Nyhetsbrev nr 24 från Sveriges unga akademi, oktober 2017. 
Se innehållet i webbläsaren. Tipsa en vän här. Avsluta prenumeration.

Ledamöter och personal i Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA
Ledamöter och personal, Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA

Som vanligt under den här tiden av året har spänningen för oss vetenskapsälskare varit stor när Nobelpristagarna har presenterats. Och som vanligt har vi återigen med få undantag presenterats för en lång rad män vars bedrifter har prisats. Mönstret går igen på våra lärosäten, på konferenser och på listorna över beviljade anslag. I ljuset av denna verklighet känns det uppfriskande att tillhöra en organisation där det är naturligt att alla får samma möjligheter. I Sveriges unga akademi sitter för närvarande 16 kvinnor och 17 män (nu söker vi även nya ledamöter för inval 2018). Vi har nyss genomfört utlysningen av det tredje svenska For Women in Science-priset, som vi delar ut tillsammans med Svenska Unescorådet och L’Oréal för att identifiera och hylla framgångsrika unga vetenskapskvinnor. Ledamöter inom Sveriges unga akademi står tillsammans med Sara Snogerup Linse för den vetenskapliga granskningen av de sökande – en inspirerande uppgift som vi delar med bland andra Royal Society i Storbritannien och Académie des Sciences i Frankrike i de över 100 länder där priset finns. I november offentliggörs de stora For Women in Science-prisen, som tidigare belönats Emmanuelle Charpentier och Elizabeth Blackburn. Vi väntar åter med spänning!
     Utökad dialog mellan vetenskapens företrädare och beslutsfattare leder förhoppningsvis till bättre underbyggda beslut som har större möjlighet att få den effekt som eftersträvas. Vi har haft möjlighet att föra dialog med några av de för tillfället viktigaste utredningarna som berör forskningens villkor. Ni hittar sammanställningar av våra ståndpunkter i aktuella frågor på vår webbplats, där man också kan läsa mer om allt annat som bubblar inom Sveriges unga akademi för tillfället.

Med önskan om en inspirerande höst,

Camilla Svensson Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Ordf. Kristian Pietras


Grupportätt Foto: Erik Thor/SUA

Sveriges unga akademi söker nya ledamöter

Nu är det utlysning för inval 2018! Tipsa och dela gärna utlysningen.

Läs mer »


Young Academy of Sweden and KTH logos

15 Nov. How to succeed as a researcher: KTH


Robert Lagerström, Kristian Pietras, Gabriel Skantze
Robert Lagerström, Kristian Pietras och Gabriel Skantze.

Fika med forskare i Riksdagscafeet, tema kommunikation


For Women in Science

L'Oréal-UNESCO For Women in Science Award

Each year, the L’Oréal-UNESCO For Women in Science award recognizes 5 eminent female scientists from the 5 regions of the world for their remarkable contribution to the advancement of research. Follow @4womeninscience on Twitter and Facebook to find out who they are!


Sveriges unga akademi har skrivit värdegrund

Värdegrundsdokumentet som nu tagits fram är ett rättesnöre för hur akademin agerar.

Läs mer»

Sara Strandberg

Nobel panel: How to ask a question   

Read more »


Inspel Styr- och resurstilldelning
(STRUT) 

Läs mer »


Internationaliseringsutredningen

Nytt inspel om Internationali-
sering

Läs mer »


ForskarFredag

Sveriges unga akademi spelade Mundus runt om i landet på ForskarFredag 

Läs mer »


How to succeed as a researcher: SLU

How to succeed as a researcher: SLU

Read more »


Forskar- och politikernätverk startar 26-27 okt.

Läs mer »


Nobel Teacher Summit

Young Academy of Sweden at Nobel Teacher Summit

 Read more »


Akademimöte

Akademimöte i Uppsala 

Läs mer» 


SUA logo

Vi söker en Projektkoordinator

Läs mer»


Anna Dreber
Anna Dreber

5 frågor om Ekonomipriset 2017

Läs mer»


Staffan I. Lindberg
Staffan I. Lindberg

5 frågor om Nobels Fredspris 2017

Läs mer»


Följ Sveriges unga akademi!

Twitter @Ungaakademin
@Ungaakademin

Facebook/Sveriges unga akademi
Facebook

Soundcloud/Sveriges unga akademi
Akademipodden

 

Sveriges unga akademi  är en vetenskaplig akademi – en oberoende, självständig plattform som står stark på tre ben: tvärvetenskaplig, forskningspolitisk och utåtriktad verksamhet. I akademin möts ett urval av de främsta unga forskarna över lärosätes- och disciplingränser, stärker unga forskares röst i den forskningspolitiska debatten och arbetar med att föra ut forskning till unga. Akademin grundades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 33 ledamöter. 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. Epost: info@sverigesungaakademi.se  http://sverigesungaakademi.se/kontakt
Avsluta prenumeration