Sidhuvud månadens nyhetsbrev

Kortfattad information inom kartområdet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kartnytt nr 1, 2018


Hej kartvänner! 

Här kommer en sommarhälsning och uppdatering om senaste nytt inom kartområdet i svensk orientering:

  • Stor utbildningshelg i september för nya potentiella kartritare, kartkontrollanter och kartansvariga i distrikten
  • Arbetsgrupp för större kartskalor, vill du vara med?
  • Ny tjänst - vi söker en mark- och miljöutvecklare, inkl. kartansvar
  • Nya direktiv för färghantering och nästa certifiering av färgutskrivare
  • Nya anvisningarna om processen för kartkontroll på plats
  • Så får du meridianerna raka
  • Uppdaterad lista över aktiva offsettryckerier

Niklas Wrane, arrangemangsutveckling, inkl. kartfrågor
niklas.wrane@orientering.se

Kartgruppen,
kartsupport@orientering.se


Stor utbildningshelg med kartritning och kartkontroll i Katrineholm 29-30 september

Den 29-30 september blir det stor utbildningshelg med kartritning och kartkontroll i Katrineholm. Kursen vänder sig till nya potentiella kartritare, både nya och befintliga kartkontrollanter, samt kartansvariga i distrikten.

Ett preliminärt program finns nu framtaget.

Läs mer


Arbetsgrupp för större kartskalor - vill du vara med?

På förbundsmötet i mars 2018 beslutades det att göra en utredning gällande kartskalor.

Övergripande uppdrag är att samla in fakta och kunskap för att fatta beslut om vilka skalor som är bäst lämpade för respektive distans och ålder, givet de förutsättningar och ramar vi har att förhålla oss till.

Medlemmar sökes nu till en arbetsgrupp som kommer att inkludera och behandla de frågor och åsikter som inkommit via motioner på årets och 2016 års förbundsmöte.

Läs mer


Vi söker en mark- och miljöutvecklare, inkl. kartansvar

Naturen är orienteringssportens arena och nu söker Svenska Orienteringsförbundet en mark- och miljöutvecklare, en ny roll som är central för svensk orienterings framtid. Mark- och miljöutvecklaren får huvudansvar för mark- och miljöfrågor, där det också kommer att ingå delar av kart- och banläggningsansvar.

Är du intresserad, eller känner du någon som är lämpad, sprid ordet!

Platsannonsen finns i sin helhet på nedanstående länk.

Läs mer 


Nya direktiv för färghantering och nästa certifiering av färgutskrivare

IOF har tagit fram nya direktiv för färghantering som utgör ett appendix till ISOM 2017. En länk till dokumentet på IOF:s sida finns från Stöddokument och filer för kartritning. Dokumentet finns än så länge bara på engelska, men är på väg att översättas till svenska.

En ny version av det offsettryckta PrintTech-bladet att kalibrera din egen skrivare mot kommer att tas fram till ICOM i Prag i början av oktober. Därför är tidpunkt för att skicka in ansökan med kartor för nästa certifiering framskjutet till december. Mer information kommer så snart det nya bladet finns på plats.

Den certifiering du redan har gäller alltså även hösten 2018.  Godkännandemärken för 2018 finns för nedladdning på sidan Stöddokument och filer för kartritning.

Vid behov av certifiering inför höstsäsongen, skicka in din ansökan omgående.

Mer generell information om certifieringen finns här.


Nya anvisningarna om processen för kartkontroll på plats

Den nya processen för kartkontroll är nu införd i regelverket och finns på sidan 40 och 41. 

Regelverket hittas här.

Läs mer i tidigare nyhet


Så får du meridianerna raka

Enligt nya kartnormen ska meridianerna vara raka, dvs. parallella med kartkanten. En instruktion för hur du går tillväga hittas under vanliga kartfrågor och svar.

Läs mer


Uppdaterad lista över aktiva offsettryckerier

Listan över aktiva offsettryckeier är uppdaterad.

Läs mer

Christer slutar i kartgruppen

Christer Carlsson har valt att sluta i kartgruppen, men kommer att fortsätta vara vår kontaktperson mot IOF:s kartgrupp där Christer sitter som ordförande. 

En ersättare för Christer kommer att sökas omgående.


Senaste nytt om nya sprintnormen

Följande information har nått SOFT:s kartgrupp om nya sprintnormen:

IOF fick in många och omfattande remissvar i maj. Åsikterna går brett isär och det är tydligt att synen på vad som är en bra sprintkarta, och även synen på disciplinens särart, varierar stort.

Därför behöver IOF:s kartgrupp fundera igenom det hela en gång till, vilket görs vid nästa möte i Prag, i samband med General Assembly första veckan i oktober. Därefter finns hopp om att IOF:s styrelse kan godkänna den nya normen vid sitt nästa möte i slutet på året.


Uppdaterat standardavtal

Standardavtalet för kartritning, inkl. upphovsrätt, är uppdaterat mot nya kartnormen och den nya processen för kartkontroll. Det hittas under Stöddokument och filer för kartritning.


Anteckningar från kartkonventet i Nacka

Har du missat anteckningar och dokumentation från kartkonventet i Nacka i januari ligger de på kartsidorna på SOFT:s hemsida, under Träffar och mötesplatser


Över 1300 kartor i Omaps

Siffran på antalet kartor i Omaps stiger kontinuerligt - nu över 1300 kartor. Fortsätt lägga in och sprida till kartansvariga i klubbarna att de lägger upp kartorna i Omaps. De planerade uppdateringarna för Omaps ligger på is över sommaren, men återupptas till hösten igen.

Gå till Omaps


Du får detta mejl eftersom du har ett uppdrag inom kartområdet i svensk orientering, alternativt att du anmält intresse om att få e-post om kartnyheter.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.


Svenska Orienteringsförbundet. Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
Telefon: 010-4765360. E-post: info@orientering.se. Hemsida: svenskorientering.se