Nyhetsbrev från Kunskapscentrum för jämlik vård november 2018. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi använder förkortningen KJV om Kunskapscentrum för jämlik vård och VGR om Västra Götalandsregionen


Smärtkuben på Primärvårdsdagen 2018!

 

I oktober medverkade KJV på årets regionala dag för primärvården. Vi var på plats för att i seminarieform prata om föreställningar om kvinnor och män som lever med långvarig smärta och hur det kan påverka bemötandet och vilken behandling de får. Anke Samulowitz och Kristin Eliasson presenterade forskning och återberättade hur både patienter och personal beskriver olika vårdmöten. Deltagarna fick även testa det nya reflektionsverktyget Smärtkuben som väckte många tankar kring genusperspektiv på långvarig smärta. Flera tog mig sig kuber hem för att jobba vidare i sina verksamheter.

Efter seminariet fick de 30 deltagarna via en post-it svara på frågan: Vad tar du med dig härifrån? Såhär svarade några deltagare:

  • Genus talar vi inte om i vården. Tyvärr. Viktigt reflektera över!
  • Att ständigt arbeta med föreställningar som vi tror att vi inte har! Tack!
  • En bra påminnelse av att vi själva är en del av problemet. Jätteintressant!

Nyfiken på Smärtkuben? Du hittar den här!

 


Lära och bemästra på Kraftens Hus


Under hösten har KJV hållit ledarutbildning i vår patientutbildningsmetod Lära och Bemästra på Kraftens Hus i Borås. Kraftens Hus är en mötesplats för alla som är berörda av cancer – de som lever med sjukdomen, familj, vänner och kanske arbetsgivare eller skolpersonal. Från och med i höst kommer det att erbjuda samtalsgrupper för personer som lever med cancer och vill träffa andra som befinner sig i liknande situation, för att dela erfarenheter och lära mer av varandra. Inbjudan till den första samtalsgruppen som planeras är riktad till män som lever med cancer och därefter planerar man också en grupp med tema cancer och föräldraskap.

Här kan du läsa mer om Kraftens Hus!


Avhandling om genus och smärta på väg!

”Mötet mellan patient och personal i det komplexa samspelet mellan smärta, genusnormer och hälso- och sjukvård” är arbetstiteln på en framtida doktorsavhandling. Anke Samulowitz, regionutvecklare på KJV och doktorand på Göteborgs Universitet, Socialmedicin och epidemiologi har haft sitt halvtidsseminarium den 17 september 2018. Hennes första publicerade artikel “Brave Men” and “Emotional Women”: A Theory-Guided Literature Review on Gender Bias in Health Care and Gendered Norms towards Patients with Chronic Pain hittar du här. Trevlig läsning!

Västra Götalandsregionen + Region Örebro = sant

”Inkluderande och tillgänglig kommunikation” var titeln på ett seminarium i Region Örebro län i september 2018. Tina och Anke från KJV träffade ett 60-tal medarbetare som bland annat arbetar med social hållbarhet, HR-frågor, kommunikation, folkhälsa och tolkverksamhet. Det blir så bra när normmedvetenhet finns med som en röd tråd! Och när vi samarbetar över organisationsgränserna för att bli bättre på att kommunicera normmedvetet, tillgängligt och inkluderande.


Förstå mig rätt blir film!

Forskning och erfarenhet visar att det lätt blir fel när vi talar med varandra. 40 till 80 procent av informationen som ges av hälso- och sjukvårdspersonal glöms omedelbart bort och hälften av det patienten kommer ihåg missförstås. Därför har KJV tagit fram kommunikationsstödet Förstå mig rätt, en vidareutveckling av metoden Teach-back, för att minska missförstånd mellan patient och personal.

Nu har Folktandvården börjat arbeta med Förstå mig rätt och tillsammans med dem har vi spelat in en film som visar hur metoden kan användas i mötet mellan patient och personal.

Håll utkik efter filmen på vår hemsida!

KJV teamar med Socialstyrelsen

Under hösten har KJV flera gånger träffat Socialstyrelsen och team:at i arbetet för en mer jämlik vård och hälsa. Hur gör man för att hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig för alla och nå ut till personer med lågt förtroende för vården? Och hur mäter vi egentligen jämlik vård? Går det? Det är frågor som vi tillsammans med Socialstyrelsen vridit och vänt på denna höst – och fortsätter att fundera över framöver!

 


Jämlikt och normmedvetet på Nationella Barnhälsovårdsdagarna 2018

I början på oktober arrangerades de Nationella Barnhälsovårdsdagarna i Borås. Där fick deltagarna en introduktion till normmedvetenhet och hur normer kan påverka verksamheter som möter barn och deras vuxna. Vår medarbetare Mikael Bengtsson gav en tänkvärd föreläsning under förmiddagen!

Under eftermiddagen berättade Karin Apelkvist från Central barnhälsovård och processtödjare för En förälder blir till om samtalsmaterialet Tillsammans som riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare. Materialet är tänkt att göra det lättare, roligare och mer konstruktivt att prata om hur det är att leva i en familj med små barn.

Sedan var det dags för en presentation av vad arbetet med En förälder blir till har betytt för en mer jämlik barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. Peder Welin från KJV gav exempel på hur vi försöker skapa hållbarhet i arbetet framöver.


facebook

Kunskapscentrum för jämlik vård
Ansvarig utgivare: Lars Rex
Redaktör: Tina Andersson
www.vgregion.se/jamlikvard  e-post: kjv@vgregion.se


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.