Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 3 april 2018

Välkommen till Hjultorget den 23-24 maj

Hjultorget är hjälpmedelsmässan med fokus på en aktiv livsstil för människor med funktionsnedsättningar. Här kan du prova de senaste hjälpmedlen och lyssna på aktuella föreläsningar som inspirerar och ger ny kunskap. Här finns möjlighet för både gammal och ung att testa olika idrotter och att utmana elitidrottare.

Nu finns ett preliminärt program för mässan, med ett axplock av alla de föreläsningar och aktiviteter som erbjuds. Du hittar det nedan.

På hjultorgets hemsida: www.hjultorget.nu kommer snart det fullständiga programmet att finnas. Här hittar du även information om vilka utställare som kommer att vara på plast. Inträdet till mässan samt alla föreläsningar är kostnadsfria, men registrera dig på: www.hjultorget.nu

Broschyr med preliminärt program Hjultorget 2018_L

På årets Hjultorgsmässa får bilanpassare och hjälpmedelsutställare konkurrens om uppmärksamheten av esport och programmering.

Läs artikel från HejaOlika här:

 


Valberedningen håller dörren öppen
för fler nomineringar

Kongress 2018 närmar sig med stormsteg och valberedningen träffas nu regelbundet för att ta fram sitt förslag till ny förbundsstyrelse. Den ordinarie nomineringsperioden gick ut den 5 februari och vi i valberedningen kan konstatera att vi har ett bra utgångsläge inför vårens fortsatta arbete.

Vi ser dock gärna fler nomineringar från såväl distrikt som lokalföreningar och engagerade medlemmar och håller därför ”dörren öppen” ytterligare en tid. Det är utan tvekan en utmaning för oss att inom en grupp på ”bara” sju förbundsstyrelseledamöter nå representativitet för alla Personskadeförbundet RTPs medlemmar vad det gäller skadegrupper respektive kvinnor och män från olika delar av landet. Efter genomgång av de inkomna nomineringarna kan vi konstatera att vi gärna ser fler förslag, gärna fler män och personer med egen erfarenhet av polio samt ryggmärgsskada.

Lämna ditt förslag på kompetenta medlemmar som ni tror kan bidra till den framtida utvecklingen av Personskadeförbundet RTP senast den 16 april till valberedningens e-post: valberedningen@rtp.se.

Du hittar nomineringsblanketter på RTPs hemsida eller ange de uppgifter som nomineringen behöver innehålla direkt i epostmeddelandet, dvs:

  • Namn på den du vill nominera och vilken roll nomineringen gäller (ordförande, ledamot eller ersättare)
  • En kort motivering varför du tycker den nominerade är en lämplig person.
  • Adress/Kontaktuppgifter till den du nominerar
  • En uppgift om den nominerade har tillfrågats och gett sitt samtycke till nomineringen eller inte
  • Vem som nominerar, dvs ditt namn eller lokalförening/distrikt

Nomineringar som inkommer till valberedningen@rtp.se kommer vi kvittera med ett ”tack för din nominering till Personskadeförbundet RTP” inom 48 timmar. 

Personskadeförbundet RTPs valberedning

________________________________________________________________

Socialministern: Växla upp samarbetet

Socialminister Annika Strandhäll (S) reagerar starkt på Ekots uppgifter om att Arbetsförmedlingen får ta hand om tusentals människor som är för sjuka för att kunna jobba.

– Det här är Sveriges två största myndigheter som gemensamt måste ta ett ansvar för att människor får den trygghet som de behöver, säger hon.

– Regeringen har sett till att resurserna finns och att regelverket, ramarna, finns. Vi har dessutom nyligen gett dem ett extra uppdrag, ett så kallat nolltoleransuppdrag, för att människor inte ska hamna mellan stolarna, säger Annika Strandhäll (S).

Lyssna på inslag eller läs artikel på sverigesradio.se här:

Läs även artikel och lyssna på inslag från SR här: Sjuka ska ha sjukpenning av Försäkringskassan

 ________________________________________________________________

Nu söker vi en kommunikatör

Personskadeförbundet RTPs förbundskansli söker nu en kommunikatör för en projektanställning under tre år som kan arbeta med att kommunicera brett i våra kanaler och vara ett stöd till kollegor och lokalföreningar. Vi söker dig som är självständig och prestigelös och har ett genuint engagemang för vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som till exempel samarbetsförmåga och förhållningssätt.

Största delen kommer du att arbeta med två projekt som vi driver med stöd av Arvsfonden. Det ena projektet, Kunskapsnätet handlar om att bygga upp ett deltagarstyrt digitalt nätverk som berör frågor om funktionsnedsättningar. Det andra projektet, Coachprojektet syftar till att bygga upp ett nätverk av coacher som ska inspirera personer som nyligen blivit amputerade till att återgå till ett aktivt och meningsfullt liv.

Du kommer även att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom kommunikationsområdet tillsammans med vår kommunikationsansvarig. Du kommer bland annat att ingå i redaktionsrådet för vår medlemstidning Liv och även skriva artiklar till både tidning och hemsida. Vi ser gärna att du har erfarenhet och intresse av att jobba med sociala medier och digitala verktyg, då vi kommer att utveckla oss inom detta område.

Läs annonsen här:Kommunikatör till Personskadeförbundet RTP

_____________________________________________________________

Så många danskar har fått cannabis

Sedan årsskiftet kan danska patienter få cannabis utskrivet mot recept. Färska siffror visar att knappt 90 personer fått recept på cannabis under januari månad.

Den 1 januari i år inleddes det fyraåriga försöket med medicinsk cannabis i Danmark. Detta efter beslut av ett enigt Folketing i december förra året, som innebär att danska patienter med bland annat multipel skleros, ryggmärgsskada och kronisk smärta kan få cannabis utskrivet på recept.

Läs artikel från LäkemedelsVärlden:

_______________________________________________________________

VR-innovation botar nackskador

RecoVR är det fyndiga namnet på innovationen, ett virual reality-program som rehabiliterar människor med nackskador. På Hjultorget, den 23-24 maj kommer det finnas möjlighet att testa denna innovation i Personskadeförbundet RTPs monter.

Du befinner dig på en strand i Thailand, solen skiner, du hör vågbruset. Du ser dig omkring, rör huvudet på olika sätt som tränar din nacke. I själva verket är du hemma och har på dig VR-glasögon.

– Vi har utvecklat RecoVR för att hjälpa människor med whiplash-relaterade skador, säger Emil Lilja på Evado i Luleå.

Läs pressmeddelande från Svenska mässan här:

________________________________________________________________

Elisabeth Wallenius blir ny ordförande för Funktionsrätt Sverige

Den 8 mars valdes Elisabeth Wallenius till ny ordförande i Funktionsrätt Sverige. Elisabeth Wallenius efterträder därmed Lars Ohly, som varit ordförande sedan maj 2017. ”Jag ser uppdraget som en spännande och viktig utmaning”, säger Elisabeth Wallenius. ”Jag hoppas bidra till att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning och framförallt synliggöra det som är okänt och inte så framträdande.”

Elisabeth Wallenius är i nuläget ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, som hon var med och startade 1998. En erfarenhet som givit henne bred kunskap om olika funktionsnedsättningar och tillstånd.

På kongressen valdes också fyra nya ledamöter till Funktionsrätt Sveriges styrelse, som nu består av åtta ledamöter samt ordförande.

De nya ledamöterna är:
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet
Marina Carlsson, ordförande Personskadeförbundet, RTP
Lillemor Holgersson, vice ordföranden FUB
Erik Donell Åkerblom, ledamot Riksförbundet Attentions styrelse

Läs pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige här:

______________________________________________________________

Nytt lovande angreppssätt för att läka ryggmärgsskador

Efter skador i hjärna eller ryggmärg är den läkande förmågan mycket begränsad och den som drabbas blir ofta permanent av med vissa funktionella förmågor. Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar nu i tidskriften Cell att de har funnit en viktig mekanism som förklarar varför det ser ut så här. Med ett nytt angreppssätt har forskarna lyckats främja funktionsåterhämtning hos ryggmärgsskadade möss.

Läs pressmeddelande från Karolinska Institutet här:

____________________________________________________________

Årsmöteshandlingar

Här kommer en påminnelse till de lokalföreningar som ännu inte skickat in sina årsmöteshandlingar. Enligt stadgarna ska lokalföreningens årsmöte hållas före den 15 mars. Handlingarna vara förbundskansliet tillhanda senast en månad efter årsmötet.

För de lokalföreningar som skickat in kompletta årsmöteshandlingar senast 20 april kommer lokalföreningarnas andel av medlemsavgiften (inbetalt oktober-mars) att betalas ut i maj månad. De föreningar som skickar in sina handlingar efter detta datum får sina pengar först i oktober i samband med den fyllnadsutbetalning (inbetalt april-september) som görs då.

Vi vill också påminna om att det är viktigt att vi får in blanketten med kontaktuppgifter på funktionärer i lokalföreningar och distrikt. Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter så vi kan göra utskick och hänvisa till rätt personer.

Frågor? Kontakta Agneta Lundin, tel 08-6292781, e-post: agneta.lundin@rtp.se

____________________________________________________________

Gör kontorsjobben mer inkluderande

Vi vill utforma kontorsarbetsplatser som från början är inkluderande för alla. Det skriver Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR, tillsammans med fem andra organisationer om ett nytt gemensamt initiativ.

Arbetsmarknaden står idag inför stora utmaningar. Enbart inom kommuner och landsting kommer ca en halv miljon nya människor att behöva rekryteras till välfärdssektorn fram till 2023. Konkurrensen om medarbetarna ökar. Samtidigt har olika grupper svårt att komma in på arbetsmarknaden: personer med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund, eller ohälsa. Parallellt finns också en oroande bild av tuffare arbetsvillkor med fler sjukskrivna.

Läs artikel i Du & Jobbet här:

_________________________________________________________

Nya regler för klagomålshantering inom vården

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården.

Från och med den 1 januari ska klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga i första hand lämnas till den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå.

Patienter och närstående kan även ta hjälp av Patientnämnden som finns i alla landsting och regioner. Patientnämnderna utreder inte själva klagomål, men kan vara en länk mellan patienten och vården.

En förändring i den nya lagstiftningen är att Inspektionen vår vård och omsorg, IVO, från och med den 1 januari 2018 inte kommer att utreda anmälningar från patienter och anhöriga annat än i vissa fall, t ex om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.

Läs mer om det nya regelverket på Socialstyrelsens webbplats:
www.socialstyrelsen.se/intenojdmedvarden

 __________________________________________________________

Ny rapport: Hästen och Folkhälsan

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) lanserade i mars rapporten Hästen och Folkhälsan: forskning - fakta - goda exempel. Skriften sammanställer evidens och goda exempel på hur hästen på olika sätt kan fungera som medhjälpare inom verksamheter för människors friskvård och hälsa.

Hästen fungerar idag som resurs och medhjälpare inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg och specialpedagogisk verksamhet. Ridning som fritid- och friskvårdsaktivitet är även en viktig möjlighet för många barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Hästnäringen spänner över en stor bredd vad gäller hästar och verksamheter vilket ger god möjlighet för sektorn att bidra till en jämlik folkhälsa.

– Denna sammanställning ska bidra till ökad kunskap om och ökat användande av hästunderstödda insatser, säger Pia Tillberg, ordförande Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI). Underlaget har efterfrågats länge från såväl offentlig sektor som hästnäringen. Vi hoppas att skriften ska inspirera och samtidigt stärka möjligheterna att få tillgång till behandling med hjälp av hästar.

Läs pressmeddelande och ladda ned rapporten från HNS här:

_________________________________________________________

Gratis telefonrådgivning i socialförsäkringsfrågor

Sedan ett drygt år tillbaka har Personskadeförbundet RTPs medlemmar möjlighet att få telefonrådgivning i socialförsäkringsfrågor av juristen Erik Ward. Han är specialiserad på socialförsäkringsfrågor och kan ge juridisk hjälp till människor i kontakten med Försäkringskassan vid ansökningar och överklaganden. Erik har lång erfarenhet från tjänstgöring på Försäkringskassan och som föredragande i högsta instans. Han har erfarenhet av rättstillämpning inom samtliga ärendeslag och för processföring i högre instans.

Till Erik kan du som medlem ställa frågor som handlar om olika ersättningar från Försäkringskassan som till exempel sjukpenning, sjukersättning, livränta och arbetsskada.

Erik nås per telefon 0456-515 31 varje onsdag mellan klockan 13.00-17.00.

 

I det här numret.

Välkommen till Hjultorget den
23-24 maj

Valberedningen håller dörren öppen för fler nomineringar

Socialministern: Växla upp samarbetet

Nu söker vi en kommunikatör

Så många danskar har fått cannabis

VR-innovation botar nackskador

Elisabeth Wallenius blir ny ordförande för Funktionsrätt Sverige

Nytt lovande angreppssätt för att läka ryggmärgsskador

Årsmöteshandlingar

Gör kontorsjobben mer inkluderande

Nya regler för klagomålshantering inom vården

Ny rapport: Hästen och Folkhälsan

Gratis telefonrådgivning i socialförsäkringsfrågor

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...