+ Förening

 1. Relevanta styrelseprotokoll
 2. Förvaltningsberättelse föregående år
facebook

kontakt

 

 

Önskar alla en fridfull jul, ett Gott Slut och Gott Nytt År!

Q19 på facebook

 

Löpande nyheter, information och lite blandat hittar du även på facebook.