Nyhetsbrev från GodaHus juni 2017. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus medlemmar!

Hösten har kommit med stormsteg. GodaHus ser fram emot ytterligare en termin med fortbildningar, aktiviteter, framtagandet av en ny verksamhetsplan, vidareutveckling av nya temagrupper mm. Här kommer en sammanfattning av vad som togs upp på GodaHus styrelsemöte 22 september 2017. 

Christer Carlsson                       
Per Wickman
Stefan Olsson

Medlemsmöte 19 oktober

Styrelsens ledningsgrupp kommer att gå ut med inbjudan till kommande medlemsmöte 19 oktober. Hållbarhetschef Julia Ahlrot bjuds in för att prata om FN's miljömål och Agenda 2030.

Verksamhetsplan 2018-20

Verksamhetsplanen för 2018-20 kommer att diskuteras på medlemsmötet enligt följande upplägg:

  • Uppföljning av verksamhetsplan 2014-17
  • En kort omvärldsanalys
  • Presentation av ledningsgruppens förslag på diskussionspunkter
  • Diskussion i plenum kring hur GodaHus ska gå vidare med dessa punkter.
  • Frågorna diskuteras vidare i olika grupper. 
  • Presentation i plenum av idéer, formuleringar och beslut som ska ingå i Verksamhetsplan 2018-20. 
  • Beslut om Verksamhetsplan tas på styrelsemötet 10 november. Presentation och godkännande sker vi årsstämman 26 april 2018.

Hemsidan och ny folder

Varje medlem kommer att få 5 pappersex av broschyren över vad GodaHus har åstadkommit 2009-2017. Hemsidan har ett RSS-system som medlemmar kan nyttja för att få notiser på mail när en nyhet hamnar på hemsidan. Se instruktion

Diplom för utbildning

Ett "GodaHus-intyg" kommer att tas fram för varje utbildning och tilldelas de som genomför utbildningen. 


GodaHus sponsrar mässbesök

För de som önskar besöka Solelsmässan i Uppsala 28 november, har GodaHus möjlighet att stå för resa + logi för 1 person per medlem. Erbjudandet skickas ut till alla medlemmar.

Nationellt informationscentrum

Ett nytt Nationellt informationscentrum kommer att ledas av Sv. Byggtjänst tillsammans med Nationellt Renoveringscentrum i Lund, RISE, IVL, SUST och Energikontoren Sverige, med start 1 oktober. 

Medlemsaktiviteter

GodaHus egna utbildningar hösten 2017:

  • 27 september - Skruvarna hade utbildning på Haganässkolan i Älmhult. 
  • 13 oktober: BBR25/BEN2 - Förutsättningar för nya BBR-25 och ”nära noll kraven”-vad man skall tänka på-fallgropar-möjligheter!
  • 24 november: Erfarenheter av de ca 25 examensarbeten där GodaHus varit sponsor och handläggare - Personal LNU och nya studenter bjuds in för inspiration.

Företagsspecifika utbildningar kring de nya byggreglerna

Det konstaterades att Allbohus har beställt Företagsspecifika GodaHus-utbildningen BBR25/BEN2, som kommer att genomföras under hösten. 

YH-utbildning för fastighetstekniker

YH-utbildning för fastighetstekniker. Karin Virdheim har enligt plan ringt och intervjuat ett antal medlemmar. Ansökan är inskickad. 

Solstrålarna

Ulf Klint berättade om Solstrålarnas möte med Solar Region Skåne 1 september. 

Utvecklingsprojekt/exjobb
Alla styrelsemedlemmar uppmanas att komma med förslag på nya utvecklingsprojekt. Efterfrågan på examensarbete och tillhörande blankett skickas även ut till alla medlemmar inom SOL. 
Ett antal förslag ska vara framtagna till 24 november, då fortbildningstillfället med gamla exjobb går av stapeln. 

Kalender

Årsplan styrelsemöten10/11; 19/1; 16/3 - kl 09.00-12.00 

Föreningsstämman 26/4 2018 - kl 09.00-16.00.

Medlemsmöte: 19/10 

Växjö: 13/10 BBR25/BEN224/11 Erfarenheter av examensarbeten, LNU

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Per Wickman 

Sekreterare Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.