Nyhetsbrev från GodaHus februari 2018. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus medlemmar!

God fortsättning på det nya året! Februari har anlänt med både minusgrader, snöyra och strålande sol. Vi hoppas att ni har hunnit med att spenderat tid på skidor i den vackra naturen. Nu tar vi nya tag i föreningen! Här följer ett sammandrag från styrelsemötet 19:e januari 2018. 

Christer Carlsson                       
Per Wickman
Stefan Olsson

Medlemsaktiviteter

Energisamordnarkurs på gång

Den planerade kursen "Energisamordnare" är under fortsatt utveckling. Ambitionen är att få med studenter och om möjligt därefter erbjuda sommarpraktik.

Synpunkter på kursen mailas till Per Wickman


Tre exjobbsförslag tingade

Av de tio exjobbsförslag som Stefan Olsson presenterade på LNU i november, är tre stycken redan tingade.
Dessa är:
#2 - Älmhults kommun, Elmeskolan
#4:2 - Ronnebyhus
#5 - Vidingehem, Gemla

Styrelsen beslutade bifall för samtliga.

Foto: Lars Lund, Älmhults kommun

Solstrålarna

Senaste mötet hölls 12 januari. Planen är att förlägga nästa möte hos Landstingfastigheter i Kalmar, eventuellt i samband med föreningsstämman 26 april. 

Stefan Olsson kommer att ordna träffar med Kalmar, Kronoberg och Blekinges respektive landshövding/länsstyrelse för att presentera GodaHus och lägga fram våra synpunkter kring hantering av solcellsbidrag.


LÅGAN

Ett nätverksmöte genomfördes i Örebro under november. Örebrobostäder framstår som framgångsrika i sitt arbete med energieffektivisering och förnybar energi. LÅGAN-nätverket genomför en ansökan till Energimyndigheten om att jobba vidare med att förbättra rutiner vid bygglov inkl verifiering av energiprestanda.


Ny temagrupp

En ny temagrupp “Digitalisering, styr- och elsystem” kommer att bildas i GodaHus. Stefan Olsson bjuder in samtliga medlemmar till ett första möte. Denna temagrupp kommer att ges plats på GodaHus hemsida.


Skruvarna gör comeback

Enligt Per Wickmans förslag kommer Skruvarnas regelbundna träffar att återupptas under 2018. 


Övrigt

  • För de som vill delta i GodaHus Energispartävling är det hög tid att skicka in uppmätta värden för 2017 till Per Wickman.

  • Nu finns nya ”passivhusregler” på www.feby.se

  • Informationscentrum för Hållbart Byggande (ICHB) lanserades 24 januari. Gå in på www.ichb.se och läs mer. 

Kalender

Nästa styrelsemöte16/3 - kl 09.00-12.00

Föreningsstämman 26/4 2018 - kl 09.00-16.00.

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Per Wickman 

Sekreterare Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.