Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr.2 2018


Jag är vattnets smak

Krishna säger i Bhagavad-gita: Raso ́ham apsu kaunteya, ”Jag är vattnets smak”. Allt liv på jorden är beroende av vatten. 71% av jordytan består av vatten, men bara 2.5% av den totala vattenmängden är sötvatten. Det mesta är dock inte
tillgängligt utan antingen fruset, distribuerat i vår jordmån, långt under jordytan, i svåråtkomliga sjöar täckta av tjock is eller inuti våra kroppar e t c. Bara 1% av
den totala mängden sötvatten är tillgängligt och hälften av allt detta tillgängliga vatten befinner sig i bara 5 av världens länder. Genom mer förfinad teknologi för att upptäcka och mäta föroreningar i vårt vatten vet man nu att vattnet vi dricker i allt högre mån, på grund av vår moderna livsstil, innehåller för levande organismer (oss själva inberäknade) skadliga ämnen. I somras rapporterade svenska forskare att de funnit att vattnet i Stockholms skärgård är lika förorenat av mikroplaster som vattnet i storstadsområden i Kalifornien.

Plasten kommer exempelvis från förpackningar, båtrep och syntetiska kläder som fleece. Forskarna lyckades inte finna ett enda vattenprov som var fritt från plastpartiklarna, inte ens i de mest avlägsna områdena i skärgården. Man har även upptäckt att fisk i några av våra vattendrag i Sverige har mätbara nivåer av psykosmedel i sådana mängder att det motsvarar dosen för vad en människa med psykos ordineras! Rester av ångestdämpande medicin i svensk fisk har också uppmätts och man har hos dessa fiskar observerat märkliga beteendeförändringar som försämrar deras överlevnadsmöjligheter. Rester av p-piller gör att en del hanfiskar utvecklas som honor istället och att fertiliteten generellt försämras av denna påverkan.

Vattnet i Östersjön och i våra sjöar påverkas som bekant även av övergödning och grundvattenbrist har också blivit ett större och större bekymmer i Sverige. Att vara Krishnamedveten innebär att se Krishna i allt. Till och med en så enkel handling som att dricka ett glas vatten, kan med rätt medvetande därför bli en andlig upplevelse. Genom att uppmärksamma Krishnas närvaro i vattnet blir den naturliga följden att respektera dess renhet och i förlängningen utvecklas en större ansvarskänsla och medvetenhet kring hur vi behandlar vattnet. I de vediska skrifterna kan vi läsa att det finns platser där det är förbjudet att lämna urin och avföring. Bland dessa omnämns helig mark, vid en ko, på gatan, på sädesfält och på betesmarker och i eller bredvid vattenkällor. Det beskrivs även att det är en av ksatriyernas uppgifter att straffa de som bryter mot detta förbud. Med andra ord har det sedan urminnes tider funnits en förståelse för att det är

en förseelse att förorena vatten. Men som på så många andra områden avviker vi nutidsmänniskor i vårt praktiska beteende trots ganska goda kunskaper, och glömmer lätt detta.

På Almviks gård har vi ett allmänt förbud mot att använda rengöringsmedel, tvättmedel och dylikt som inte är biologiskt nedbrytbart och vi har ett eget vattenreningssystem i form av biodammar som renar det använda vattnet. Vi

använder också i stor utsträckning sjövatten från Ogan till bevattning, disk och dusch. Men det finns förstås, som med så mycket annat här, utrymme för utveckling. Vi är dock väldigt tacksamma för att vi har ett fantastiskt friskt och
välsmakande dricksvatten som påminner oss om Krishna!


Besök av Pandavasena 

En helg i mitten av januari fick vi besök av åtta ungdomar från Pandavasena, ISKCONs undomsförening i England.
Pandavasena består av ca 350 ungdomar i åldern 15-25 år, och varje år brukar de arrangera en resa till något ISKCON tempel utomlands. I år har de bestämt sig för att besöka Sverige och Almviks Gård!

De kom därför hit för att planera inför sommaren, då cirka 100 ungdomar ska gästa Almvik under tio dagar. De togs om hand av Parameshvari dasi, som ansvarar för alla arrangemang inför sommarens besök. De fick en riktig vinterupplevelse med mycket snö, strålande sol och minus grader. Några av dem hade aldrig förut upplevt snö och tyckte att det var fantastiskt. De åkte även pulka och kälke tillsammans med barnen och hade väldigt roligt. Vi ser fram emot deras besök i sommar!


Från Krsna Boken vol.1 förord.

Krsna, Gudomens Högsta Personlighet, är en historisk person som kom till denna jord för 5000 år sedan. Han vistades här på jorden i 125 år och levde precis som en människa, men Hans gärningar saknar motstycke. från tidpunkten för Hans ankomst till tidpunkten för hans försvinnande är varje gärning som Han utförde oförliknelig i världshistorien, och av den anledningen kommer var och en, som förstår vad som menas med Gud att erkänna Krsna som Gudomens Högsta Personlighet.
Ingen kan göra samma saker som Gud och ingen är mäktigare än Han.
Detta är innebörden av det ofta använda uttrycket " Den allsmäktige Herren".


Almviks gårds Youtube-kanal

Vi har startat en Youtube-kanal där ni framöver kommer att finna olika intressanta filmer och klipp från Almviks gård.
Mukunda das har gjort tre korta filmer om vår träning av oxar som redan ligger ute och det finns lite annat där redan också.

Välkomna att titta in!

Almviks gård Youtube kanal


Senaste Oxkraft filmen
Prenumerera gärna så får ni automatiskt uppdateringar när vi publicerar nya klipp/filmer.


Gaura Purnima 

Herren Caitanyas uppenbarelsedag firas i år torsdagen 1 mars på Almviks gård. Det blir en heldagsfestival med aktiviteter från morgon till kväll. För mer detaljerad information se Almviks gårds Facebook-sida.


Att lämna världen i Krishnamedvetande

En lördagskväll i januari kom Kamala Priya devi dasi till Almvik för att berätta om sin systers bortgång. Hon höll ett mycket uppskattat föredrag där hon berättade om sin syster, Padmahasta devi dasi, hennes liv, och hur hon troget tjänat Krishna på olika sätt under 30 års tid. Sedan berättade hon hur hon fick cancer och genomgick olika behandlingar som dock bara hjälpte henne för en tid. På våren 2017 blev hon plötsligt mycket sämre och det stod klart att hon snart skulle lämna denna värld. Kamala Priya devi dasi reste ner till Tyskland för att vara vid hennes sida under den sista tiden. Boken ”The Final Journey” av Sangita devi dasi tog hon med sig på resan och den visade sig vara till ovärderlig hjälp i vårdandet av hennes syster.

Padmahasta dd och Kamala Priya dd

Padmahasta dd i röd sari och Kamala Priya dd till höger

Vid en tidpunkt, bara några dagar innan hon lämnade, arrangerade några hängivna att gudsgestalterna Chota Radha-Madana Mohan från templet Goloka-dhama i närheten, kom till Padmahasta devi dasi på besök. När gudsgestalterna kom in i rummet satte hon sig plötsligt upp i sängen trots att hon inte kunnat röra sig under flera dagar, och glädjestrålande bad hon till gudsgestalterna med sammanlagda händer. Ur medicinsk synvinkel var detta ett under. Natten då hon lämnade satt Kamala Priya devi dasi vid hennes sida och reciterade Maha-mantrat tillsammans med henne i en timme. Smyckad med Maha-girlanger från Radha-Madan Mohan, Ganges vatten på huvudet, Srila Prabhpadas bhajan i bakgrunden och blicken fixerad vid en vacker bild av Radha och Krishna, reciterade Padmahasta dd ”Hare Krishna” tills hon drog sitt sista andetag. Detta var också ett under eftersom hon inte hade kunnat tala på flera dagar. Efter Padmahasta dd fick beskedet om sin sjukdom hade hon medvetet förberett sig för denna stund. I Srimad Bhagavatam 2.1.6 står det: ante narayana-smrtih - Människolivets högsta fulländning är att erinra sig Gudomens Högsta Personlighet vid slutet av ens liv. Padmahasta devi dasi blev 48 år gammal och lämnade efter sig make och två barn, Vaishnavi 19 och Lakshman 6 år.

For Padma Mata Ji

Krishna Kshetra Swami – 22-05-17

Let us consider,
worlds open, worlds close,
a movement from room to room,
light accompanying, sometimes bright, other times dimmed…

Let us rejoice
for the bounty ever within us—the reflections and refractions,
the inner purposes for the good,
the vast unfathomed mystery that calls, beckons…

Let us be courageous
knowing that we are carried and cared for
by the Lord of Care, who smiles with calm assurances,
attending to us, moving and in time removing us…
 
Let us be grateful
for the given, the gracefully given and rightly given up,
the givers, their innermost treasures shared,
the memories as they recede to their source…

Let us be at home
the place needing not to be earned
cintamani surrounding
gentle laughter echoing

Let us dance
to the eternal rhythm
with the first dancer
the best friend, Lord in the heart. 


Bhakta Peter

I början av februari flyttade en ny hängiven till Almvik. Det är bhakta Peter, 29 år från Nyköping. Han träffade Muktaram das när han sålde böcker i Nyköping förra våren. Sedan dess har Muktaram das och Jayesh das regelbundet varit i kontakt med honom. De har besökt honom i Nyköping och han har också varit på Almvik ett flertal gånger. Bhakta Peter har jobbat som svetsare på en fabrik, men hans stora intresse är musik och han har spelat elbas i ett band under flera år.
Nu har han bestämt sig för att prova på ashramlivet. Vi hälsar honom varmt välkommen till Almvik och hoppas att han ska trivas här hos oss!


Renovering av gästhuset och templet

Just nu pågår renovering både av gästhuset och i tempelbyggnaden. Gästhuset ska få två nya, fräscha  badrum, ett extra gästrum, en rymligare hall samt ett nytt pentry på första våningen. Detta för att skapa bättre faciliteter för våra gäster. I templet har ashrams för män och kvinnor renoverats och nu återstår bara att måla om den ena korridoren. Renoveringarna leds av Tribhangasundara das och Lokanatha  das.


Scandinavian Bhakti Sangam 2018 

äger rum den 16 - 22 juli på Almviks gård.


Redaktionen:

Mukunda das

Malyahari-kunda dasi

Jivakesa dasi

Pelle Händén

Kontakta oss gärna om ni har några synpunkter och idéer. nytt@almviksgard.se


facebook


www.almviksgard.se
Copyright © ISKCON Krishnarörelsen 2018
International Society for Krishna Consciousness No:815600-0120
Founder-Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Almviks Gård, 153 95 Järna  08-551 520 50
nytt@almviksgard.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.