Nyhetsbrev nr 27 från Sveriges unga akademi, juni 2018. 
Se innehållet i webbläsaren. Tipsa en vän här. Avsluta prenumeration.

Men först GDPR: Hantering av personuppgifter 

Sveriges unga akademi hanterar personuppgifter i samband med både interna och utåtriktade aktiviteter. Dina personuppgifter skyddas då av dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) och i Sveriges unga akademins integritetspolicy beskrivs hur vi har implementerat dataskyddsförordningen i vår egen verksamhet.

Du som får nyhetsbrev från Sveriges unga akademi finns med i vårt kontaktregister där vi i huvudsak behandlar uppgifter om ditt namn och din e-postadress. I vissa fall har vi också registrerat telefonnummer, organisationstillhörighet och liknande. Uppgifterna används för att informera och hålla kontakten med dig och andra intresserade angående akademins verksamhet och aktiviteter. Om vi skulle vilja behandla dina personuppgifter för något annat ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att be om det i förväg.

Vänligen kontakta akademins VD Anna Wetterbom om du har frågor om hanteringen av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Ledamöter och personal i Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA
Ledamöter och personal, Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA

Sommaravslutningarna har varit och även om temperaturen sjunkit några grader så känns det härligt att det äntligen är sommar och ledighetens tid igen. Även Sveriges unga akademi har haft sin ”sommaravslutning”, den 26:e maj. Vid årsdagen, som vi i år firade i Lund, avtackade vi vår tredje kohort av alumner samtidigt som vi välkomnade åtta nya ledamöter till akademin. Årets nya ledamöter representerar olika ämnen som spänner från freds- och konfliktforskning till genusvetenskap, biomedicinsk teknik och datavetenskap. Just ämnesbredden som vi har inom Sveriges unga akademi är en av de mest spännande delarna med att få verka inom akademin, det leder till fria och kreativa samtal över ämnesgränserna vilket är rogivande och utvecklande på samma gång.
     Vid årsdagen valde vi även en ny akademiledning och jag har i år fått förtroendet att var ordförande. Det är ett uppdrag som jag med stolthet och glädje ser fram emot, det är en ynnest att få representera akademin vid de olika möten och aktiviteter vi har inplanerade för året!
     Första stoppet blir Almedalen där vi deltar i #hurvetdudet-kampanjen. Och tillsammans med Forskning och Framsteg anordnar vi ”Forskare är från Mars och journalister är från Venus”; ännu ett spännande samtal som jag ser fram emot! Och sommaren kröns i augusti med Forskarmöten där det igen är just samtal som är kärnan i aktiviteten. Samtal över både ämnesgränser och generationsgränser då forskare och gymnasieungdomar under tre dagar möts och samtalar om vad forskare gör, vad man kan forska om och hur man blir en forskare.
     Jag önskar er alla en härlig sommar och hoppas att även ni får tillfällen för oväntade möten och samtal under våra härliga sommarmånader!

Maria Tenje Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Ordf. Maria Tenje


Ansökan öppen för L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset


Grupporträtt Foto: Sveriges unga akademi

Åtta nybakade ledamöter välkomnas till Sveriges unga akademi


RS SUA LU logo

The Academy's career seminar tour


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Center
Läs nya årsberättelsen. Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Center
Hurvettdudet

Almedalen: Hur vet du det? Om samspelet mellan forskning och politik 

Läs mer »


Sara Strandberg, Mia Phillipson, Henrik Höjer

Almedalen: Är forskare från Mars och journalister från Venus?

 Läs mer »


Årsdag i Lund

Akademimöte och firad 7-årsdag i Lund

Läs mer »


Ulrika Årehed Kågström Foto: Andrea Björsell

Ulrika Årehed Kågström ny styrelseledamot

Läs mer »


Group portrait Foto: YAS

The Young Academy of Sweden participates in SASUF conference in Pretoria   

Read more »


Workshop South Africa

Workshop on how to support young scientists 

Read more »


Alexandre Antonelli, Sara Strandberg, Jakob Nordström

Akademipodden om komplexitet

Lyssna »


Akademimöte i Stockholm

Akademimöte med gäster i Stockholm

Läs mer »


Forskarmöten
13–15 augusti

Läs mer »


Följ Sveriges unga akademi!

Twitter @Ungaakademin
@Ungaakademin

Facebook/Sveriges unga akademi
Facebook

Soundcloud/Sveriges unga akademi
Akademipodden

 

Sveriges unga akademi  är en vetenskaplig akademi – en oberoende, självständig plattform som står stark på tre ben: tvärvetenskaplig, forskningspolitisk och utåtriktad verksamhet. I akademin möts ett urval av de främsta unga forskarna över lärosätes- och disciplingränser, stärker unga forskares röst i den forskningspolitiska debatten och arbetar med att föra ut forskning till unga. Akademin grundades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har cirka 35 ledamöter. 
Akademins nyhetsbrev sänds ut cirka fyra gånger per år och i breven kommer du att få information om Sveriges unga akademi och aktuella händelser som berör vår verksamhet. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. Epost: info@sverigesungaakademi.se  http://sverigesungaakademi.se/kontakt
Avsluta prenumeration