Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren

Hej alla! 

Under november och december månad arbetar den nationella arbetsgruppen för schizofreni inom programområde psykisk hälsa (NPO) för fullt med att publicera en ny version av ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för schizofreni. Du kan nu lära mer och se filmer om hur dessa program kan användas i mötet med individer i vård och omsorg här. Den 10/12 t.o.m 1/2 är det möjligt att lämna synpunkter på innehåll i och användbarhet av VIP, gå till www.vardochinsats.se.  

Under 2019 hoppas Psykosregistret kunna stödja arbetet med det återhämtningsinriktade utbildningsprogrammet IMR (illness managament and recovery). Arbetar du redan med programmet, anmäl dig till nätverksträffen den 11/2 här observera att sista anmälningsdag är 17/12.  Vi hoppas även, tillsammans med psykiatrin och primärvården i Uppsala, fortsatt kunna stödja och utveckla arbetssätt som förbättrar den fysiska hälsan hos personer med psykossjukdom.

Det här är sista nyhetsbrevet för i år och vi vill därför tacka er alla för ert engagemang och allt ert goda arbete 2018. Tillsammans med er vill vi kunna blicka framåt mot ett 2019 där vi får en massa bra saker att hända.
God jul och ett riktigt gott nytt år! Ta hand om er själva och varandra! 

Arbetsterapi vid schizofreni 
Arbetsterapeutiska insatser är en viktig del av vård och stöd vid schizofreni. Det behövs dock mer forskning för att kunna avgöra hur effekterna av olika arbetsterapeutiska insatser påverkas om de ges av en utbildad arbetsterapeut eller inte. Läs mer

Ovanlig hjärnaktivitet kan förutse schizofreni.
Forskning har upptäckt att onormalt hjärnmönster kan användas som markör för att diagnostisera schizofreni tidigare. Läs mer

Kan vi förutse vilka som riskerar att svara sämre på antipsykotiska läkemedel? 
Genetiken som ligger bakom utvecklingen av schizofreni är komplicerad. Läs mer om en studie av nyinsjuknade i schizofreni där man tittat närmare på detta här

Viktigt med skyddande läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt.
För att minska dödligheten efter en hjärtinfarkt visar det sig vara viktigt att äta läkemedel som skyddar mot blodproppar och två olika läkemedel som skyddar mot högt blodtryck. En studie visar att om personer med schizofreni inte får behandlingen har de nio gånger högre risk att dö än andra. Får de tillgång till behandlingen är dödligheten inte större hos dem än hos andra. Läs mer

Vid psykos och samtidigt stark oro, ångest och rädsla kan individer i akuta situationer reagera med aggressivitet.
Att hantera dessa situationer kräver ett bemötande präglat av lugn, respekt och hänsyn. En studie har undersökt effekten av läkemedel vid akuta tillstånd av agitation hos personer med schizofreni. Läs mer

Hur kan diagnostiken vid schizofreni bli bättre?
Det pågår forskning för att förbättra diagnostiken vid schizofreni. Man har med hjälp av hjärnavbildning försökt att ta fram ett diagnostisk instrument i form av en ”hjärnkarta”.  Läs mer

Studie på möss kan hjälpa oss förstå mer om centrala nervsystemets betydelse vid psykisk sjukdom
Glutamatreceptorer är viktiga för det centrala nervsystemets signalöverföring och har betydelse för vår kognition, inlärning och minne. En studie på möss har gjorts för att förstå mer om den kognitiva funktionsnedsättning som ingår i sjukdomsbilden vid schizofreni. Läs mer

Stor studie om förstagångsinsjuknade i psykos hos äldre
En studie på en ovanligt stor population, där man använt sig av svenska register, har undersökt riskfaktorer för och förekomst av förstagångsinsjuknande i psykos vid hög ålder (efter 60 år). Läs mer här.

 

"Att leva är så häpnadsväckande att det inte blir mycket tid över till något annat."

Emily Dickison

Korta nyheter

Vetenskapsrådet har gett anslag i tre år för en nationell studie om betydelsen av fysisk aktivitet vid psykos.
Pilotsudien FitForLIfe, som genomförs är förebild för studiens design. Läs mer om den här.

Sambandetmellan inflammation och schizofreni diskuteras i denna artikel

Goda resultat för psykiatrin  i den Nationella patientenkäten. Läs här

Forskningsanslag 
En av de forskare vid KI som tilldelas det europeiska forskningsrådets konsolideringsanslag 2018 är Jens Hjerling Leffler för forskning om hjärncellsspecifika interaktioner vid schizofreni Läs mer

Pris till psykosvården i Uppsala 
Läs här


PÅ GÅNG

IMR nätverksträff 11/2 sista anmälningsdag 17/12!

Anmäl dig här

NSPH;s framtidskonferens för Peer Support Läs mer


 

VAD GÖR NI HOS ER?

SKA NI HÅLLA ETT SEMINARIUM ELLER EN KONFERENS?

HAR DU FÅTT HÖRA NÅGOT BRA?

 

VAD SKULLE DU VILJA HÖRA FRÅN ANDRA?

GÖRdu något som andra i landet kan dra nytta av?

 

Tipsa oss!

info@psykosr.se

 

   För att avsluta prenumerationen, klicka här