Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Almviksnytt Nr.8 2018


Den heliga Kartikamånaden - Herren Krishnas favoritmånad

(Av Astasiddhi dd)
Enligt Vaisnavakalendern infaller Kartikamånaden i Sverige mellan 25/10-22/11 i år. Den infaller alltid under tiden okober/november, vilket är slutet av den fyra månader långa regnperioden. Sitt namn "Kartika" (el. Krittika) har denna månad fått av den ca 100 miljoner år gamla stjärnhopen som vi i västerlandet kallar Plejaderna, som är Oxens stjärnkonstellation i västerländsk astrologi. I indisk astrologi (jyotisa) översätts namnet ordagrant "Skärarna". Kartika är nämligen en speciell kniv som används inom buddhistiska ritualer.

Kartikan används också för att symbolisera att skära igenom mänskliga hinder som finns på vår andliga väg, såsom stolthet, brist på tro, brist på hängivenhet, bristande uppmärksamhet och leda.

      De heliga Vedaskrifterna intygar att Kartikamånaden är Krishnas favorit. Herren Krishna säger: "Av alla växter, är den heliga Tulasi Mig mest kär; av alla månader, håller Jag mest av Kartika, av alla pilgrimsorter är Mitt älskade Dvarka Mig mest kärt och av alla dagar håller Jag mest av Ekadasi." (Padma Purana, Uttara Khand 112.3)

      Detta säger Skanda Purana: "Såsom Satya-yuga är den bästa av tidsåldrar, såsom Vedas är de bästa skrifterna, såsom Ganges är den bästa av floder, så är Kartika den bästa av alla månader, den som Herren Krishna håller mest kär.”
                                                                                                                           Enligt tradition firas denna månad på lite olika sätt på olika håll i Indien, tex med den 5 dagar långa Divali-festivalen (Divali = rad av ljus). På vissa platser firar man Herren Ramacandras återkomst till Ayodhya efter 14 års exil. Man tänder 14 små oljelampor av lera, för att fira segern av det goda över det onda. Den mest betydelsefulla, andliga meningen av denna "Ljusets festival" är att vara medveten om det inre ljuset. Det centrala inom hinduernas filosofi är tron på att det finns något bortom den fysiska kroppen och sinnet, något som är helt rent och evigt, nämligen Atman, dvs vårt sanna jag, den odödliga andesjälen.

      De Vaisnavahängivna som dyrkar Krishna, firar traditionellt denna månad med att dyrka Govardhanberget, det berg i Vrindavana som Krishna lyfte på sitt lillfinger för att rädda och ge skydd åt Vrindavans invånare när Indra i sin uppblåsthet sände ödeläggande oväder över dem. Govardhana-pujafesten infaller den 8/11 i Sverige i år. Temat i Krishnas Govardhana puja-lila (lila=lek) är att ta sin tillflykt hos Krishna helt och hållet, att ge upp all falsk stolthet. Det sägs att denna Krishna-lila är så speciell, därför att alla hängivna samlades samtidigt under berget för att ha sina individuella utbyten med sin älskade Krishna - det rasade alltså 2 stormar: en vanlig storm, och en storm av tillgivenhet till Krishna!

      En annan Vaisnavatradition under Kartika-tiden är att dagligen offra gheelampor till Herren Damodara och sjunga ”Damodara-astakam", åtta verser som lovprisar Herren Damodara (Damodara=den som är bunden av ett rep).  I denna gudomliga lek ville moder Yasoda binda sin lille son Krishna, för att Han hade hittat på rackartyg. Men repet räckte aldrig ...tills Krishna slutligen fann Sig i att bli bunden av Sin gudomliga moder Yasodas rena kärlek. Han gav efter för Sin moders kärlek, fastän det i verkligheten inte finns något rep som kan binda den Högste Herren. Det är denna kärlek som vi hoppas på att uppfylla vårt hjärta med, för att för evigt binda Herren Krishna till oss. Detta åskådliggörs vackert i Srimad Bhagavatam, som säger att även om Herren är större än vi i alla avseenden, så behärskas Han och blir bunden av Sina rena hängivnas kärlek.

Kartika är en ytterst gynnsam tid för oss att utöva självtukt och avlägga ett speciellt  löfte (vrata), för att glädja Krishna - under Kartika månaden ger alla tjänster och självtukt mycket större andliga resultat  än under alla andra månader. Att offra en lampa och sjunga för Herren Damodara varje dag är ett enkelt, men glädjefyllt "Kartika-vrata" som ger oss andliga välsignelser. På Almvikstemplet offrar vi lampor och sjunger  Damodara-astakam verserna varje dag både morgon och kväll, och även under söndagsfesterna. Välkomna att delta! Man kan även bestämma sig för att utföra andra speciella tjänster och självtukt. Gaudiya Vaishnavas brukar tex fasta från urad dal under Kartika. Att ta ett bad tidigt varje morgon är ett Kartika vrata. Ett år avlade jag löftet att under alla omständigheter offra ett ljus och sjunga för Herren Damodara samt läsa minst en vers ur Bhagavad Gita varje kväll. Jag bodde inte i mitt hem på Almvik just den Kartika-månaden, utan var ensam husvakt åt en vän som rest till Vrindavana. Jag fullföljde mitt vrata strikt under hela månaden, och kände mig nöjd i hjärtat och välsignad. Ifall jag i år pga min numera försvagade hälsa inte klarar att närvara under Damodara-astakam på Almvikstemplet varje dag, kommer jag att offra ljus och sjunga hemma de dagarna. Kartika är en magisk tid, då vi Krishnahängivna kan få Krishnas speciella välsignelser, mer än under någon annan månad om året.

    

Här följer ett citat av Sacinandana Swami: " Under Kartikamånaden rekommenderas Herren Krishnas hängivna att öka sin koncentration på Hans dyrkan genom att tillägna sin dagliga radbandsmeditation av det heliga namnet till Srimati Radharani, Hans eviga följeslagerska. Vem som helst kan tillämpa denna princip var som helst genom att recitera Hare Krishna mantrat, som tilltalar både Radha och Krishna:

" O Herrens energi (Radha), O Herre (Krishna), vänligen engagera mig i Er tjänst".
"Det finns ingen synd någonstans i de tre världarna
som man inte kan renas från genom att offra ett ljus till
Herren Keshava under Kartika.
"(Skanda Purana, Herren Brahma till Narada)


Odlingssäsongen 2018

Den långa och varma sommaren hade förstås en gynnsam effekt på grönsaksodlingarna här på Almviks gård. Som tur är har vi ju obegränsad tillgång på sjövatten som vi kan bevattna våra odlingar med. Dock trivs inte alla grödor i värmen. Salladen gick fort i blom och grönkålen blev till stor del uppäten av kålfjärilens larver. Astasakhi devi dasi, som ju denna säsong har odlat ett stort fält med grönsaker och blommor för templets räkning, kunde vid slutet av sommaren skörda ca 400 kg pumpor!

Det blev även runt 300 kg rödbetor, ca 150 kg potatis och ca 150 kg bönor från hennes fält. Dessutom skördades mängder av zucchinis, mangold, persilja, dill och koriander under sommaren. Massor av ettåriga blommor av olika sorter har också skördats och förvandlats till vackra vaser och girlander till Pancha Tattva.
Stort tack till bhaktin Elsa, bhaktin Nora, bhakta Peter, Muktaram das och Jayesh das som har hjälpt henne med arbetet på fältet!
Anjaneya das har nyligen avslutat sin marknadsförsäljning i Stockholm för säsongen och som vanligt har det varit stor efterfrågan på hans
grönsaker. Varje lördag är det långa köer till hans grönsaksstånd som har det största och mest varierade utbudet av grönsaker på bondens marknad.


Höst på Almvik


Govardhana puja

Govardhana puja firades på Almvik söndagen 4 november och trots kort varsel vad gäller annonseringen av festivalen, så dök det upp en ansenlig skara gäster. Korna hedrades med go-puja, kirtan och Almviks äpplen (de blev mest förtjusta i äpplena) och Isvari Radha hade tillverkat en mycket vacker, ätbar girlang av grönkål och ätliga blommor som prydde kon Gopis hals.
Barnen bakade och dekorerade kakor och byggde ett vackert Govardhanaberg av Janmanalaya prabhus utsökta halava och sötsaker som olika bybor bidragit med. Där fanns även Radha kund och Syama kund samt Krishna på toppen.
Festmåltiden tillagades av Anjaneya das tillsammans med en skara medhjälpare och den var väldigt god!
Mukunda das berättade om när Krishna lyfte Govardhanaberget och
Ashoka Krishna das ledde kirtan och Damodarastakam och alla kunde offra gheelampor till Herren Damodara!


Srimad Bhagavatam: 4.12.10

(Srimad Bhagavatam vers 10.21.6 innebördsförklaring av Srila Prabhupada/A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

…."Allt som är lockande i den kosmiska manifestationen härstammar från Krsna. Krsna är därför all glädjes källa. Krsna är den verksamma beståndsdelen i allt och upphöjda trancendentalister ser allt i samband med Honom. Det står skrivet i Caitanya- caritamrita att en mahabhagavata, det vill säga en mycket avancerad hängiven, ser Krsna som den verksamma beståndsdelen i alla rörliga som orörliga levande varelser. Därför ser han allt i denna kosmiska manifestation i förhållande till Krsna".


Redaktionen:

Mukunda das

Malyahari-kunda dasi

Jivakesa dasi

Pelle Händén

Kontakta oss gärna om ni har några synpunkter och idéer nytt@almviksgard.se


facebook


www.almviksgard.se
© ISKCON Krishnarörelsen 2018 International Society for Krishna
Consciousness No:815600-0120 Founder-Acarya His Divine Grace A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada Almviks Gård, 153 95 Järna 08-551 520 50

Du får detta nyhetsbrev eftersom för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.