Nyhetsbrev från GodaHus november 2017. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus medlemmar!

November har anlänt med både råkallt väder och snö. Sedan sist har vi hunnit med både ett utbildningstillfälle för BBR25/BEN2 och även spridit information om vår verksamhet på Energitinget i Ljungby 9:e november. Här kommer så en sammanfattning av vad som togs upp på GodaHus styrelsemöte 10:e november 2017. 

Christer Carlsson                       
Per Wickman
Stefan Olsson

Erfarenheter av tidigare examensarbeten presenteras på Videum

24:e november presenterar vi erfarenheter av de ca 30 tidigare examensarbeten som gjorts av LNU-studenter där GodaHus har varit sponsor eller handläggare. Alla som anmäler sig från GodaHus deltar gratis.

Plats: Videum Konferens, Framtidsvägen 18, Växjö

Tid: 24/11 kl 08.00 - 13.30
Se inbjudan med program


HögforsGST AB - ny medlem

Värmeteknik-företaget HögforsGST AB är nu godkänd som medlem i GodaHus. Läs mer om företaget på deras hemsida www.hogforsgst.se


Verksamhetsplan GodaHus 2018-2020

SOL presenterade förslag till verksamhetsplanen för 2018-2020, efter genomförd workshop 19 oktober. Styreslen beslutade om att anta föreslagen verksamhetsplan. I syfte att fortsatt stärka sydostregionens konkurresnkraft genom att skapa förutsättningar för en marknad med lågenergibyggnader, har styrelsen kommit fram till följande:

Med MEDLEMSNYTTA som ledord skall vi i föreningen GodaHus:

  • bedriva regelbundna nätverksträffar för medlemmar, med tyngdpunkt på interna föredragshållare och studiebesök
  • vidareutveckla vår fortbildningsverksamhet i samklang med nationella satsaningar och i samverkan med olika lärosäten, institut och andra initierade aktörer
  • vidareutveckla vår roll som handledare av examensarbeten med ökad kvantitet och kvalitet som målsättning
  • aktivt bevaka trender och delta i samverkansinitiativ inom vårt fokusområde
  • ta fram en kommunikationsplan för att förbättra vårt kommunikationsarbete, såväl internt som externt

Ny satsning på kurs "Energisamordnare"

Inriktningsbeslut togs om fortbildningen Energisamordnare i samverkan med LNU. Kursen är planerad att genomföras vid nio tillfällen under hösten 2018 - våren 2019. Förslag lades fram om en mindre avgift för GodaHus-medlemmar och en lite större avgift för icke medlemmar som vill delta. Dessa avgifter specifieras i samband med beslut om budget för 2018 vid nästa styrelsesammanträde.  


Medlemsaktiviteter

  • Solstrålarna har sitt nästa möte 1 december i Växjö.

Kalender

Årsplan styrelsemöten19/1; 16/3 - kl 09.00-12.00 

Föreningsstämman 26/4 2018 - kl 09.00-16.00.

Växjö: 24/11 Tidigare examensarbeten presenteras på Videum

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Per Wickman 

Sekreterare Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.