Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Är du beroende eller medberoende?


Stress smittar och påverkar arbetsmiljön

Kontakta Inner. Vi hjälper dig att kartlägga stressen på din arbetsplats eller stötta medarbetare till förändring.

Stress är ett växande problem på grund av högt tempo, ett aldrig sinande informationsflöde och att gränserna mellan arbets- och privatliv suddas ut allt mer.

Inner arbetar med attityd kontra attraktion genom att kunna sätta tydliga gränser, finna tid till återhämtning och våga prioritera.


Återhämtning, den bortglömda medicinen

Många ställer sig frågor som ökar rädslan och känslan av att inte vara tillräckliga, det ökar stresspåslaget i kroppen. Omedvetet smyger sig stressen på. Trots att vi försöker tänka medvetet och klokt, så finns känslan i kroppen och tankarna snurrar:

  • är jag tillräckligt bra, kompetent och snabb på det jag ska göra?
  • är jag en närvarande förälder som ger mina barn det de behöver?
  • är jag en attraktiv partner som är värd att älskas?
  • hur ska jag orka få ihop min tillvaro på jobbet och privat?’
  • …listan kan göras lång.

Finns rädslor hos dig och om så, har de bosatt sig för länge?

Med ökad självkännedom och kunskap om vad som händer i kroppen vid långvarigt stresspåslag går det att hantera situationen.

Kontakta Inner

Inner Sweden AB är ett hälsostrategiföretag med fokus på att förbättra livsstilen hos individen och hälsan i företag och organisationer.

Inner erbjuder kostnadseffektiva och resultatorienterade livsstilskoncept som syftar till positiva förändringar och bättre vanor för individen och förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö.


Följ oss på facebook, instagram och linkedin!

Face book

Instagram

Linkedin


Coacher

Inner har i dag 30 coacher som bor och verkar från norr till söder. Samtliga är erfarna välutbildade coacher där alla är licensierade i Inners koncept med bland annat fokus på resultatorienterad, rådgivande coachning.


Föreläsare

Inner samarbetar idag med 25 föreläsare.

Samtliga med bred kompetens inom organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ledarskap, mobbning, utanförskap, stressproblematik, missbruk, återhämtning, smärta och värk är exempel på områden där våra föreläsare har spetskompetens.

 


Om Inner

Inners statistik visar att en hälsostrategisk insats med fokus på; mental balans, kost och motion leder till att tre av fyra individer når sina personliga mål via en förändrad livsstil. Som en effekt av detta blir organisationen mer kostnads- och resultateffektiv och förbättrar därmed sin lönsamhet.

Inner Sweden AB | Finlandsgatan 56, 164 74 Kista | 0727 39 05 05 | 556498-8276

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.