Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 1 2018


Som vanligt har året gått väldigt snabbt och vi är snart mitt i julförberedelserna. Vi kan se tillbaka på ett år där FORs medlemsföreningar som vanligt gjorde fantastiska insatser på Nordiska Trädgårdar, men även på andra trädgårdsmässor och växtmarknader från norr till söder. Vi på FOR har fortsatt vårt arbete med att påverka politiker och tjänstemän på olika myndigheter för att de ska ge fritidsodlingen den uppmärksamhet och det erkännande som förtjänas. Särskilt glada är vi över att miljöminister Karolina Skog deltog i vår utfrågning om kemiska växtskyddsmedel på Nordiska Trädgårdar. I nyhetsbrevet kan ni läsa mer om några av de frågor FOR varit involverade i under året och evenemang som är på gång. 

Väl mött 
Önskar FORs styrelse genom Ulf Nilsson, sekreterare FOR 

Miljöminster Karolina Skog får en pratstund med FORs trädgårdsrådgivare Kerstin Fahlman Noord på årets trädgårdsmässa i Älvsjö. Foto: Ulf Nilsson

FORs Vinterkonferens 2019

Vinterkonferensen är nu bestämd till den 19-20 januari 2019 och hålls på Hotell C som ligger granne med Centralstationen i Stockholm. Varje medlemsförening får skicka två representanter. FOR står för alla kostnader utom reseersättning, parkeringsavgift och eventuellt traktamente. Anmälningsblankett kommer skickat ut under november. Kom gärna med förslag på vad ni önskar diskutera till: ulf.nilsson@for.se.


Trädgårdsmässan


Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, är samarbetspartner med trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. I år hade mässan 52 394 besökare och vårt deltagande är en viktig del av mässan. Nästa år går mässan 21-24 mars och ligger då i A-hallen. Mässans tema blir Vild och Kontrollerad. I de övriga hallarna går samtidigt Vildmarksmässan Explore och Fotomässan 22-24 mars.  Så vi kan hoppas på ännu fler besökare. Det blir en gemensam inträdesbiljett för alla tre mässorna.  FOR-medlemmar får i vanlig ordning rabatt på inträdet. Rabattkupong och kod publiceras i era respektive tidningar.
FORs Rådgivningsgata kommer att ligga direkt vid huvudingången till A-hallen. Ett ypperligt läge för att synliggöra vår kunskap och informera om våra specifika verksamheter och inriktningar för den breda trädgårdspubliken.  Inbjudan har gått ut till alla organisationer som brukar medverka och alla våra medlemsorganisationer kommer att vara på plats. Det ingår i medlemskapet.
Totalt blir det omkring 35 organisationer på Rådgivningsgatan. Barnslingan på årets mässa blev uppskattad och vi hoppas ordna något motsvarande även nästa år. Gemensamma eller enskilda aktiviteter väcker intresse och gör att publiken stannar till längre vid våra montrar och på Rådgivningsgatan. Kom med idéer och informera oss gärna om era egna monteraktiviteter. Trädgårdsrådgivning är det stående inslaget!
I vanlig ordning arrangerar FOR även mässans öppna föredragsprogram (ca 160 föredrag) och även här bidrar våra organisationer med många av föredragen. Nya ämnen och ingångar till era ämnen välkomnas.  FOR arrangerar även mässans yrkesseminarier som ges torsdag och fredag. Det blir fem halvdagsseminarier med olika inriktningar. Programmet är klart i mitten av december.

Mässprojektledare för FOR är Lise-Lotte Björkman lise-lotte.bjorkman@for.se
Ulf Nilsson, ulf.nilsson@for.se ansvarar för FORs nya monter och planeringen är ännu i sin linda. Men liksom tidigare år kommer det ges utrymme för trädgårdsrådgivning och visa upp de samarbeten som FOR har med olika aktörer i samhället.

Se www.for.se och www.tradgardsmassan.se  för mer information om mässan.


Nyheter om Invasiva Främmande Arter

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) är en av de invasiva växterna på EU-listan. Det betyder att den inte får odlas, säljas, bytas eller transporteras. Foto: Ulf Nilsson

FOR har nu en egen arbetsgrupp för invasiva främmande arter som består av Madeleine Almér och Owe Jaktlund (Trädgårdsamatörerna), Ingrid Åkesson (Riksförbundet Svensk Trädgård) och Mikael S Andersson (Svenska Orkidésällskapet).
Under hösten har arbetsgruppen träffat tjänstemän på Naturvårdsverket för att presentera fritidsodlarnas ståndpunkter. Vad som framkom på mötet var att en nationell lista med växter som ska regleras enligt lag i Sverige ligger minst två år framåt i tiden. Det är på denna lista som t ex blomsterlupin, parkslide och vresros kan tänkas hamna. I pressen har det även förekommit felaktiga uppgifter om att t ex syren och påskliljor ska bli förbjudna. Detta är dock ett missförstånd som uppstått i och med att Artdatabanken nyligen publicerat sin riskklassificeringslista som de genomfört på uppdrag av Naturvårdsverket. De har där riskklassificerat 1000 arter utifrån deras spridningsförmåga och ekologiska effekter. På denna lista återfinns bland annat syren, påskliljor och scilla. Riskklassificeringslistan kommer användas av myndigheterna när den nationella listan ska utformas. Där kommer det även tas hänsyn till andra faktorer, förutom de rent ekologiska, såsom kostnad för att bekämpa växterna, socioekonomiska konsekvenser med mera. Så risken att syren och påskliljor hamnar på den nationella listan framöver är troligen väldigt små.
Läs mer om invasiva främmande arter på 
Naturvårdsverkets hemsida

 

FORs arbetsgrupp för Invasiva Främmande Arter på möte med Naturvårdsverket. Från vänster Ingrid Åkesson, Mikael S Andersson, Inkeri Ahonen (NV), Madeleine Almér, Owe Jaktlund och Gabriella Modin (NV). Foto: Ulf Nilsson.

FORs rådgivning

FORs telefonrådgivning är öppen tisdag-torsdagar kl 9-12 mellan oktober till april. Man når oss på 018-15 26 00. Det går även bra att mejla frågor till: radgivning@for.se


FORs kunskapsbank på hemsidan

FOR arbetar för att fler fritidsodlare ska få tillgång till rådgivning. Ett viktigt steg är att bygga upp vår kunskapsbas med frågor och svar på FORs hemsida så att de blir sökbara på nätet. Vi skulle även behöva medlemsföreningarnas hjälp med att skicka in fem frågor & svar som ni ofta stöter på i er verksamhet. Det kan handla om allt från växtskydd till vinterförvaring och gödsling. Frågor & Svar skickas till ulf.nilsson@for.se


GDPR – vad händer nu

Datainspektionen har nu påbörjat en mängd tillsynsärenden sedan GDPR trädde i kraft den 25 maj i år. 600 företag och myndigheter har granskats och nu i oktober ska 66 olika aktörer få sin dom.
Det handlar inte om några vanliga ideella organisationer utan om privata vårdgivare, fackförbund, kollektivtrafikbolag, teleoperatörer, försäkringsbolag, banker och myndigheter som granskas av Datainspektionen. Det som undersökt i de här fallen är bland annat uppgifter som hamnat i fel händer och om man har utsett något dataskyddsombud. För vissa bolag krävs det att ett dataskyddsombud utses, om deras kärnverksamhet innebär regelbunden och systematisk övervakning av personuppgiftsdata, eller om de har över 250 anställda. Myndigheter ska alltid utse ett dataskyddsombud. Ideella föreningar och organisationer behöver inte utse ett dataskyddsombud. Vi hanterar inte personuppgifter i stor omfattning, har inte känsliga uppgifter och har inte personuppgifter som vår kärnverksamhet, men har givetvis ett ansvar att personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Här kommer 9 viktiga frågor vi behöver svara på för att säkerställa att vi gör det som krävs.

 

 • Vilka personuppgifter hanterar vi? Detta betyder inte bara lagring, det kan gälla insamling eller utskick av data som innehåller personuppgifter. Detta omfattar även bilder och epost.
 • Har vi några känsliga personuppgifter om våra medlemmar eller kontaktpersoner?
  En känslig uppgift kan vara porträttfoton, information om sjukdom eller uppgifter om matallergier.
 • Varför hanterar vi dessa personuppgifter? Vi måste informera om syftet med personuppgiftshanteringen till de som är registrerade. Ett medlemskap är et så kallad avtal och ger oss rätt att hantera medlemmens uppgift, men i vissa fall krävs ett aktivt samtycke för att man ska få hantera personuppgifterna. Listor på kurser eller resor, tillexempel.
 • Vilken information sparas? Det är inte tillåtet att spara mer data än vad som behövs för att hantera ett medlemskap, syftet.
 • Var lagras personuppgifterna? Är uppgifterna lagrade på ett säkert sätt, så att ingen utomstående kan komma åt dem?
 • Vem/vilka har tillgång till de personuppgifter ni lagrar? Begränsa antalet personer som har tillgång till föreningens/organisationens personuppgifter. För organisationer som betalar ut lön eller arvoden, tänk på att begränsa tillgången till dessa känsliga personuppgifter extra noggrant.
 • Hanterar vi någon annan förening eller organisations personuppgifter? Är svaret ja behöver ni upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal.
 • Lämnar vi ut personuppgifter till någon annan organisation eller tredje part som ett tryckeri? Då skall ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.
 • Hur länge får vi spara personuppgifterna? Det är inte tillåtet att samla på sig personuppgifter för att de ”kan vara bra att ha”. Alla personuppgifter ska ha en på förhand bestämt tid för radering om man inte kan visa till en rättslig grund för varför man får spara dessa.
  För föreningar och organisationer gäller i första hand grunderna, samtycke, avtal, rättslig förpliktelse och intresseavvägning.

Datainspektionen har meddelat att man kommer att ta fram en inriktning och plan för hur utbildnings- och seminarieverksamheten ska utvecklas under 2019. Det som i dag saknas i deras utbildnings och seminariematerial är hur man konkret skall arbeta med frågorna i den ideella sektorn. Så snart vi har mer information om detta kommer vi skicka ut detta.

Läs mer på www.datainspektionen.se
Inger Ekrem, vice ordförande, FritidsOdlingens Riksorganisation

 


Hjälp till att påverka SVT att producera bättre trädgårdsprogram!

Trädgårdsamatörerna har kontaktat SVT och påpekat att det behövs mer kvalitativa trädgårdsprogram. Läs deras brev och inspireras till egna skrivelser till SVT:

Vi i STA Sällskapet Trädgårdsamatörerna ber att få fler program med trädgårdsinriktning

STA Sällskapet Trädgårdsamatörerna organiserar omkring 7.000 trädgårdsentusiaster runt om i Sverige. De flesta av oss är oerhört intresserade av allt vad trädgård och växter heter. Vi umgås med andra likasinnade och när vi tittar på TV vill vi väldigt gärna se program som handlar om trädgård, trädgårdsmänniskor och växter. Kanske är det förmätet, men vi tror att vi kan hjälpa till med intressanta uppslag till inslag i befintliga program eller helt nya program.  
Vi kan inte så mycket om matlagning och inredning.  Vi är heller inte särskilt tävlingsinriktade, snarare tvärtom – vi delar gärna med oss av både erfarenheter och växtmaterial. Däremot finns det bland oss väldigt mycket kunskap om hur man odlar, frösår, sticklingsförökar, odlar i sand, gjuter tråg och odlar små alpiner, konstruerar blötbäddar och mycket annat. Det finns också visningsträdgårdar över hela vårt land med hängivna odlare, som säkert gärna är med och inspirerar och delar med sig till TV-tittarna. Ge oss en chans!
Visst kan vi se program från England och Danmark, men nog borde väl det stora intresset för odling i Sverige kunna avspeglas i inhemska programproduktioner. En undersökning bland svenska folkets fritidsintressen, visar på att trädgård är den näst vanligaste fritidssysselsättningen efter promenader. Vi hoppas och tror att Sveriges Television i sina kommande program kommer att ge oss trädgårdsintresserade en god anledning att slå på TVn. Vem vet, kanske kan vi inspirera till att odlingsintresset ökar ännu mer.
Trädgårdsamatörerna ingår i Fritidsodlarna, FOR, en sammanslutning av 19 olika föreningar i Sverige som representerar fritidsodlare av alla kategorier. Det är Koloniträdgårdsförbundet, Riksförbundet Svensk Trädgård, Sällskapet Trädgårdsamatörerna, Förbundet Organisk Biologisk Odling, FOBO, Föreningen Sesam, Gesneriasterna, Svenska Dahliasällskapet, Svenska Hoyasällskapet, Svenska Orkidésällskapet, Svenska Pelargonsällskapet, Svenska Rhododendronsällskapet, Svenska Rosensällskapet, Svenska Saintpauliasällskapet, Svenska Örtasällskapet, Sveriges Pomologiska Sällskap, Sällskapet Blomstervännerna, Chiliodlarna, Hemmaodlat och Svenska Pionsällskapet.

Med vänliga hälsningar              
Sällskapet Trädgårdsamatörerna
genom Annica Nordin, sekreterare i Riksstyrelsen


Stort grattis till SESAM!

Agneta Magnusson mottar priset. Foto: Patrick Arneke.

Sesam tilldelades mycket välförtjänt Kålrotsakademins Stora Pris 2018 för sitt arbete med att bevara vårt gröna kulturarv. I motivering står bland annat: ”Genom att upprätthålla och förmedla kunskap om fröodling och utan ersättning skänka frön till varandra har föreningen Sesam skapat ett system för att bevara vårt levande kulturarv där det bäst hör hemma – på åkern, i trädgården, och på matbordet.


FOR på Stockholm Urban Garden Show 8-9 september

Stockholm Urban Garden Show i Drakenbergsparken i Stockholm. Foto: Ulf Nilsson

Koloniträdgårdsförbundet anordnade trädgårdsfestival i Drakenbergsparken på Södermalm i Stockholm med fokus på odlandet i staden. Några av FORs medlemsföreningar deltog bland annat Pelargonsällskapet, FOBO, Trädgårdsamatörerna, Riksförbundet Svensk Trädgård, Hemmaodlat och SESAM. Festivalen blev mycket lyckad med flera tusen besökare och strålande solsken. 
FORs rådgivare Annica Larsdotter var på plats och svarade på trädgårdsfrågor och informerade om regler kring invasiva främmande växter och delade ut informationsmaterial från Naturvårdsverket. FORs sekreterare Ulf Nilsson deltog i samtal om biologisk mångfald på det så kallade Idétorget tillsammans med miljöborgarrådet i Stockholm Katarina Luhr och trädexperten Björn Embrén.


facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i någon av FORs medlemsorganisationer eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter