Nyhetsbrev nr 9, från Seniorkonsult Direkt i december 2017.  Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Analys- och undersökningskonsult Jan Schiratzki, K2Analys AB, har gått med i vårt nätverk. 

Jan erbjuder kvalificerade analyser inom kommunikations-, konsument- och varumärkes-områdena. Han driver företaget K2Analys sedan 2004 och har 18 års erfarenhet av analysarbete. Välkommen Jan!


Marknadsundersökare - och varumärkesstrateg Karin Steffen, Karin Steffen Strategisk Utveckling AB, är ny specialist i nätverket.

Karin hjälper små och medelstora företag och organisationer att utveckla sina erbjudanden. Hon har en gedigen erfarenhet av undersökningsbranschen och har tidigare undervisat på IHM. Välkommen Karin!


Processledare, författare och språkkonsult, Eva Stilling, Mellan raderna, är också en av våra nya specialister i nätverket.

Eva arbetar med kreativt skrivande som verktyg för utveckling av grupper och idéer. Hon utbildar processledare, coacher, pedagoger och skribenter i att använda kreativt skrivande som verktyg i sina egna verksamheter.

Eva håller ofta föredrag och skrivarkurser, både för arbetsplatser och privatpersoner. Välkommen Eva!


Grattis Ing-Mari Janzon!

Grattis Ing-Mari Janzon!

Vår specialist, sångpedagog Ing-Mari Janzon, har tagit en magister-examen i didaktik på avancerad nivå (15 hp). 

Titeln på Ing-Maris den uppsats som hon skrev, är "En plats för dig - om att stimulera muntlig fram-ställning och språkutveckling hos nyanlända" . Vi är imponerade över Ing-Maris framfart, höjer vår glas med bubbel och utbringar en skål!


Elisabet Flodin medverkar i ny bok

Elisabet deltar med en novell i boken Över en fika i Svea rike : en novellantologi om sådant som skrämmer oss.

Novellantologin innehåller självupplevda och fiktiva berättelser om sådant som skrämmer oss.


Eva Stilling arrangerar skrivarkurs i januari

Den 26-28 januari arrangerar författare och skrivpedagog Eva Stilling en skrivarkurs på Frustuna Prästgård i Gnesta tillsammans med kyrkoherde Lena Fagéus. 

Eva har lett skrivarkuser i över tjugo år. Läs mer om Eva på mellanraderna.se

Meddela oss gärna om du har någonting på gång som du vill dela med dig av, så lägger vi in det under fliken "Aktuellt" på seniorkonsultdirekt.se och länkar till din hemsida.


Ökad synlighet

Öka trafiken till din presentation:: 

  1. Välj färg på den digitala uggle-symbolen som du fick i ditt välkomstmejl.
  2. Spara den i formatet 40 x 35 pixlar.
  3. Ladda upp den till din egen webbplats, i sociala medier etc. och länka till Seniorkonsult Direkts webbplats 

Ju fler vi blir som använder vår digitala ikon, desto snabbare ökar vi vår synlighet och trafiken till vårt nätverk.

Christina: Välj värden för varumärket

I vårt nätverk av duktiga specialister, ingår Christina Bornäs som är marknadsföringskonsult med kvalitativ undersökningsmetodik som sin specialitet.

 

Vi frågade Christina om hennes arbete och specialist-kompetens.

  • Vad är det roligaste i ditt arbete?                       - Det är många delar som är roliga, men det roligaste är nog att jag får jobba inom så många olika branscher och med många olika intressanta frågeställningar. Det är också fantastiskt roligt att hjälpa kunder till nya insikter, som de använder i sitt dagliga arbete, i sin marknadsföring, i sitt innovationsarbete och i sitt erbjudande. 
  • Generellt sett - hur bra känner vi som företagare våra kunder?                                     - Det beror nog helt på vilken typ av företagare man är och vilka kunder man har. Jobbar man som konsult eller inom B2B, med en direktkontakt med sina kunder har man generellt en bättre förståelse för kunden och dennes behov. Jobbar man med snabbrörliga konsumtionsvaror är avståndet mycket större till kunden och kunskapen blir naturligtvis ofta lägre. Genom att på djupet förstå konsumenternas behov kan man mer framgångsrikt erbjuda produkter och tjänster som de vill köpa. Det kan också handla om att välja argument i sin marknadsföring, som konsumenterna triggas av och går igång på. 
  • Kan du ge några tips om hur vi kan förstärka våra varumärken?                                          - Det primära är att bestämma sig vad man vill att ens varumärke ska signalera och sedan konsekvent se till att de olika delarna i verksamheten återspeglar dessa värden (alltifrån produkter/tjänster, marknadsföring, hemsida, till hur de anställda bemöter kunderna). Man måste också våga bestämma sig för några olika värden och inte försöka vara bra på allt, för då blir man inte tillräckligt distinkt och då kan varumärket aldrig bli starkt. 
  • Hur vet jag hur kunderna ser på mitt varumärke?                                                    - Det enkla svaret är att du måste fråga kunderna. Detta kan man göra direkt, men även genom att följa det som sägs och skrivs om ens företag (inklusive produkter och tjänster) i sociala medier. 

Christina Bornäs driver Bornäs Consulting sedan 2001. 


Vikten av vila

Tomas Sjödin har skrivit Det händer när du vilar för människor som har mycket omkring sig och som uppskattar en bok om vårt behov av stillhet, men också om hur mycket vi behöver umgänge, måltider och fest.

Så här skriver han bland annat i boken:

"Vila och ansvar hör samman. Det finns en tydlig koppling mellan vila och empati. Det är egentligen ganska logiskt. Eftersom vi inte kan engagera oss känslomässigt i hur många saker som helst samtidigt, reagera vi vid överstimulans med att inte bry oss. Likgiltigheten är den största faran i ett högtemposamhälle. Den insikten ger en spännande dimension i sökandet efter stillhet. Den som drar sig undan jagandet och jäktandet blir mer engagerad, inte mindre".

Hans bok har bland annat recenserats av Jan Carlzon, tidigare VD och koncernchef på SAS:

"Läste Tomas bok med stor inre behållning. Kände verkligen betydelsen av att ta till sig vilan från den dagliga rutinen och från det höga bruset i omvärlden. Betydelsen att genom vilan få tillgång till din egen potential i vardagen, för att kunna skapa ett fokus inåt i din nära omgivning och för att befria dig själv från stress och prestationsångest. För att helt enkelt må bra med dig själv och andra."


Ha en fridfull jul

och ett gott nytt år!

önskar Eva och Pia, Seniorkonsult Direkt


Seniorkonsult Direkt är ett rikstäckande nätverk av erfarna konsulter som alla är företagare med minst tio års erfarenhet inom sin specialistkompetens. På seniorkonsultdirekt.se nås specialistkompetens snabbt.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ingår i  Seniorkonsult Direkt eller för att du har visat intresse för nätverket Seniorkonsult Direkt. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter