Nyhetsbrev från GodaHus december 2018. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus medlemmar!

"Goda hus"

Här kommer det senaste som hänt under november - december 2018. Vi önskar alla våra medlemmar God jul och Gott nytt år!

Christer Carlsson                       
Magnus Fransson
Stefan Olsson

GodaHus-dagen

30 november genomfördes den första GodaHus-dagen i föreningen på LNU i Växjö med ett femtontal deltagare. Läs mer och se dagens presentationer.

Nya medlemmar

OBOS Sverige AB/Myresjöhus har valts in som medlemmar. Välkomna!


Medlemsaktiviteter

Energisamordnare

Energisamordnarkursen har genomfört sina fyra tillfällen med goda omdömen (läs mer i artikeln på hemsidan). En ny byggnad (24 lägenheter) + befintligt flerfamiljshus i Ljungby är med i utbildningen som exempel. 30 studerande har följt utbildningen som nästa år planeras ingå i LNUs ordinarie kursutbud. Vi säger stort tack till alla inblandade!

Kursdeltagare. Foto: Katarina Rupar-Gadd

Solstrålarna

Senaste mötet i Solstrålarna genomfördes 13/11 på Landstinget Blekinge. För mer information, kontakta Ulf Klint

Skruvarna

Skruvarna genomförde ett möte med tema "värmesystem" 7 november. 76 personer närvarade, vilket är ett nytt rekord! För mer information, kontakta Barna Benedek

GodaTech

Digitaliseringsgruppen (numera GodaTech) åkte till Lund 28/11 och besökte AXIS, Lab2s och Innovation Skåne. Vi fick jättemycket bra information och inspiration om bland annat uppkopplade kameror, smart kontorsbelysning och möjligheter med öppna system! Nästa möte blir hos Affärsverken i Karlskrona 13 februari. För mer information, kontakta Per Bengtsson eller Stefan Olsson.

LÅGAN

Ansökan beträffande kunskapshöjning inom bygglovshanteringen är beviljad! 3 kommuner i Godahus område har intervjuats av Valter Jeppsson, AB Geranicum. Projektet kommer att pågå fram till sommaren och ska resultera i ett förslag på hur bygglovshandläggare kan bli "vassare" på energifrågor. För mer information, kontakta Stefan Olsson.

Medlemsenkät

GodaHus satsar hela tiden på ökad medlemsnytta och vi har därför tagit fram ett antal enkätfrågor till våra medlemmar. Styrelsemedlemmar kommer att gå igenom denna enkät med varje medlem. Slutrapportering planeras till årsmötet den 26 april 2019. För mer information kontakta Magnus Fransson.

Övrigt

Arbetet med att ta fram ansökan till regionalfonden i Blekinge (GodaHus 2.0) fortgår. Ansökan lämnas in 28 februari 2019.
Solstrålarnas förslag om att upprätta ett ”GodaHus-pris” istället för ett ”Solstrålepris” är bordlagt till nästa styrelsemöte. Planen är att kunna dela ut priset för första gången vid årsstämman den 26 april 2019.


Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta 
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

Kommande styrelsemöten: 

 

18/1 - 18  kl 09.00 - 13.00 i Växjö

8/3 - 19 kl 09.00 - 13.00 (Eventuellt i Kalmar)

Föreningsstämman:

26/4 - 19 kl 09.00 - 15.00 i Karlskrona

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Magnus Fransson

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.