Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Almviksnytt Nr.6 2018


Ingen fabrik kan tillverka säd eller grönsaker

2018 utmärker sig som året då vi fick en kanonvarm vår som vi alla gladde oss åt till att börja med, särskilt alla simglada barn (och vuxna) som nästan bosatte sig på strandkanten av vår sjö Ogan. Frukt och bärträden blommade något alldeles fantastiskt och med de mängder av pollinerande bin och humlor som befolkar Almviks gård så dignar nu de flesta träd av frukt. 

Men så kom ju inte en droppe regn på ungefär 1 ½ månad samtidigt som temperaturerna nästan fick oss att tro att vi befann oss i Vrindavana. Som tur var har vi ju Ogan så att vi kan bevattna våra odlingar, men liksom i stora delar av Sverige har det även här varit alldeles snustorrt. Det är ganska magert med bete och det ser även ovanligt fattigt ut på vallfronten. Som tur var har vi stora ytor på Almvik så vi hoppas i alla fall kunna få ihop tillräckligt för våra egna behov, men vi har redan fått förfrågningar från flera andra håll, främst från hästägare, om att sälja hö. Ett för oss rätt nytt fenomen eftersom det inte brukar vara något bekymmer för dem att köpa hö från storbönderna här i trakten. Men i år vågar de tydligen inte sälja pga höbristen.

Under nuvarande premisser så kommer nog denna kris inte märkas så mycket av ”vanligt folk” men många bönder är djupt oroade och man förutser redan nu att det kommer leda till mycket stora ekonomiska förluster för svenska kobönder och något ännu värre, nämligen att många kommer att skicka fler kor till slakt för att undvika för stora förluster i utgifter för inköp av dyrt foder.

En inställning som istället skulle lösa våra problem beskrevs av Srila Prabhupada under ett föredrag han gav 20 maj 1966 i New York:

”Du kan inte tillverka säd i din fabrik. Man har byggt upp så många fabriker i syfte att tillverka verktyg, maskiner, bilar och så många andra saker för komfort. Men det finns inte en enda fabrik i världen som tillverkar vete, ris, säd eller grönsaker och så vidare. Så vi bör tänka på att den mat vi äter varje dag kommer till genom Guds nåd, den ges till oss genom Guds nåd, istan bhogan hi vo devah, Gud eller Hans medhjälpare… Endera. Tair dattan. Om du producerar på ditt eget land så är även det Guds nåd, eftersom det för jordbruk krävs regn bland annat. Om inget regn kommer så kan du inte producera något. (…) men om du utför yanja (offer) på rätt sätt, så kommer det komma tillräckligt med regn. (…) Det finns olika slags yajna-ritualer man kan utföra. Man kan offra ghi (klarnat smör), säd, det finns så många olika sorters yajna. Men dessa sorts offer är inte möjliga att utföra helt korrekt i denna tidsålder. För denna tidsålder rekommenderas ett särskilt slags offer, ett som vi fick erfara på vårt loft igår: yajnaih sankirtana-prayair yajanti hi sumedhasah (SB 11.5.32).”

”Kalis tidsålder är den epok där intelligenta personer genom det gemensamma sjungandet  lovprisar och dyrkar den gudsinkarnation som ständigt har Krsnas heliga namn på Sina läppar."

I denna tidsålder rekommenderas alltså som det bästa yajnat att sjunga Guds namn, särskilt Hare Krishna maha-mantrat: 
Hare Krishna Hare Krishna Krishna
Krishna Hare Hare Hare Rama
Hare Rama Rama Rama Hare Hare
 
i sällskap av andra gudshängivna. 

Kanske var det förra måndagens glada harinama genom byn som hjälpte till en del? För nu har vi i alla fall äntligen fått några ordentliga skyfall här på Almvik och våra träd, buskar och andra växter blev väldigt glada!


Besök av Vaisesika prabhu och Nirakula devi dasi

Den 16 juni fick Almvik ett oväntat besök av Vaisesika prabhu och hans hustru Nirakula devi dasi. De gästade Sverige för första gången med anledning av ett internationellt BBT-möte som hölls på Korsnäs gård.
Muktaram das, som är invigd av Vaisesika prabhu, passade då på att bjuda in dem till Almvik och trots pressat schema tog de sig tid att komma och besöka oss. Efter rundvandring i byn gav Vaisesika prabhu en mycket uppskattad föreläsning med frågestund. Många hängivna inspirerades av hans humor, entusiasm, lärdom och praktiska förverkligande av skrifterna. Han gav även ett mycket inspirerande och praktiskt bokdistributionsseminarium på Korsnäs gård.
Vaisesika prabhu och Nirakula mataji är bosatta i Kalifornien där de tillsammans byggt upp projektet ISV (ISKCON Silicon Valley) som är ett församlingsbaserat tempel som idag omfattar över 300 familjer. Vaisesika prabhu är lärjunge till Srila Prabhupada och reser över hela världen och inspirerar hängivna i Krishnamedvetande och speciellt i konsten att distribuera Srila Prabhupadas böcker.

Se filmen här:


Oxkraft på Almvik

Srila Prabhupada var mycket angelägen om att man på Krishnarörelsens jordbruksprojekt engagerar oxarna. Han påtalade vid ett flertal tillfällen att om oxarna inte används i praktiskt arbete så kommer vi att börja se dem som en ekonomisk börda och inte se deras verkliga värde. 

Srila Prabhupada framhöll också att oljedrivna fordon inte är förenliga med Vrindavan-andan och att eftersom oxen ger oss spannmål bör han accepteras som en far liksom vi ser på kon som vår moder då hon skänker oss av sin mjölk. Vidare förklarade han att vi inte kommer tas på allvar av folk om vi håller kor och oxar på ett icke hållbart sätt, utan att vi kommer att uppfattas som idealistiska drömmare utan praktisk kunskap.

Det är kons dharma att ge mjölk och oxens dharma att som en far ta hand om sin familj genom att hjälpa oss i praktiskt arbete som förser oss med föda. Vi bör därför ge dem tillfälle att tjäna Krishna och Hans hängivna på detta sätt. Srila Prabhupada godkände ibland användning av traktorer och maskiner i viss omfattning men samtidigt kritiserade han deras användning såsom varandes oförenliga med Vrindavans sinnesstämning. Han förklarade hur dess användning leder till arbetslöshet för hängivna till skillnad från då vi engagerar oxarna i att plöja, transportera e t c vilket istället ger de hängivna fler arbetstillfällen. 

Ibland brukade Srila Prabhupada förorda att de hängivna endast skulle använda oxar för transport. När hängivna då frågade om det inte är lite opraktiskt och svårt så argumenterade han för att det faktiskt är verkligt praktiskt till skillnad från att använda oljeberoende, motordrivna fordon.

 

 

Att Srila Prabhupada mycket bestämt förordade att oxarna engageras i tjänst på våra farmprojekt råder det därmed inte något att tvivel om. Men att det är något av en utmaning för oss att förverkliga är inte heller en hemlighet. Tyvärr har ju konsten att arbeta med oxar mer eller mindre dött ut och i Sverige är det numer bara en handfull gårdar som håller oxar och engagerar dem i arbete. De flesta har ungefär samma utmaningar som oss. Det är inte så lätt att hitta rätt utrustning och att tillägna sig den kunskap som krävs för att få samarbetet med oxarna att flyta på bra. I tusentals år har denna kunskap varit självklar och allmän i Sverige och i stora delar av världen. Men med traktorns intåg i början av 1900-talet så försvann kunskapen skrämmande snabbt. 1876 fanns 25 700 arbetande oxar registrerade här i Sörmland, och nu är vi kanske de enda i vårt landskap. 

Muktaram som tränar och engagerar våra oxar här på Almvik hade möjlighet att delta i en oxkörningskurs i Småland för ett par år sedan och han har även lärt sig en del då han besökt andra jordbruksprojekt inom Krishnarörelsen där de har mer erfarenhet av arbete med oxar. Utöver det har han läst böcker i ämnet förstås, men det mesta har han nog lärt sig från sina lärare här på Almvik, våra egna Almviksoxar. 

… You have seen the picture, Kṛṣṇa, Vrndāvana picture, Krishna’s father transferring Krishna. They were going on bullock carts, no motorcar. You have seen the picture. So formerly, transport was bullock carts. The cows and the bulls, the bulls were employed for agricultural purpose, for drawing the carts. So there was no necessity of motorcar. Now you have got motor, motor-tractor. You don’t want the bullocks. Therefore kill them. How you can utilize them? Therefore you must have slaughterhouse to kill them. And as soon as you kill them, then you have to eat them. So this is the, I mean to say, entanglement. If you kill, then you become responsible for being killed. The subtle laws…

Reference: Nrsimha-caturdasi Lord Nrsimhadeva’s Appearance Day – Srimad-Bhagavatam 7.5.22-34 – Los Angeles, May 27, 1972

Se filmen här:


Kornas vänner resultat 2017


Nyfödd på Almvik

Tidigt på morgonen den 27 juni föddes Maliyaharikundas och Tribhangasundaras sjätte barn, en pojke som vägde drygt 4 kg. Det var en planerad hemförlossning och allt gick bra. Under våren har det fötts tre pojkar på tre månader!


Sommar på Almvik


Malyahari-kunda dasi berättar om utrotningshotade svenska kor

Se filmen här:


Ungdomsresa till Ungern

ISKCONs youth forum i Sverige deltar i ett  EU-sponsrat ungdoms projekt tillsammans med fyra andra länder (Spanien, Slovenien, Lettland och Ungern). Förra sommaren träffades runt 60 ungdomar från dessa länder på Almvik under bhaktisangam-festivalen för att lära känna varandra och lära sig olika saker tillsammans. Temat för projektet är hållbar utveckling (youth for sustainability).
I år träffades alla på det ungerska jordbruksprojektet Krishna Valley som ligger nära Ungerns största sjö, Balaton, ca 2,5 timmar från Budapest.
Vi var 21 ungdomar och tre vuxna från Almvik som reste dit.
Krishna Valley grundades för 25 år sedan och har blivit ett blomstrande ekoby-projekt som årligen tar emot ca 30 000 besökare. Det bor ca 150 hängivna i Krishna Valley och lika många bor i den lilla byn strax utanför. Mitt i byn ligger templet med de fantastiskt vackra gudsgestalterna Sri Sri Radha-Shyamasundara.

I Krishna Valley lever man enkelt, det finns t ex inget rinnande vatten i husen där hängivna bor, utan varje hus har en brunn från vilken man pumpar upp och bär in vatten för hand. De använder heller ingen elektricitet utifrån, men vissa hus har solceller som ger lite el. Prasadam består till största delen av råvaror som produceras där.
Det blev ett fullspäckat program med olika aktiviteter och workshops, såsom matlagning, bågskytte, konst, bhajan, dans, korgflätning, oxträning mm. En dag fick vi vara med på Ratha  Yatra i Budapest och sista dagen blev det badutflykt till Balaton. Nästa träff blir i Spanien i augusti!
Stort tack till Kamala Priya devi dasi som tillsammans med ungdomsledare från de andra länderna är huvudansvarig för projektet.

Kamala Pria devi dasi hämtar upp vatten


Bröllop

Fredagen den 6 juli firades bröllop på Almvik mellan Padma Locana Vilasa das och Prema Mandali devi dasi. Padma Locan das, Natarajas och Citrarupinis äldste son, har vuxit upp på Almvik sedan han var 13 år då familjen flyttade från Lettland till Almvik. Prema Mandali, som kommer från Ryssland, tillhör också andra generationens hängivna och har gått i gurukula i Indien. Hennes föräldrar är lärjungar till Indradyumna Swami liksom Nataraja, Citrarupini och Padma Locan.


Besök på Korsnäs gård

I början av juni var Mukunda das & Jivakesa dasi inbjudna till Korsnäs gård för att ta emot 45 elever och 3 lärare från Botvidsgymnasiet i Stockholm.

Titta gärna på filmen här.


Besök av Ministern för Gudsgestaltsdyrkan

Första dagarna i juli, fick vi besök av Nrsimha Kavaca prabhu som tjänstgör som GBC-minister för gudsgestaltsdyrkan. Det här är andra året som han besöker oss. I sin tjänst besöker han olika tempel för att erbjuda stöd och skapa en bättre kontakt mellan pujaris världen över, samt med själva GBC-rådet.

Han tog sig tid för ett möte med hängivna som är involverade i dyrkan av Pancha-Tattva. Under mötet reflekterade vi över Srila Prabhupadas ord  “pujari is most fortunate” och hur vi kan se detta i våra liv.

 

Nrsimha Kavaca prabhu iakttog under besöket en del av vår dagliga dyrkan, tittade på våra lokaler och vår utrustning. Han gav oss goda råd om hur vi kan förbättra våra tjänster och lösa vissa svårigheter. Efter mer än trettio års dyrkan av Pancha-Tattva behövs en del saker rustas upp och förnyas. Förra året visade han oss hur vi kan polera mässing med tamarindpasta och i år visade han oss hur vi kan använda eukalyptusolja för att göra marmorn på altaret renare än med något annat medel. Dessutom berättade han att den håller marmorn i bra skick, håller ohyra borta och doftar gott.

Under hans föredrag fick vi höra att alla invigda hängivna har ansvar att ta upp gudsgestaltsdyrkan och att det är viktigt att samarbeta och stödja varandra i denna tjänst. För oss som till största del tjänar Gudsgestalterna direkt är det viktigt att fördjupa vår förståelse av processen och se Gudsgestalterna först och främst som de personligheter De är.


Seminarium på Almvik

I början av juni fick vi besök av två hängivna från London, Hari-dhama prabhu och hans hustru Gaveshi Devi dasi. Hari-dhama prabhu kommer ursprungligen från Sydafrika och gjorde sin PhD i ”hospice care” och Gaveshi Devi dasi, som kommer från Tyskland, är utbildad kognitiv beteendeterapeut. De gav ett två dagars seminarium med titeln ’Spiritual Care for Dying Devotees’. 
Seminariet blev väldigt positivt mottaget och flera deltagare önskade att Hari-dhama och Gaveshi prabhus kommer tillbaka till Sverige och att vi kan bygga upp en hospice och pastoral care för de hängivna och andra intresserade här i Sverige.I slutet av seminariet gav han även en introduktionskurs i hjärt-och lungräddning.


Gästhuset nästan färdigt

Efter många månaders arbete är renoveringen av gästhuset nu så gott som färdigt!

Nya köket med allrum i gästhuset.
Lokanatha das har varit ansvarig för renovering och ombyggnad


Ett år har gått förbi fönstret

(Aristaha prabhu)

Ett år har gått förbi fönstret
I hennes fotspår har både glädje sorg och pånyttfött hopp följt
Kanske jag också i fjärran som på långt avstånd
Har fått höra ekot av Govindas flöjt ( fågelsång )

Jag ser dem genom fönstrets klara glas
Och genom mina ögons hinna
Hur träden människorna så fort förändras
Det är som en flod som snabbt förbi rinna

Jag tänker för mig själv
Att ibland är mina ögon liksom fyllda av tårar:
Vad gjorde jag av mitt liv?
Det är som att balansera på eggen av en rakvass kniv

Och maya illusionen är otroligt mäktig
Hon är bedårande bedårar oss dårar
Vi ler vi skrattar med vår mun med våra läppar
Men i vårt hjärta är det fyllt av kalla kårar

Jag ser ut genom fönstret det är juli månad
Det är varmt och ljusare nu när solen stiger högre
Jag längtar efter Krishna Hans lotusfötters svalkande skugga
Efter sommar regnets ankomst klara droppar som dugga

Därför stannar jag inomhus och hör om den Högste Herren ensam
Ord fyllda av kunskapens ambrosiska nektar som liksom duggar ned
Eller orden är som en sol som lyser upp min skuggiga stig
Andlig visdom i form av mantran gled i själen långsamt ned

Barmhärtighet och nåd är vaisnavismens sed
Förmedlad av den Högste Herren Krishna och vår guru
Väldoftande honungslik dagg som likt manna fallit från himlen
Gudarnas gåva som skänker evig ungdom och odödlighet fred


Från innebörden till Nektarlika instruktioner text 1 av Srila Prabhupada

Krsna is just like the sun, and Maya is just like darkness. If the
sun is present, there is no question of darkness. Similarly, if Krsna is present in the mind, there is no possibility of the mind being agitated by mayas influence. The yogic process of negating all material thoughts will not help. To try to create a vacuum in the mind is artificial. The vacuum will not
remain. However, if one always thinks of Krsna and how to serve Krsna best, ones mind  will naturally be controlled


Redaktionen:

Mukunda das

Malyahari-kunda dasi

Jivakesa dasi

Pelle Händén

Kontakta oss gärna om ni har några synpunkter och idéer nytt@almviksgard.se


facebook


www.almviksgard.se
© ISKCON Krishnarörelsen 2018 International Society for Krishna
Consciousness No:815600-0120 Founder-Acarya His Divine Grace A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada Almviks Gård, 153 95 Järna 08-551 520 50

Du får detta nyhetsbrev eftersom för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.