Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Sömnskola

Distanskurs - Vi går igenom sömn, stress, skärmar mm. Efter genomgången kurs får man en mall att följa när man håller Sömnskola för sina elever.

Endags-inloggning

Vill du titta närmare på våra livsstilsmaterial för att se hur de kan användas i ert före- byggande och hälsofrämjande arbete skriver du "endags-inloggning" i ämnesraden. 

 

Skolforum 2018

Den 29/10 föreläser Anna Nygren och Åke Pålshammar på Skolforum. Rubriken är Hjärnvägen till jämstäldhet och måluppfyllelse, Sal C8 kl. 13.20 - 14.10

NYHET -Hälsofrämjande Basprogram

Hälsofrämjande basprogram - ett hälsofrämjande elevhälsoarbete - Från brandkårsutryckningar till systematiserat arbete


Det hälsofrämjande basprogrammet är ett pedagogiskt material om hållbar livsstil för elever för grund- och gymnasieskolan. Det är ett komplement till det medicinska basprogrammet som används av skolsköterskan för enskilda hälsosamtal på individnivå. Materialet är framtaget för att användas i hälsoundervisningen på gruppnivå av elevhälsans personal tillsammans med pedagoger/fritidspersonal.

Elevhälsans personal möter därmed ALLA elever varje år under skoltiden och samverkar med skolans pedagoger i det hälsofrämjande arbetet.

Materialet är åldersanpassat och bygger på igenkänning och repetition och kan användas från förskoleklass upp till årskurs tre i gymnasiet. Det hälsofrämjande basprogrammet består av bildspel med tillhörande manus om sömn, rörelse, kost, stress, återhämtning, relationer/vänskap, självkänsla, prestation och psykisk hälsa. För varje del och åldersgrupp finns ett manus. Här finns också övningar där eleverna får reflektera över sin vardag och vilka goda vanor de ska hålla kvar och/eller vilka förändringar de behöver och vill göra.

För ta reda på vilka livsstilsvanor eleverna i en grupp/klass har kan man beställa en länk till den digitala elevhälsoenkäten Livsstilskollen -grupp. Där får eleverna svara på livsstilsfrågor som sedan kan sammanställas på gruppnivå före och en tid efter undervisningen. Utifrån elevernas svar får en sammanställning i stapel- och cirkeldiagram vilket ger en tydlig bild av vilka områden man behöver arbeta med för att hjälpa eleverna till en hållbar livsstil.

Livsstilskollen -grupp kan även utformas enligt era önskemål utifrån de hälsofrågor som används vid de individuella hälsosamtalen hos skolsköterskan. Genom att använda samma frågor som vid hälsosamtalen kan man mäta hur eleverna mår varje år och följa elevernas mående över tid.

Innehåll i Hälsofrämjande basprogram

 • Sömn
 • Rörelse
 • Kost
 • Stress
 • Skärmar
 • Pubertet
 • Återhämtning
 • Relationer/vänskap
 • Självkänsla
 • Prestation
 • Psykisk hälsa

 

Vill du veta mer om det hälsofrämjande basprogrammet, få en endags-inloggning för att titta närmare på materialet eller för att få en prisuppgift skickar ni ett mejl till: anna.hedenskog@unglivsstil.se

Följ och gilla Ung Livsstil på sociala medier

Facebook    Twitter    Instagram    YouTube

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.