Nyhetsbrev nr 26 från Sveriges unga akademi, februari 2018. 
Se innehållet i webbläsaren. Tipsa en vän här. Avsluta prenumeration.

Ledamöter och personal i Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA
Ledamöter och personal, Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA

Min 3-åriga dotter kommer ut från förskolan och tittar med vidöppna ögon mot den bleka februarisolen som nu återvänt efter sin dvala under en grådisig Skånevinter. Hon stannar upp och säger: Pappa, ljuset kommer in i mina ögon… det känns skönt.
    I Sveriges unga akademi tycker vi också att det är härligt med ljus, inte minst kunskapens ljus. Under vårt senaste akademimöte i Norrköping diskuterade vi intensivt om forskarnas roll som kunskapsspridare i samhället. Det var häftigt att få se hur världsledande forskningsmiljöer inom till exempel visualiseringsteknik, har kunnat skapas på relativt kort tid i Norrköpings gamla textilindustrilokaler genom ett samarbete mellan samhället, som skapat förutsättningarna, och hängivna forskare, som ansvarat för innehållet.
    En av akademins viktigaste uppgifter är att inspirera unga till att ta del av och intressera sig för vetenskap. Som ett led i detta har vi inlett ett samarbete med Sveriges kortfilmsfestival och kommer att stå för en del av årets program riktat mot gymnasieungdomar på temat En bättre morgondag. Tre ledamöter kommer efter filmvisningen att leda en diskussion om hur forskning kan leda till en ljusare framtid. För att visa på möjligheterna för alla att bedriva forskning vill vi också rikta strålkastarljuset mot unga framstående kvinnor. I år är det tredje året som Sveriges unga akademi, i samarbete med Svenska Unesco-rådet och Fondation L’Oréal, delar ut priset For Women in Science i Sverige. Akademin står för den vetenskapliga granskningen av kandidaterna tillsammans med juryns ordförande professor Sara Snogerup Linse, tillika ordförande i Nobelkommittén för kemi. Årets priser delas ut av forskningsminister Helene Hellmark Knutsson vid en ceremoni den 7/3.
     Sveriges unga akademi fullkomligt sjuder av aktivitet just nu, så besök gärna vår webbplats Jag önskar er alla en härlig vår med en uppmaning att öppna ögonen och släppa in ljuset i alla dess former. Varför? För att det känns skönt!

Camilla Svensson Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Ordf. Kristian Pietras


For Women in Science 2017

Lovande unga kvinnor inom naturvetenskap och teknik prisas den 7 mars


Grupportätt Foto: Erik Thor/SUA

Forskarmöten – en unik sommarforskarskola

Ny omgång av sommarforskarskolan för gymnasieungdomar som ska börja årskurs 3 arrangeras den 13–15 augusti. Ansökan är öppen! Tipsa gärna. 

Läs mer »


RS SUA LU logo

Karriärseminarium vid Lunds universitet den 5 mars


For Women in Science

20-årsjubileum för det internationella L'Oréal-UNESCO For Women in Science Award

2018 firar det internationalla L'Oréal-UNESCO For Women in Science Awards 20-årsjubileum. Fem pristagare från Argentina, Kanada, Kina, Sydafrika och Storbritannien belönas vid en ceremoni på UNESCO:s högkvarter i Paris den 22 mars. Följ @4womeninscience på Twitter och Facebook för mer information. 

Kristian Pietras, Kerstin Sahlin

Sveriges unga akademi i panelsamtal om STRUT-utredningen 

Läs mer »


Mia Phillipson Foto: Erik Thor/SUA

Dags för en tydlig process för befordran till lektor   

Läs mer »


How to succeed as a researcher LiU

Karriärseminarium vidLinköping universitet 22 mars

Läs mer »


VR SUA tvärvenskap

Texter från rundabordssamtal om tvärvetenskap 

Läs mer »


Vetenskaplig salong

Antibiotika-resistens tema för hemma-hos salong

Läs mer »


Real Artists

A better tomorrow: Kortfilmsfestival <3 Forskarsamtal

Läs mer »


Akademimöte

Akademimöte i Norrköping

 Läs mer »


Jury 2017

Final i Utställningen Unga Forskare

Läs mer »


Fika med forskare

Fika med forskare!

Läs mer»


Sveriges unga akademi välkomnar Helena Rosik som ny projektkoordinator

Läs mer »


Följ Sveriges unga akademi!

Twitter @Ungaakademin
@Ungaakademin

Facebook/Sveriges unga akademi
Facebook

Soundcloud/Sveriges unga akademi
Akademipodden

 

Sveriges unga akademi  är en vetenskaplig akademi – en oberoende, självständig plattform som står stark på tre ben: tvärvetenskaplig, forskningspolitisk och utåtriktad verksamhet. I akademin möts ett urval av de främsta unga forskarna över lärosätes- och disciplingränser, stärker unga forskares röst i den forskningspolitiska debatten och arbetar med att föra ut forskning till unga. Akademin grundades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 33 ledamöter. 
Akademins nyhetsbrev sänds ut cirka fyra gånger per år och i breven kommer du att få information om Sveriges unga akademi och aktuella händelser som berör vår verksamhet. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. Epost: info@sverigesungaakademi.se  http://sverigesungaakademi.se/kontakt
Avsluta prenumeration