Svårt att läsa nyhetsbrevet? Se det via webbläsaren

Senaste nytt från Varbergsortens Elkraft

Varbergsortens Vind nr 1 2018

Vindkraft Västra Derome

Bra produktion under 2017

2017 var ett bra vindår och samtliga verk i vindkraftsparken i Västra Derome hade en god tillgänglighet och därmed bra produktion.

Elproduktionen för hela parken slutade på 41 600 000 kWh, vilket är 6 % lägre än rekordåret 2015 men samtidigt 11 % högre än det hittills sämsta året 2016.

Det är värt att tillägga att samtliga verk i vindkraftsparken har haft en mycket god tillgänglighet sedan driftstart för 4 år sedan, vilket är glädjande.


Elpriserna på väg upp

Elpriserna har sedan vindföreningen startade varit på en relativt låg nivå, men har sakta stigit de senaste åren. År 2018 har inletts med höga elpriser på grund av den stränga kylan i februari.

Högre elpriser innebär att ekonomin i föreningen stärks. Snittpriset på Nordpool har för de fyra åren sedan driftstart varit:

2017         30,1 öre/kWh

2016         27,8 öre/kWh

2015         20,6 öre/kWh

2014         28,8 öre/kWh


God ekonomi i föreningen

Ekonomin i föreningen fortsätter att utvecklas positivt. Kassa och placeringar uppgår för närvarande till ca 2 miljoner SEK.

Kassan byggs för att kunna återinvestera i vindkraft, den dagen som vindkraftverken i Västra Derome inte längre kan köras vidare.

Vindkraft

Årsstämma

Årsstämma för vindföreningen kommer att hållas måndag den 21 maj kl. 18.00 på Sju Sjöars konferensgård i Öxnevalla.

COPYRIGHT © VARBERGSORTENS ELKRAFT EK. FÖR.    |     SYLLINGEVÄGEN 17     |    TEL:  0340 - 64 64 00

Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev? Avregistrera dig här.