Nyhetsbrev nr 28 från Sveriges unga akademi, september 2018. 
Se innehållet i webbläsaren. Tipsa en vän här. Avsluta prenumeration.

Ledamöter och personal i Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA
Ledamöter och personal, Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA

På söndag tar jag med mig barnen för att rösta. Sedan går vi till fiket för att fira att vi bor i en demokrati där vi får rösta och fritt uttrycka våra åsikter. För mina barn är demokratin så självklar att den tas för given. På samma sätt har många av oss i forskningssystemet tagit den akademiska friheten för given; att forskare får välja forskningsfrågor fritt och att lärosäten får välja ämnen att forska och undervisa om. Idag ser vi att den akademiska friheten begränsas i många länder och även i vår närhet i Europa. För att uppmärksamma detta arrangerar Sveriges unga akademi, tillsammans med Svenska Unescorådet, ett symposium i samband med Världsvetenskapsdagen. Sveriges unga akademi har också deltagit aktivt i valdebatten för att visa på vikten av att politiska beslut fattas på vetenskaplig grund.
     Nästa vecka väntar två intensiva dagar i Fiskebäckskil då akademin har internat och tar ut riktningen för det kommande året. Redan nu är dock mycket spännande planerat, närmast ForskarFredag i september då vi spelar vetenskapsspelet Expedition Mundus på flera orter. Senare i höst deltar vi i kortfilmsfestivalen i Göteborg för att möta ungdomar och samtala om vetenskap och hållbarhet. Under hösten fortsätter också turnén med karriärseminarier och akademin besöker bl.a. västra och norra Sverige.
    Slutligen vill jag slå ett slag för priset For Women in Science. I Sverige har priset delats ut sedan 2016 till två kvinnor som är i början av sin forskarkarriär. Deadline för ansökan är den 26 september!

PS. Jag tar en dammsugare. Hur firar du att du fått möjlighet att rösta?

 

Anna Wetterbom Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

VD Anna Wetterbom


Ansökan öppen för L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset, fram till 26 september


SUA, LadyBug Festival, BUFF logos

En bättre morgondag – kortfilmstävling för barn och ungdomar!


Almedalen

Tankar efter Almedalen


Gruppbild Forskarmöten

Spel, samtal, aktuell forskning och guidad båttur under sommarforskarskola på västkusten

Maria Tenje, Mia Phillipson Foto: Erik Thor/SUA

Debatt: Äntligen forskningspolitisk utfrågning

Läs mer »


Hurvettdudet? Maria Tenje

Inför valet, var nyfiken. Ställ frågan: hur vet du det?  

Se klipp »


Panel Almedalen

Almedalen: Samspelet mellan forskning och politik

Läs mer »


Almedalen journalister och forskare

Soffsamtal tillsammans med Forskning & Framsteg

Läs mer »


ForskarFredag logo

ForskarFredag med Sveriges unga akademi 28 sep.

Läs mer »


Mia Phillipson Foto: Erik Thor/SUA

Debatt: Professionen bör sitta bakom ratten och styra 

Läs mer »


Waltzing Tilda

A better tomorrow: Kortfilmsfestival <3 Forskarsamtal
Fokus: Miljö

Läs mer »


Akademimöte i Stockholm

Akademimöte med gäster på Kristineberg

Läs mer »


Podcast

Vad finns i den svarta lådan?! 
Akademipodden

Läs mer »


Följ Sveriges unga akademi!

Twitter @Ungaakademin
@Ungaakademin

Facebook/Sveriges unga akademi
Facebook

Soundcloud/Sveriges unga akademi
Akademipodden


Vi vill gärna påminna om GDPR: Hantering av personuppgifter 

Sveriges unga akademi hanterar personuppgifter i samband med både interna och utåtriktade aktiviteter. Dina personuppgifter skyddas då av dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) och i Sveriges unga akademins integritetspolicy beskrivs hur vi har implementerat dataskyddsförordningen i vår egen verksamhet.

Du som får nyhetsbrev från Sveriges unga akademi finns med i vårt kontaktregister där vi i huvudsak behandlar uppgifter om ditt namn och din e-postadress. I vissa fall har vi också registrerat telefonnummer, organisationstillhörighet och liknande. Uppgifterna används för att informera och hålla kontakten med dig och andra intresserade angående akademins verksamhet och aktiviteter. Om vi skulle vilja behandla dina personuppgifter för något annat ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att be om det i förväg.

Vänligen kontakta akademins VD Anna Wetterbom om du har frågor om hanteringen av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.


 

Sveriges unga akademi  är en vetenskaplig akademi – en oberoende, självständig plattform som står stark på tre ben: tvärvetenskaplig, forskningspolitisk och utåtriktad verksamhet. I akademin möts ett urval av de främsta unga forskarna över lärosätes- och disciplingränser, stärker unga forskares röst i den forskningspolitiska debatten och arbetar med att föra ut forskning till unga. Akademin grundades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har cirka 35 ledamöter. 
Akademins nyhetsbrev sänds ut cirka fyra gånger per år och i breven kommer du att få information om Sveriges unga akademi och aktuella händelser som berör vår verksamhet. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. Epost: info@sverigesungaakademi.se  http://sverigesungaakademi.se/kontakt
Avsluta prenumeration