Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 30 2018


Hej på er alla igen!

Här kommer veckans Cheerinfo.

Idagens Cheerinfo skickar vi med lite information om Räddabarnens utbildningar Tryggare Tillsammans. Det är en webbaserad utbildning för er som förening och den ger er som förening verktyg och utbildning kring viktiga frågor som i sin tur kan ge trygga aktiva och anhöriga.

Jag påminner igen om att ha som rutin att begära in utdrag från belastningsregister för alla som är med era aktiva på ett eller annat sätt.

Påminner även om att skicka in film till oss. Detta är ett viktigt led i hur vi syns som sport och självklart vill ni vara med och bidra till det?

Nästa vecka är det höstlov och jag är ledig men Sofie finns på plats och hjälper er om ni behöver hjälp. Jag är åter den 5 november.

Önskar er alla ett fin fin höstlov. Gör ni något kul under lovet? Har ni någon tematräning eller gästcoach på besök? Skicka gärna in till Cheerinfo så kan ni inspirera andra.

Happy Halloween!

Cheerhälsningar


Kia
Föreningskonsulent


Kallelse Extra årsmöte

Idag har vi skickat kallelse till föreningar till Extra årsmöte.

Det extra årsmötet kommer äga rum den 25 november kl 20.oo via telefonkonferens GotoMeeting.

Det ärende som skall behandlas är Stadgeändring.

Varje medlemsförenign har rätt till ett ombud. Detta ombud föranmäler ni till oss via länk.

Anmäl ombud här!

Handlingar för mötet skickas till alla anmläda ombud en vecka innan mötet. Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.


Tryggare tillsammans

Rädda Barnen erbjuder utbildning och stöttning till er som föreningar. De finns bra material och verktyg för hur ni kan arbeta med dessa frågor i er förening.

Tryggare Tillsammans på Räddabarnens hemsida

Tryggare Tillsammans handlar om att öka medvetenheten kring risker, arbeta förebyggande, att rapportera när vi ser brister och incidenter i vår verksamhet samt agera när något barn far illa eller när oro finns kring ett barn. Som stöd i detta arbete finns primärt webbutbildningen Tryggare Tillsammans och Policyn Tryggare Tillsammans – en trygg och säker verksamhet för barn.

Informationsmaterial
Här kan du ta del av olika material som används i våra olika verksamheter för barn. De ger dig som nyfiken medmänniska och aktiv medlem vägledning för mötet med barn.

• Tryggare Tillsammans – tankar och tips
• Trygga Vuxna Trygga Barn
• Tryggare Tillsammans – 6 språk
• Policy och Riskbedömning
• Policy på engelska

Vill du veta mer om hur du kan använda Tryggare Tillsammans i ditt företag eller din organisation, hör av dig till childsafeguarding@rb.se  


Utdrag från belastningsregistret

Vi vill påminna er alla igen om utdrag från Belastningsregistret för alla de som arbetar och är verksamma i era föreningar.

Ni som förening har rätt att kräva att alla som skall vara med era aktiva i föreninge skall lämna in utdrag från Belastningsregistret. Detta är något vi starkt rekommenderar er att göra.

Utdrag från belastningsregistret kostar ingenting och ni får de från Polisen. Här finner ni det.

Detta bör innefatta alla som interakterar med era aktiva vid något tillfälle. Tränare, styrelsemedlemmar, lagföräldrar, hjälpföräldrar vid tävling mm. Det är vanligt att man ber andra vuxan än de som vanligtvis är i verksamheten om hjälp vid tex tävlingar. Ibland ber man dem sova i rummen med de yngre tjejerna, man lämnar ansvar till dem i omklädningsrum mm. Det är viktigt att även dessa lämna in utdrag och inte bara era ledare/tränare.

Ni som förening visar då också omvärlden att era medlemmar kan känna en trygghet med att ni har denna rutin för alla.

De som skall lämna in utdrag lämnar dessa till utsedd person inom föreningen i ett oöppnat kuvert.


Vi söker film......

Vi vill visa upp och uppmärksamma alla våra verksamhetsformer i syfte att göra vår idrott mer känd. Därför söker vi nu filmer från er! Först ut är film/dokumentation på Sideline Cheer dvs Cheerleading på match. Vi tar även gärna emot film på ramsor (även från tävling) eller material från tex löparlopp.

Vi söker alltså inte rena uppvisningsprogram utan Cheerleading med en massa samspel med publik, när ni tex hejar fram amerikansk fotboll, basket eller annan sport/händelse.

Har ni film, vill vi först att ni säkerställer att ni äger rätten att dela materialet/filmen. Alla som är med på filmen har godkänt att den visas offentligt av oss som förbund i kommande marknadsföring.

Har ni film kontakta oss så meddelar vi er hur och var ni skickar/laddar upp filmerna till oss.

 Mejla oss på scf@cheerleading.se


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlemmar till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.