Nyhetsbrev från GodaHus maj 2018. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus medlemmar!

Våren är kommen och med den följer nya beslut och glädjande framsteg! Här följer så ett lite längre nyhetsbrev med sammandrag både från föreningen GodaHus styrelsemöte 16 mars samt föreningsstämma 26 april i Växjö. 

Christer Carlsson                       
Magnus Fransson
Stefan Olsson

Styrelsemöte 16 mars 2018

Energisamordnare - uppdragsutbildning 2018

Beslut är taget om att den planerade Energisamordnarkursen i samarbete med Linnéuniversitetet blir uppdragsutbildning med start ht 2018.

Utbildningen kommer att ges vid fyra tillfällen á två dagar, förlagd på Linnéuniversitetet, Campus Växjö. Kursintyg erhålls efter deltagande vid samtliga träffar samt godkända uppgifter. Efter validering kan 7,5 hp erhållas.

För mer information, se GodaHus framtagna kursbroschyr

För frågor om kursen samt anmälan, kontakta Per Wickman


Medlemsaktiviteter

Solstrålarna

Senaste mötet i temagruppen Solstrålarna genomfördes i samband med föreningsstämman på Landstingsfastigheter 26 april. 14 mars presenterades GodaHus verksamhet både för Landshövdningen i Blekinge och för Affärsverken. 20 april presenterades verksamheten för Landshövdingen i Kronoberg. 


Bifall för exjobb på LNU

Styrelsen beslutade bifall för de nya exjobben på LNU


LÅGAN

Senaste mötet genomfördes i Karlstad 19 - 20 april. LÅGAN-nätverket skickade in en ansökan till Energimyndigheten om att jobba vidare med förbättring av rutiner vid bygglov inklusive verifiering av energiprestanda. Arbete pågår för att utveckla samarbetet mellan LÅGAN och Informationscentrum för Hållbart Byggande (ICHB). 


Skruvarna

Skruvarna kommer att ha sitt nästa möte 15 maj, den här gången med tema ventilation.
Till hösten planeras en träff i Ljungby. 


Digitaliseringsgruppen

Den nya Digitaliseringsgruppen har haft sina första två möten, där samtliga medlemmar blev inbjudna. Per Bengtsson på VEAB sammankallar till dessa möten tills vidare. Möte nr 3 kommer att hållas på Växjö Energi 21 maj, inbjudan går ut till alla medlemmar.


Övrigt

 • Godahus hemsida är nu uppdaterad. Arbete pågår även för att ta fram en kommunikationsplan för Godahus.

Årsstämman 26 april 2018

Val av föreningsstyrelsen

Valet av ordförande samt vice ordförande fram till föreningsstämman 2019 blev enligt följande:

 • Ordförande - Christer Carlsson, VöFab.
 • Vice ordförande - Magnus Fransson, Allbohus/Region Kronoberg (nytt tillskott i styrelsen!)

Övriga styrelsemedlemmar fram till föreningsstämman 2019:

 • Tony Timm, InPro Installationskonsult
 • Barna Benedek, Ljungbybostäder
 • Per-Erik Magnusson, IV Produkt
 • Ulf Klint, Karlskronahem
 • Carina Herbertsson, Växjöbostäder
 • Eva Gustavsson, Conservator
 • Stefan Westblom, Landstingsfastigheter Kalmar
 • Magnus Johansson, Solhybrid
 • Stefan Olsson, Energikontor Sydost
 • Per Wickman, Energirevisor ERW AB

Älmhults kommun vinnare i energispartävlingen 2017

Under stämman korades också vinnaren i GodaHus årliga energispartävling. Förstapriset gick i år till Älmhults kommun som under 2017 lyckades minska sin totala energiförbrukning med ca 10 %. Fastighetschefen Lars Lund, fick ta emot diplomet (och publikens jubel). Grattis Älmhult!


Vetskapen om GodaHus sprider sig

"Energieffektivisering är alltid rätt!" sa Stefan Westblom, Landstinget Kalmar vid Godahus årsstämma.
Stefan Westblom passande även på att presentera GodaHus verksamhet och ambitioner för ett par bostadsbolag och politiker inbjudna till ett möte om energieffektivt byggnande, som Energikontor Sydost arrangerade i Kalmar 20 april. 

Vi tackar Stefan för detta och hoppas givetvis att fler ska se fördelarna med att engagera sig i energifrågan och hoppa på GodaHus-tåget på rälsen mot ett energieffektivare byggnads-Sverige!


Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta 
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

Nästa styrelsemöte: 12 juni, kl 09.00

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Magnus Fransson

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.