Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Fasciahälsa

Nyhetsbrev nr 2/Oktober 2017


Forskning ger stöd åt fasciavågsbehandling

Under de senaste åren har forskarna kommit fram att bindväv (fascia) har en mycket större betydelse för hälsa och välmående än vi tidigare trott. Fasciaforskningen fördjupar vår kunskap om kroppen och ger oss mer och mer bekräftelse att fasciavågsbehandlingen fungerar. Det har vi fått vittna under hela vägen då Atlasbalans har utvecklat fasciavågsbehandlingen och maskinen AtlasOrange1 i form av fascinerande resultat.

 
Då fascian är en så vital del av både vår ämnesomsättning, stabiliserande funktion, rörelseapparat, har en kraftöverförande verkan och hjälper oss känna av vår position kan många problem härledas till fascia, eller påverka fascia. Fascians status påverkar vårt allmäntillstånd och trivseln i vår kropp. En försämrad funktion kan ge besvärliga smärttillstånd som är svåra att komma ur utan att man får hjälp av någon form av behandling, som når in i djupet ända till bindväv.

 

 

 

 

Inflammation och bindväv (fascia)

De senaste åren har ny forskning (Gordh et al 2011, Mense et al 2015, & Wilke et al 2017) sammanställts som visat på att det finns ett direkt samband mellan smärta och inflammation i bindväv. Inflammation är kroppens naturliga läkeprocess men när inflammation inte går över leder det till smärta. Att den inte går över kan bero på en mängd olika saker, t.ex. på grund av kost, dålig rörlighet, en läkeprocess som gått fel, eller när du t.ex. gör samma upprepar samma monotona rörelse för många gånger (t.ex. tennisarmbåge/musarm). (https://www.atlasbalans.com/sv/fascia/inflammation/)


Varför ger fasciavågsbehandling så bra resultat?

Maskinens vågrörelser trycker vätska genom den genomsläppliga bindväven och återställer vätskebalansen och hjälper utbytet av näringsämnen och slaggutförsel i de nätverk av bindväv som finns genom hela kroppen. Överansträngda eller ansträngda delar kan vara sammanklistrade och torra. Hud kan fastna ihop med underliggande ytlig fascia och rörligheten minskar.

 

Vibrationerna och deras svängningar når igenom kroppens försvarsmekanismer som då släpper sitt muskulära motstånd. Maskinens vibrationer ger alltså en djupt avslappnande inverkan som låter behandlingen gå på djupet utan att nervsystemet håller emot.

 

Olika individer har olika stark försvarsmekanism. Vissa kroppar håller emot starkare än andra och värjer sig mot manuell behandling och där fungerar inte kraftfulla tekniker utan terapeuten måste ta sig förbi det starka försvaret. Det kan vi göra med hjälp av vibrationer och den milda men kraftfulla behandling som maskinen ger.

 

Stressade kroppsdelar och muskler kan råka i chock, av trauma eller upprepad överansträngning eller upprepade rörelser. Då släpper inte muskelspolarna sin signal till kontraktion och muskeln hamnar i konstant kontraktion - kramptillstånd. Vid fasciavågsbehandling kan dessa upphakade signaler nollställas och muskler och bindväv återfår normal tonus och funktion.

 

(källa: https://www.atlasbalans.com/sv/)


Kundreferens

"Mina upplevelser av fasciavågsbehandling hos Sirpa är en djupgående behandling som verkligen släpper spänningar på djupet. En behandling känns som 3-4 klassiska massage behandlingar. När krampen eller spänningarna släppt av fasciavågsbehandling så känns det bestående.

 Mycket nöjd!"

 Thomas Holmberg


Gilla Facebook -sidan och delta i lottning av 3 st behandlingar

Gilla Facebook -sidan Fasciahälsa och delta i lottning av 3 st 60 min fasciavågsbehandlingar. Gilla senast 31.10.2017. Vinnarna ska publiceras på facebook -sidan 1.11.2017.


Fasciahälsa, Skeppargatan 6, 11452 Stockholm, 076-7703910, info@fasciahalsa.se, www.fasciahalsa.se

Bokadirekt

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en klient till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter