Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

I innebördsförklaringen till en vers från Srimad Bhagavatam, skriver Srila Prabhupada, Krishnarörelsens grundare, följande: ”Av att beskydda kon följer så många positiva möjligheter, men idag har folket glömt dessa ting. I Bhagavad-gita betonar Krishna vikten av att beskydda korna (krsi-go-raksya-vaniyjam-vaisya-karma-svabhavajam). Till och med i våra dagar lever byborna ett lyckligt liv i de byar som omger Vrindavan, genom att helt enkelt beskydda kon. De tar noga hand om kodyngan och torkar den för att använda den som bränsle. De håller sig med ett tillräckligt lager av spannmål, och eftersom de beskyddar korna, har de tillräckligt med mjölk och mjölkprodukter för att lösa alla ekonomiska problem. Genom att helt enkelt beskydda korna lever byborna ett fridfullt liv. Till och med urinen och avföringen från korna har ett medicinskt värde.” (10.6.19)

Srila Prabhupada beskriver här det symbiotiska förhållande som utvecklas mellan korna och de som tar hand om korna i det samhälle vars ekonomiska grund vilar på kobeskydd. För oss ter sig kanske denna modell nästan utopiskt idyllisk eftersom de flesta av oss är uppvuxna i en kultur där man i första hand tänker på profit vid tillverkandet och försäljningen av livsmedel. Omhändertagande av djuren och att bry sig om deras välmående är något som kommer i andra hand, och bara precis i den mån det är gynnsamt för oss, helst inte ett steg längre än så eftersom det ses som en ekonomisk förlust. Vi är dessutom vana vid att allt köps för pengar i affären och är oftast ganska bortkopplade från vad som skett i den process som föregått tillblivelsen av det som hamnat på vår tallrik.

I den vediska kulturen är man däremot beroende av kon och oxen på ett så genomgripande och livsavgörande sätt att korna är precis lika viktiga för en som att ha luft att andas, vatten att dricka och ett hus att bo i! Detta leder naturligt till en djup respekt och vördnad för dessa lyckobringande vänner och medparter.
Som Srila Prabhupada förklarar i sin innebördsförklaring; med hjälp av kon får vi tillräckligt med mjölk och mjölkprodukter, tillräckligt med säd och dessutom kodynga och urin som är användbart som bränsle, gödning, medicin et c. Kobeskydd ger oss, när den utförs på ett riktigt sätt, i ett enda slag en ekonomisk lösning som passar vår filosofi perfekt, nämligen möjligheten att leva enkelt och spara tid för andligt liv. Vi skapar en egen självhushållande, grön ekonomi som gör oss mindre sårbara i relation till det övriga samhället och som är gynnsam för naturen. Och dessutom undviker vi automatiskt att delta i exploateringen av kon som även representerar moder jord, och oxen som representerar dharma. Det våldet är tyvärr annars oundvikligt när man handlar sina livsmedel i butiken.
Riktigt där är vi inte till fullo på Almvik, men våra kor förser templet med mjölk, odlingarna med gödning och oxarna tränas för att kunna hjälpa oss med sysslor i jordbruket och skogsbruket.


Almviks gårds styrelse 2017-2018 

Almviks gårds styrelse består under följande föreningsår av följande sju medlemmar:Styrelseordförande: Janesvara das Sekreterare: Sarasvati gopi devi-dasi Kassör: Lokanatha das HH Smita Krishna Swami, Muktaram das, Tribanga sundara das, Malyahari-kunda dasi. Brev till styrelsen kan skickas
till: harekrishnaalmvik@gmail.com


Go-seva
Varje måndag får alla som vill en chans att göra tjänst till våra kor här på Almvik. Vi träffas i ladugården klockan 17:30 och gör en gemensam insats för korna genom att borsta dem, städa deras boxar, mjölka dem, mata dem och göra annan tjänst som behövs göras i ladugården. Vi började för två veckor sedan och båda gångerna kom många ivriga barn och ungdomar för att hjälpa till. Efteråt serverades soppa och bröd hemma hos olika hängivna. Stämningen var mycket god och det känns verkligen att Krishna blir nöjd när man tar väl hand om korna!


Besök av Radha-vallabha prabhu

I tre dagar gästades Almvik av Radha-vallabha prabhu, en brahmacari från Radha-Gopinath templet i Mumbai, Indien. Han är kock och har varit Radhanath Maharajas personliga kock i många år. Han har också basat för matlagningen för 5000 hängivna när församlingen i Mumbai åker på  "yatra", pilgrimsresa, en gång om året.
Han lagade tre fantastiska luncher på Almvik och alla som var intresserade av att lära sig från honom var välkomna att hjälpa till. Han gav också tre stycken mycket uppskattade föredrag och en yoga lektion. Vi hoppas att han snart kommer på besök igen!


Besök av Satchitananda prabhu

Mellan 26 december och 2 januari gästas Almvik av Satchitananda prabhu. Han är född i vaishnava familj och bor vanligtvis i Kanada med sin familj. Då och då bjuds han in till andra tempel i Europa då han ger uppskattade seminarier och denna gång kommer han alltså även till Sverige.

Satchitananda prabhu kommer att ge seminarier om Sri Siksastakam-bönerna och sånger av Srila Bhaktivinode Thakur. Eventuellt även andra ämnen. Tider och detaljer kommer att annonseras när de är fastställda. Enligt vårt önskemål kommer han även att berätta lite om sin uppväxt och särskilt om sin farmor som han inspirerats mycket av i Krishnamedvetande.


Välkomna att fira nyår på Almvik!

Program:
13.00 Föredrag av Satchidananda prabhu från Toronto
14.00 Arati
15.00 Prasadam lagad med hjälp av våra barn och ungdomar
17.30 Filmvisning i tempelrummet
18.00 Barn och ungdomar leder kirtan
19.00 Gaura-arati och mer kirtan


Nyårsharinam
I år arrangeras ett 12 timmars harinam på nyårsafton i Stockholm! Det kommer hängivna både från Norge och Baltikum för att delta. Harinam börjar kl 12.00 vid Åhlens city.


Födelsedag

Den 21 nov fyllde Malya-harikunda dasi 40 år. Detta firades med Gaura arati och tårta i templet.


Bhagavadgita
Labangalatika dasi har med hjälp av Bhakta Uffe startat en Youtube kanal där de varje vecka lägger ut en nytt avsnitt av Bhagavad-gita med kommentar. Här är senaste avsnittet. Bli gärna prenumerant! https://www.youtube.com/watch?v=_I4Rdqc456U&feature=share


facebook


www.almviksgard.se
Copyright © ISKCON Krishnarörelsen 2017
International Society for Krishna Consciousness No:815600-0120
Founder-Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Almviks Gård, 153 95 Järna  08-551 520 50
nytt@almviksgard.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.