Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Almviksnytt Nr.5 2018


Där Krishna, korna och jordbruk är, där är Vrindavana

Krishna lämnade redan som spädbarn den stora staden Mathura för att bosätta sig i byn Vrindavana tillsammans med dess koherde-innevånare. Till skillnad från Herren Vishnu som dyrkas på mycket opulent sätt och som har tusentals tjänare som dyrkar honom med stort allvar och djup respekt, så dansar Herren Krishna med påfåglar, spelar på sin flöjt och ägnar sin tid åt uppsluppen lek med sina vänner i skogen alltmedan de passar sina betande kalvar.

Vi hör inga berättelser om hur Krishna skapar, utan för att skapa uppenbarar Han sig istället som Herren Vishnu. Krishna, Gudomens Högsta Personlighet, blandar sig inte personligen i universums affärer och skapande, utan han föredrar istället att vara i Vrindavans vackra skogar och leva ett enkelt och lekfullt liv där.
Genom skrifterna känner vid endast till två tillfällen då Krishna ägnat sig åt formell religiös dyrkan och vid båda dessa tillfällen dyrkade Krishna naturen i olika former. Det första tillfället är då Han initierade dyrkan av Govardhana-berget. Enligt tradition brukade man i Vrindavan innan dess dyrka halvguden Indra för att få en god skörd, men Krishna förklarade att det är viktigare att dyrka korna och Govardhana-berget där korna betade och drack vatten än att dyrka Indra. I Srimad Bhagavatam beskrivs hur Krishna säger till sin far Maharaja Nanda: 
”Min kära far, vårt hem är inte i städerna. Vi som alltid befinner oss i skogen, lever i skogen och bland bergen. Låt oss därför fira en festival tillägnad korna, brahmanerna och Govardhana-berget”. (Srimad Bhagavatam 10.24)

På många olika vis visade Krishna, genom sitt personliga exempel, omtanke om naturen under sin närvaro i Vrindavana för ca 5000 år sedan. Krishna renade Yamuna-floden från det gift som demon-ormen Kaliya spred i den och som dödade alla fiskar och andra varelser som levde i vattnet. Han svalde en skogsbrand för att skydda skogen och det beskrivs också att Krishna kunde tala med fåglarna på deras egna språk och på olika vis brukade Krishna glorifiera skogen.
I Srimad Bhagavatam (10.22.32-35) lovprisar Krishna träden i Vrindavana:
”Se bara dessa lyckosamma träd i Vrindavan. De har tillägnat sina liv för andras välmående. De tolererar all sorts naturliga störningar såsom stormar, kraftiga regnfall, stekande hetta och pinande kyla. Men de är väldigt måna om att lätta vår trötthet och att ge oss skydd. Mina kära vänner, Jag tror att de lovprisas genom sin födsel som träd. De är så noggranna med att ge skydd åt andra att de är som nobla, högt avancerade personer som aldrig nekar välgörenhet till de som ber dem om det. Ingen förnekas beskydd av dessa träd. De skänker olika gåvor till mänskligheten såsom löv, blommor, frukt, skugga, rötter, bark, smakämnen och ved.”

Krishna visar sålunda genom sitt liv i Vrindavana att vi bör respektera och ta hand om naturen. Och därför är det även naturligt för en hängiven till Krishna att följa Hans exempel. Att förstöra och exploatera naturen är å andra sidan symtom på en materialistisk och demonisk mentalitet. En mentalitet som tyvärr blivit en ren självklarhet och som knappast ifrågasätts. För trots allt tal om att vi måste ta större hänsyn till miljön om vi inte helt ska skapa en ekologisk katastrof på jorden så går utvecklingen i stort i en helt annan riktning. Under 2017 ökade t e x energiförbrukningen 2.1% och det huvudsakligen i form av fossil energi.

 

Srila Prabhupada uppmanade sina lärjungar att försöka leva en livsstil som liknar Krishnas. Under ett föredrag vid sin ankomst till hawaii 25 maj 1975, så sa han:

” Skapa Vrindavan. Om Krishna är här, korna och kalvarna är här, om ni odlar er egen mat så kommer det att bli Vrindavana. Detta är Vrindavana. Där Krishna, korna och jordbruk är, där är Vrindavana. Titta på Krishnas liv. Han rådde sin far att dyrka Govardhanaberget. Han sade ’Min kära far, Govardhana ger gräs till våra kor. Varför ska du dyrka halvguden Indra? Låt oss hålla Govardahana-puja (dyrkan av Govardhana).’ Så odla tillräckligt med säd och tillräckligt med foder till korna, lev fridfullt och chanta Hare Krishna, lev det livet. Låt oss göra det i åtminstone ett liv. Det är ett liv fyllt med glädje.

 Nu har ni den här marken; utveckla den. Lämna det inte. Utveckla det. Det är min instruktion. Håll kor, så många kor som möjligt. Ni behöver inte ha erfarenhet.

Framställ er egen mat, er egen mjölk – spara tid, chanta Hare Krsna. Detta är fulländning. Ni behöver inte teknisk utbildning, den ena och andra sortens utbildning, vin och kött. Det är raksasa civilisation. Det är inte mänsklig civilisation. Mänsklig civilisation är att leva ett fridfullt liv, spara tid för Krishnamedvetande och att vid dödsögonblicket minnas Krishna. Då befrias du omedelbart och återvänder direkt hem, tillbaka till Gudomen.

Fördjupa er i studier, framställ er egen mat, lev fridfullt. Vad ska det tjäna till att åka till stan? Bhaktivinoda Thakura sa: jada vidya saba mayara vaibhava tomara bhajane badha. Denna materiella livsstil, den materiella civilisationens materiella framsteg, innebär att vi ger maya övertaget, att vi låter henne stärka sitt inflytande över oss.

 Så var tillfreds med det enkla livet på landet och gör framsteg i Krishnamedvetande. Det är livets verkliga behållning. Bli inte missledda av stadens glitter och glans. Det är inte värt det. Det är inga svårigheter, om ni samarbetar kommer allt att bli bra. Var inte oroliga.”

Detta är egentligen den alldeles logiska och enkla lösningen på de globala problemen. Vi bör alltså upphöra att försöka söka lycka och njutning genom komplicerade, artificiella och materialistiska arrangemang som ändå visat sig bara ge oss elände och istället ägna vår strävan mot andlig utveckling och att leva ett renare och enklare liv i Krishnamedvetande.


Besök av skolklasser

Under maj fick vi besök av två gymnasieklasser, den ena från Nyköping och den andra från Linköping. Programmet bestod som vanligt av föredrag, rundvandring och prasadam. De fick också se Malini dasi dansa indisk dans.


Narasimha-caturdasi

Herren Narasimhadevas uppenbarelsedag firades på Almvik en söndag och många gäster kom till programmet. Festivalen inleddes med en teater som framfördes av Muktarama das och Jayesh das och bhakta Peter med hjälp av Ramai, Lakshman, Shyamasundara, Ananda och Madhava. Bhakta Peter hade lagt ner mycket arbete på att översätta manuset från engelska till svenska och visade sig också vara en duktig regissör och en utmärkt skådespelare liksom de andra medverkande. De yngre pojkarna deltog entusiastiskt i skapandet av teatern och kom med många synpunkter och idéer. Föreställningen blev mycket uppskattad och det märktes att skådespelarna hade roligt och jobbade bra tillsammans.
Nu planerar de en ny teater till sommarfestivalen.

Titta på filmen


Astasiddhis och Malinis Indienresa

I januari åkte Astasiddhi och Malini tillsammans till Indien och stannade där i nästan tre månader. De tillbringade två månader i Mayapur och en månad i Vrindavan. Trots den stora åldersskillnaden (Astasiddhi är 65 och Malini 19) hade de stor glädje av varandras sällskap och båda var mycket nöjda med resan.

Titta på filmen


Astasakhi odlar för templet

I år fortsätter Astasakhi devi dasi att odla grönsaker och blommor till templet på fältet som ligger mellan templet och byn.

Förra året gick i bönornas tecken, men i år odlar hon många olika sorters grönsaker såsom pumpor, zucchini, mangold, morötter, rödbetor, potatis, grönkål, svartkål, persilja, koriander, dill och bönor förstås. Många olika sorters sommarblommor, främst sådana som lämpar sig till girlander och vaser till Pancha Tattva, kommer också att pryda fältet. I veckan som gick såddes många frön och över 700 plantor planterades ut med hjälp av våra brahmacarier och några andra frivilliga. Vi hoppas på en lyckad odlingssäsong i år!


Filmteam på Almvik

Nyligen fick Almvik besök av ett filmteam från HamarkFilm AB, som gör en utbildningsfilm om hinduismen för grund-och gymnasieskolor.
De filmade kirtan och arati i templet,
Janmanalaya prabhu i hans ateljé, Malyaharikunda dasi om kobeskydd och sist blev det en intervju med Mukunda das och Jivakesa dasi med filosofiska frågor. I filmen medverkar flera olika hinduiska föreningar.


Youth-sanga för pojkar och flickor

Muktaram das, Jayesh das och bhakta Peter har börjat med regelbundna träffar för pojkarna där de umgås, läser och diskuterar Bhagavad-Gita tillsammans och avslutningsvis hedrar prasadam.  Vi är mycket glada över att pojkarna får deras goda umgänge och gemenskap.
Flickorna har också en grupp som träffas regelbundet under ledning av Kamalapriya Devi dasi.


Scandinavian Bhakti Sangam

Sommarens stora festival, Scandinavian Bhakti Sangam, som i år äger rum den 16-22 juli, närmar sig och Paramesvari dasi och Sriprada arbetar intensivt med alla förberedelser. Inbjudna föreläsare och kirtaniyas är:

HG Smita Krishna Swami 
HG Yadunandana Swami
HG Narayani Devi dasi
HG Kalakantha das

HG Radhavallabha das 
HG Madhava das

HG Visvambhar Seth

HG Vrinda Devi Seth
HG Vrindavan Kirtan das

Lördagen den 21 juli blir det ”Holy Name Day” samt maha-abisheka för Sri Sri Pancha-Tattva. Söndagen 22 juli arrangeras ett maha-harinam i Stockholm. Donationer till festivalen mottages tacksamt till konto: 6616-902 782 738
Det går också bra att swisha till: 123 181 45 81
För mer information och registrering gå till: www.bhaktisangam.se


Ministerbesök 

Nyligen hade vi besök av ISKCON:s globala minister för kobeskydd och jordbruk, Kalakantha das. Detta eftersom Almvik har valts ut som en av tre jordbruksprojekt som kommer att ingå i ett samarbete under tre år framöver där tanken är att vi ska hjälpa varandra att ta steg framåt i utvecklingen av våra kobeskydd och vår självförsörjning. De andra två projekten är New Vrajadhama i Ungern och New Vrindavana i USA (som för övrigt firar 50-årsjubileum i år!). Genom utbyte av erfarenheter och genom att hålla kontakten med varandra och sätta upp mål som vi delger varandra av, så är förhoppningen att vi kan vara till nytta för varandra.

Ett arbete för att definiera god standard och riktlinjer för kobeskydd inom ISKCON har redan inletts. Kalakantha das kommer åter till Almvik i juli då han även deltar som gästtalare under Scandinavian Bhakti Sangam-festivalen. Han är uppvuxen i Brasilien i en jordbrukarfamilj och är mycket kunnig om jordbruk, kobeskydd och allt relaterat.


Dubbeldop

Nyligen har två familjer på Almvik fått tillökning; det är Atmavan das och Sarasvati dasi som fick sitt fjärde barn och Rasaraja das och bhaktin Irina som fick sitt första barn. Rasaraja är son till Nataraja das och Citrarupini dasi och har vuxit upp på Almvik. Förra sommaren gifte han sig med bhaktin Irina som kommer från Ukraina.
Lördagen den 25 maj blev det namngivningsceremoni med eld-offer i templet för de båda pojkarna. De fick namnen Nitai-Candra och Agnir Devaraja!


Dikt av Aristaha prabhu

En röd ros dess kronblad så sköra
Faller likt regn när du rör med ditt finger
Men dess doft förändrar hjärtat
Beskyddar rosen har hon taggar som du inte ska röra

Jag tar en promenad ned mot sjön
En tidig klar solbelyst morgon
Hälsad bara av fåglar svalornas skara
De flyger snabbt förbi medvetna om rovfåglarnas fara

Men här växer röda sammetsmjuka doftande rosor
I en rad omgivna av ljust gröna taggfyllda kvistar
Är inte Krishna ursprunget till deras doft deras sublima skönhet
Små mästerverk av naturlig oförglömlig renhet?

Jag plockar några utvalda skönheter
Från deras tysta doftande familj
Min plan är att offra dem till Krishna
De lyser vackrast vid Hans lotus fötter röda doftande

Var finns deras osynliga rötter deras ursprung?
Jag ha lärt mig att det är den Högsta Herrens skaparkraft Hans nåd
Som förgyller också rosens liv
Jag tar mig friheten att störa deras frid med mina fingrars mjuka kniv


Ko-nytt

Under vintern och våren har Almviks styrelse under handledning av Mukunda prabhu, arbetat för att definiera specifika mål inom olika områden på Almvik som vi aktivt ska arbeta för att uppfylla. Kriterierna för vilka mål som utvalts har bland annat varit att de är områden som vi anser både vara av stor vikt för Almviks utveckling enligt Srila Prabhupada’s önskan för ISKCON:s självförsörjande communities och som samtidigt är uppnåbara inom en snar framtid.

När en av ISKCON:s äldre sannyasis, Bhakti Raghava Swami besökte Almviks gård härom året så påtalade han vikten av att vi måste våga ta steg framåt trots att vi vet att det inte är helt enkelt. Processen med att utveckla Krishnamedvetna samhällsenheter i enlighet med maximet enkelt leverne och högt tänkande (”simple living and high thinking”) och etableringen av det socio-ekonomiska systemet varnasrama-dharma baserat på kobeskydd kommer troligtvis ta flera hundra år för att utvecklas till fullo i enlighet med Srila Prabhupadas vision. Med andra ord är det lite som att plantera en ek… Vi behöver tålamod och inte ge upp bara för att vi inte omedelbart ser allt manifestera sig.

Ett område som under senare år varit ganska underprioriterat har varit regelbunden träning av och sysselsättning för våra oxar. Det är inte helt enkelt att hitta entusiaster som har kapacitet och den läggning som krävs för att träna och arbeta med oxar. Och detta dessutom helt ideellt, då vi i nuläget inte har möjlighet att ge något i gengäld för tjänsten. Men så skickade Krishna oss Muktarama das som med sin lugna natur och önskan om att utveckla oxkraften på Almvik, kommit en bra bit på vägen. Under hösten, vintern och våren har han regelbundet tränat och även engagerat våra oxar i tjänst. Under denna sommar fortsätter han och förhoppningen är att vi inom en snar framtid ska ha kommit så långt att de kan dra en vagn med passagerare omkring på Almvik och även engageras i jordbruket.

 

Malyahari-kunda talar om kobeskydd
"Vad är den absolut bästa miljön för korna?"

Titta på filmen


Srila Prabhupada Siksamrita, volume one, Farms And Simple Living

"The whole idea is that people residing in New Vrindavana may not have to search out work outside. Arrangements should be such that the residents should be self-satisfied. That will make an ideal ashram. I do not know if these ideals can be given practical shape, but I think like that; that people may be happy in any place with land and cow without endeavoring for so-called amenities of modern life which simply increase anxieties for maintenance and proper equipment. The less we are anxious for maintaining our body and soul together, the more we become favorable for advancing in Krsna consciousness

(Brev till Hayagriva, 14juni 1968)


Redaktionen:

Mukunda das

Malyahari-kunda dasi

Jivakesa dasi

Pelle Händén

Kontakta oss gärna om ni har några synpunkter och idéer nytt@almviksgard.se


facebook


www.almviksgard.se
© ISKCON Krishnarörelsen 2018 International Society for Krishna
Consciousness No:815600-0120 Founder-Acarya His Divine Grace A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada Almviks Gård, 153 95 Järna 08-551 520 50

Du får detta nyhetsbrev eftersom för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.