Nyhetsbrev från GodaHus juni 2017. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus medlemmar!

Semestern står för dörren och vi kan sammanfatta ytterligare en aktiv termin för vår förening med fortbildningar, remissvar, utvecklingsprojekt, föreningsstämma hos IV Produkt, projektutveckling inom LÅGAN mm.

Den nya styrelsen hade sitt första möte förra veckan och beslutade att ett nyhetsbrev som sammanfattar vad som togs upp, ska gå ut till medlemmarna efter varje styrelsemöte.

Här har ni också den nya foldern (klicka för att ladda ner) som berättar om vad vi har åstadkommit hittills under föreningens åtta år.

Efter en välbehövlig sommarvila kör vi på med tre nya fortbildningstillfällen, framtagande av en ny verksamhetsplan, vidareutveckling av nya temagrupper mm. 

Vi vill tillönska er en skön sommar!

Christer Carlsson                       
Per Wickman
Stefan Olsson


Lektor i installationsteknik

KK-stiftelsen har beviljat Linnéuniversitetet 50% bidrag till en lektorstjänst i installationsteknik. GodaHus har bidragit till detta positiva beslut genom att stödja ansökan och lovat bidra med 150 000 kr. Tjänsten ska tillsättas under hösten. Kom gärna med förslag på disputerad lämplig person!

Solstrålarna instiftar pris?!

Solstrålarna har fått en uppmaning om att instifta ett pris till "Årets solstråle" för att lyfta upp solenergin. I samband med att GodaHus och Solstrålarna presenterades på Klimatsamverkan Blekinges solseminarium i Karlskrona på residenset den 30 maj kom denna utmaning fram. 

Förlängt hyresavtal

Föreningsstämman beslutade att ge styrelsen i mandat att förlänga anställningen (hyresavtalet) av Stefan Olsson på 20% tom 180630. Samtidigt beslutade styrelsen att förlänga nuvarande hyresavtal med Videum

Workshop

Det beslutades att det i höst kommer hållas en workshop där alla medlemmar bjuds in där en ny verksamhetsplan för 2018-2020 diskuteras. Möjligen kan detta ske i samband med bussresa till ett eventuellt studiebesök i Vallastaden i Linköping. Intresseanmälan för detta skickas ut separat. 


Besök framtidens sätt att bygga, bo och leva

Vill du följa med på studiebesök och se nya stadsdelen Vallastaden i Linköping? 

På rekordtid har 40 aktörer byggt 1000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel vimlande av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. Läs mer.

Maila Stefan och anmäl ditt intresse!

Om tillräckligt många följer med kommer vi också arbeta fram den nya verksamhetsplanen under resan.

Medlemsaktiviteter

GodaHus egna utbildningar för hösten ser ut som följande:

 • September: (Skruvarna) – Haganässkolan Älmhult, solcellsutbildning + passivskolan mm. Utbildning i bussen.
 • Oktober: Hur når vi lättast ”nära noll”? Info och exempel.
 • December: Erfarenheter av de ca 25 examensarbeten där GodaHus varit sponsor och handläggare.

Företagsspecifika utbildningar kring de nya byggreglerna

Till hösten planeras utbildningar hos Allbohus och i Ljungby.

YH-utbildning för fastighetstekniker

Under hösten skall ansökan för en sådan skickas in. GodaHus är intresserade och kommer att bidra till denna.

Beställar-och entreprenörsgruppen GodaHus/BEGH

Intresse kring att skapa denna grupp med syfte att driva på arbetet med att involvera entreprenörer (främst bygg) i det praktiska arbetet mot energieffektiva byggnader. Stefan Westblom och Christer Carlsson tar fram ett förslag på hur vi går vidare.

Utvecklingsprojekt/exjobb

 • Examensarbeten våren 2017
  1. Solhybrid Olofsgården/Solceller Haganäs – Magnus J
  2. Mäta är att veta – Mats du Bar
  3. Energieffektivisering Kungsmarken – Ulf K
  4. Energieffektivisering Ö. Torget – Barna B
  5. Energikartläggning Körsbäret – Tony T
 • Alla medlemmar uppmanas att komma med förslag på nya utvecklingsprojekt. Energikontor Sydost har flera EU-projekt under uppstart i sydost som är lämpliga för GodaHus att engagera sig i. Mer information kommer under hösten. 

Kalender

Årsplan styrelsemöten22/9; 10/11; 19/1; 16/3 - kl 09.00-12.00 

Föreningsstämman 26/4 2018 - kl 09.00-16.00.

Vilshult 28/6 - Solstrålemöte hos Solect Power

Malmö 1/9 - möte med Solar Region Skåne inom projektet Sol i Syd

Västerås, 13-14/9 - Solforum (Energimyndigheten) - kontakta Magnus Johansson, Solhybrid

Karlskrona, 29/9 - seminariedag om energieffektivisering och EU-finansiering. Inbjudan kommer.  

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Per Wickman 

Sekreterare Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.