Nyhetsbrev nr 25 från Sveriges unga akademi, december 2017. 
Se innehållet i webbläsaren. Tipsa en vän här. Avsluta prenumeration.

Ledamöter och personal i Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA
Ledamöter och personal, Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA

Hur många av er har koll på arbetsrätt? Under hösten har jag förkovrat mig i lagstiftning om anställningsskydd, diskriminering och MBL-förhandlingar. Det har inneburit visst hemarbete och en kväll fick jag sällskap av ett av mina barn. ”Mamma, vad gör du?” Jag tänkte att hen nog tappar intresset snabbt om jag går igenom detaljerna i diskrimineringslagen och sedan får jag studiero. Tji fick jag. Diskrimineringslagen handlar om frågor som barn direkt känner igen från sin egen verklighet: rättvis behandling. ”Varför är den så krånglig mamma? Det handlar ju bara om att alla ska behandlas schysst.” Så enkelt, och så svårt.
    I barnens skola har de regler om att alla ska få vara med, behandlas lika och att använda ett trevligt språk. De har också pratat mycket om kroppslig integritet. Jag tror att vi vuxna skulle behöva sätta upp samma handskrivna regler på våra arbetsplatser. När vi ändå håller på kan några temadagar om mobbning, samt sex och samlevnad vara på sin plats. Det verkar tyvärr finnas alldeles för många vuxna som aldrig lärt sig (alternativt behöver repetera) hur man behandlar andra människor schysst och med respekt.
    I spåren av #metoo uppdagades att sexuella trakasserier och vidriga övergrepp pågår också inom universitetsvärlden. Det måste få ett slut nu. Sexuella trakasserier är aldrig ok och arbetsgivaren har ansvar för att alla medarbetare är trygga på sin arbetsplats. Rektorer, dekaner, prefekter, forskargruppsledare, chefer inom administration – alla med personalansvar på lärosätena – har ett gemensamt ansvar. Den juridiska grunden finns i arbetsrätten, sedan krävs mod och integritet hos cheferna. Så enkelt, och så svårt. Då kan det vara stärkande att minnas Skorpan Lejonhjärtas ord: ”jag törs inte men jag gör det ändå, annars är man ingen människa utan bara en liten lort.”

Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Vd Anna Wetterbom


Grupportätt Foto: Erik Thor/SUA

Sveriges unga akademi söker nya ledamöter

Nu är det utlysning för inval 2018! Tipsa och dela gärna utlysningen. Sista dag för ansökan är 10 januari.

Läs mer »


Panel career seminar KTH

Career seminar "How to succeed as a researcher: KTH"

Nätverksprogram Rifo

Ny omgång av nätverksprogram för forskare och politiker

Läs mer »


World Wide Meeting of Young Academies

Young Academy of Sweden co-signs statement supporting UN Global Goals   

Read more »


Akademin i Bryssel

Akademin besöker ERC och De Jonge Academie i Bryssel 

Läs mer» 


UNESCO delegation Photo: Maria Lindholm

Young Academy of Sweden at the UNESCO General Conference

Read more»


Alexandre Antonelli Foto: Erik Thor
Alexandre Antonelli

Young Academy of Sweden at Young Scientists Talk 2017 in Korea

Read more»


Vad säger och skriver Sveriges unga akademi?

Läs och hör inspel, remisser, debattartiklar och podcaster under Publikationer på webbplatsen.

Läs mer »


Följ Sveriges unga akademi!

Twitter @Ungaakademin
@Ungaakademin

Facebook/Sveriges unga akademi
Facebook

Soundcloud/Sveriges unga akademi
Akademipodden

 

Sveriges unga akademi  är en vetenskaplig akademi – en oberoende, självständig plattform som står stark på tre ben: tvärvetenskaplig, forskningspolitisk och utåtriktad verksamhet. I akademin möts ett urval av de främsta unga forskarna över lärosätes- och disciplingränser, stärker unga forskares röst i den forskningspolitiska debatten och arbetar med att föra ut forskning till unga. Akademin grundades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 33 ledamöter. 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. Epost: info@sverigesungaakademi.se  http://sverigesungaakademi.se/kontakt
Avsluta prenumeration