Medlemsbrev från Fredens Hus. 
11 oktober 2018.


Spännande böcker och nya strategier

I detta medlemsbrev kan du läsa mer om styrelsens innehållsrika strategidagar, Fredens Hus nya bok om Artivism och en poesiläsning på temat Sverige och Sydafrika den 31 oktober.

Nu är den här – Sveriges första bok om Artivism

Vi är stolta att presentera boken "Artivism – Konsten att göra fred". Tillsammans med artivister runt om i Sverige har Fredens Hus och Artivist.nu skrivit en bok med inspiration, kunskap och praktiska tips för dig som vill förändra samhället genom konst och kultur. 

Detta är en bok för dig som vill skapa förändring genom konst och kultur. Vi fyller begreppet artivism med innehåll genom historiken bakom, förebilderna runt omkring och projekten som engagerar. Redaktör för boken är Malin Aghed. Artivist.nu är ett projekt som drivs av Fredens Hus.

Boken finns att köpa hos oss på Fredens Hus för specialpriset 129:- eller i din vanliga nätbokhandel.

I den här boken finns:

  • Inspiration och praktiska tips till dig som vill komma igång.
  • Kraft och mod till dig som redan är mitt i arbetet.
  • Förklaringar till dig som är nyfiken. Det görs många insatser för fred, hållbarhet och medmänsklighet i Sverige idag.

Gästmedverkande är bland andra Emil Jensen, Jenni Laiti, Lisa Nordström, Tomas Sjödin, Benton Wolgers och Stina Wollter.


Ordföranden rapporterar från strategidagarna

Den 13-14 september träffades styrelsen och personalen för ett gemensamt arbete med Fredens Hus strategiska riktning. Under torsdag inbjöds även Fredens Hus nya valberedning, Klas Pontvik, Maria Masoomi och Maria Mattsson Mähl, vilka alla deltog under hela eller del av sammankomsten.

 

Dagarna började med ett informationsmöte där personalen på ett interaktiv sätt synliggjorde verksamhetens alla projekt och satsningar. Dessutom gavs det möjlighet för styrelsen och valberedningen att samtala med och ställa frågor till personalen. Fredens Hus verksamhet är viktig på riktigt och behövs mer än någonsin i vår polariserade samhälle. 

Under workshopen som följde arbetade vi med interaktiva metoder för att skapa en gemensam grund genom att öppna upp och låta olika synpunkter, perspektiv och frågor komma upp till ytan. En delaktig process i att vaska fram frågor och områden som behövde vår fokus påbörjades flera månader innan strategidagarna.

 

Finansiering, samarbeten och medlemmar prioriterat

Av de många förslagen prioriterade personalen och styrelsen tillsammans de tre områdena finansiering, samarbeten/partners och medlemmar. Under workshopen har vi grävt djupare och identifierat grundläggande frågor kring värdegrund och organisationsform som behöver lösas för att ge oss tydligare ramar.  Vi har identifierat att för att utvecklas och att ge personalen samt oss själva riktning behöver vi sätta en värdegrund.

Vi behöver också fundera på vår organisationsform i relation till våra medlemmar (kvarstå eller förändras till stöd/vänförening) samt ambitioner att i det långa loppet etablera flera Fredens Hus över Sverige eller fortsätta vara en mindre aktör. Värdegrundsarbetet är en process som brådskar. Organisationsformen är en fråga som ytterst handlar om visionen för Fredens Hus och om vi beslutar att förändra oss, ligger detta längre fram i tiden. Fokus nu är på att konsolidera verksanheten och komma i kapp med rutiner och policer. 

Vi avslutade med ett beslutsmöte där vi bland annat tog besluten att två arbetsgrupper formades för att börja arbeta med vår värdegrund respektive möjliga förslag till organisationsform. Underlagen ska tas upp till diskussion vid nästa styrelsemöte 12/11. Om styrelsen beslutar att ge förslag till förändring kommer ni som medlemmar att få ta del av denna information i god tid före mötet. 

 

Vi vill gärna ha er medlemmars synpunkter

Vi hoppas även kunna få möjlighet att få ett dialogtillfälle senare i år när ni som medlemmar bjuds in för att samtala med respresentanter från styrelsen i form av sammankallande från arbetsgrupperna för värdegrund och organisation samt ordföranden. 

Vi återkommer med förslag på datum längre fram.

 

Linda Forsberg
Ordförande i föreningen Fredens Hus på Uppsala slott


Poesikväll ”Your Struggle Too” den 31 oktober

– En berättelse om Sverige och Sydafrikas Anti-apartheid ledare

 

Välkommen till lansering och poesiläsning ur boken ”Tambo Lenyoka: Enduring friendships – Olof Palme and Thabo Mbeki” den 31 oktober kl. 17:30-19:00 hos oss på Fredens Hus. Vi bjuder på  diktläsning av författaren Lindiwe Mabuza, konstvisning av Sydafrikanska konstnärer och intressanta talare och diskussioner på ämnet Sverige och Sydafrika. Boka tiden i din kalender och håll utkik på vår hemsida och Facebook för mer information.

 

'Boken ”Tambo Lenyoka: Enduring friendships – Olof Palme and Thabo Mbeki” är en berättelse om det speciella bandet mellan Afrikanska Nationkongressen (ANC) och Sverige tack vara de tajta relationerna mellan dess ledare. Boken innehåller poesi, konst och fotografier och har sammanställts av Lindiwe Mabuza mellan åren 1978-2017.

Om Fredens hus

Fredens Hus är en samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter. Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga jobbar vi för social hållbarhet. Det handlar om fredsarbete på gräsrotsnivå för att främja jämställdhet, motverka rasism och intolerans och att träna konflikthantering och aktivt medborgarskap.

Vi är en ideell förening som arbetar i Dag Hammarskjölds anda sedan 2006.