Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Vinnande Ledarskap

Inom Idrotten är det självklart, men hur ofta tränar vi på det i Näringslivet?


 I Sverige i början av augusti 2017:

  • 70% av 40-55 åringar vill byta jobb och yrkesroll
  • 37% känner sig oinspirerade
  • 13% söker sig aktivt vidare

Drygt sju av tio 40-55 åringar, fler än någonsin, vill bytta jubb. på grund av vantrivsel, osäkerhet och press.  Men bland alla de som vill göra något annat är det bara 13 % som aktivt söker en ny yrkesroll eller arbetstgivare. Framför allt för att de inte riktigt vet vad de vill arbeta med.

Källa: DNJobb, 170903, Undersökningen är genomförd av Yougov 1-8 augusti, 2017. Sammanlagt har 1 021 intervjuer genomförts.

 

Är du en ledare av det rätta virket?

Hur odlar du en framgångskultur och vågar fatta de rätta besluten? Vilka ledaregenskaper krävs för att ta tag i sjuknärvaro och få personalen att ta sitt eget ansvar? Är det en slump att vissa organisationer är mer attraktiva med friska medarbetare än andra?

Ett vinnande ledarskap betyder utöver träning och erfarenhet, också avgörande personliga egenskaper.

Inner har definierat dessa till 4M:

Modern

Modig

Mogen

Moralisk

 

 Inner har de enkla svaren på de svåra frågorna

Inner är sedan 25 år expert på att minska stressen och öka arbetsglädjen i organisationer. Med stöd i etablerad forskning och empirisk erfarenhet från förändringsprocesser visar Inner hur och vad  både individen och organisationer bör göra för ett friskare arbetsliv. På riktigt.

Läs mer om Inners vision om ett friskare Sverige och om hur vi arbetar för att göra folkhälsan tillgänglig.


Exempel på nöjda kundkommentarer efter avslutade projekt med Inner:

Andreas Spinell, fd butikschef Ica Stormarknad Luleå

”Vi hade egentligen låga sjuktal, men jag ville att folk skulle börja tänka lite själva och göra det innan det blir problem. Att man tar eget ansvar för sin hälsa, även på sin fritid, och att söka information själv."

Kim Sandberg, Kassaföreståndare Handelsanställdas A-kassa

"Vi genomförde vår Innersatsning under en period där personalen varit högt belastade i förhoppning att det skulle leda till minskad upplevelse av stress och ett ökat lugn. Nu när vi fått facit (efter bara knappt fyra månader) kan vi se att vi uppnått önskat resultat inte bara i statistik utan också i vardagsklimatet på våra arbetsplatser.”

AnnSofie Lanner, Hotelldirektör Scandic Järva Krog

”Hotellet har i flera år haft utmaningar med sjukfrånvaro och kvalitet på en avdelning och efter att ha provat många andra metoder kom jag i kontakt med Inner. Inner har på ett skickligt sätt fått medarbetaren att se sitt eget ansvar i sin arbetsglädje och välmående. Flera av deltagarna har kommit till insikt och valt att förändra sitt liv, allt ifrån träning, sluta röka, söka nya utmaningar och det är ett fantastiskt resultat. Arbetet är inte på något sätt klart där men den investering vi har gjort på avdelning ser vi kommer påverka vår personal- och gästnöjdhet.”

 

På Inner har vi väl fungerande processer för att finna goda lösningar – i vardagen. Hör gärna av dig om du har funderingar kring detta, för dig själv eller för din personal.

Kontakta Inner

Inner Sweden AB är ett hälsostrategiföretag med fokus på att förbättra livsstilen hos individen och hälsan i företag och organisationer.

Inner erbjuder kostnadseffektiva och resultatorienterade livsstilskoncept som syftar till positiva förändringar och bättre vanor för individen och förbättrad psykosocial miljö på arbetsplatsen.


Följ oss på facebook, instagram och linkedin!


Planera in kreativitet och inspiration!

Höj energin bland dina medarbetare genom att anlita någon av Inners 25 duktiga föreläsare med olika teman inom det psykosociala området.

Läs mer på  www.inner.se

Vårt stora utbud av föreläsare kan komplettera ert pågående friskvårdsarbete, inspirera till kommande hälsoprojekt eller pigga upp er kick-off, konferens, ert kundevenemang eller ledningsgruppsmöte.

”Vinnarna gör det förlorarna inte orkar göra."

Detta är temat för Lennarths föreläsningar på Nolia Ledarskap i höst. Se datum och plats längre ner i denna spalt.

Lennarth avslutade sin karriär som Brigadgeneral för Flygvapnets operativa insatser både nationellt och internationellt. Lennarth har de senaste 10 åren framgångsrikt och uppskattat föreläst och utbildat fler än 500 chefer i de väsentliga faktorer som stimulerar arbetsglädje så att organisationen uppnår en långsiktig lönsamhet.

Lennarth har också en lång och lyckad karriär som elitidrottare och ledare inom idrottsrörelsen. Han erövrade bl a en bronsmedalj som modern femkampare vid OS i Moskva 1980. Han har också varit styrelseledamot i Sveriges Olympiska Kommitté under 10 år.

Specialområde: Vinnande ledarskap, som för övrigt är titeln på Lennarths uppskattade management bok, fylld av praktiska exempel och handplockade övningar för dig som vill bli en ledare i världsklass.


För ökad arbetsglädje och skapandet av friskare arbetsplatser

Nolia AB och hälsostrategiföretaget Inner Sweden AB samarbetar inför kommande mässor i Norrland, bland annat Nolia Ledarskap.

Save the dates:
Umeå 3 - 4 okt 2017
Luleå 18 -19 okt 2017

Om Inner

Inners statistik visar att en hälsostrategisk insats med fokus på; mental balans, kost och motion leder till att tre av fyra individer når sina personliga mål via en förändrad livsstil. Som en effekt av detta blir organisationen mer kostnads- och resultateffektiv och förbättrar därmed sin lönsamhet.

Inner Sweden AB | Finlandsgatan 56, 164 74 Kista | 0727 39 05 05 | 556498-8276

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.