Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2017-06-07

Choice och Brainy möter framtiden

SYV-koncept på mellanstadiet:

"Choice och Brainy möter framtiden"

Choice och Brainy är ett helt koncept kring SYV på mellanstadiet. Konceptet ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument, läroplan och allmänna råd.

Till boken finns en pedagogisk handledning (20 sidor) samt en teorianknytning. Hela konceptet är färdigt att använda för att bygga upp och implementera i undervisningen kring studie- och yrkesvägledning på mellanstadiet.

Författarens och Tremedias tanke är att boken ska delas ut i ett exemplar till varje elev. Eleverna skriver i boken och utforskar sig själva och sin omvärld tillsammans med Choice och Brainy. Vissa uppgifter är tänkta att göras individuellt medan andra är tänkta att göras tillsammans i grupp och för varje kapitel finns en hemuppgift. Vi hoppas även att bokens innehåll ska nå elevernas föräldrar som kanske inte alls är vana att tänka i bokens banor. Kanske kan Choice och Brainy även ge föräldrarna en liten tankeställare ;-)

Bokens åtta kapitel kan man förslagsvis jobba med en gång i veckan under en åttaveckorsperiod, eller som man själv tycker passar bäst. Boken riktar sig främst till årskurs fem och sex, men kan även användas för yngre och äldre elever. Ett tag efter att man har arbetat med boken tillsammans med elevgruppen kan det vara lämpligt att återkomma och plocka ut delar av kapitel att fokusera på.

Se provkapitel >> (Illustrationer klara inom kort)

Se provkapitel ur handledningen >>

Se ”Teorianknytning” >>

Se ”Förankring i läroplanen” >>

Se ”Förankring i Skolverkets allmänna råd” >>


Läs mer på www.tremedia.se >>

 

Format: 169 x 239 mm
ISBN: 978-91-981878-7-8
Antal sidor: cirka 100

Pris
1 ex. – 165 kr/st
2–9 ex. – 125 kr/st
10–49 ex. – 92 kr/st
50–199 ex. – 75 kr/st
200–799 ex. – 63 kr/st
800 ex. –> 52 kr/st

Handledning pris: 35 kr/st

OBS! Handledningen beställs separat!

Leverans vecka 37


Förstärk vägledningen

Skolans studie- och yrkesvägledning måste ses över, skriver Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund i UNT.

Det är stora brister i hur studie- och yrkesvägledningen fungerar i svensk skola i dag. En nyligen genomförd undersökning av Lärarnas Riksförbund visar bland annat att två av tre studie- och yrkesvägledare saknar stöd från sin rektor.

Trots Skolverkets allmänna råd med syfte att skapa en studie- och yrkesvägledning som är likvärdig och av hög kvalitet, återkommer samma problem i undersökning efter undersökning. Det saknas tydliga mål och planer för verksamheten, resultat följs inte upp och utvärderas och det råder stora skillnader i hur många elever en studie- och yrkesvägledare ansvarar för. Olika huvudmän satsar olika mycket personal och resurser.

För att åtgärda bristerna behöver detta göras:

  • Utred och förstärk studie- och yrkesvägledningen
  • Inför studie- och yrkesvägledning på schemat
  • Ge alla elever rätt till utbildade studie- och yrkesvägledare

 

Läs hela artikeln på lr.se

Rapporten från LR som pdf – Vägledning måste bli hela skolans ansvar


Två av tre syvare saknar stöd från sin rektor

2017-06-05

En undersökning som Lärarnas Riksförbund har gjort visar att yrkesgruppens uppdrag är spretigt och att det prioriteras lågt av arbetsgivarna. I undersökningen framkom att en tredjedel av alla studie- och yrkesvägledare har ansvar för flera skolor och enheter, vilket indikerar att verksamheten inte står högt i kurs hos huvudmän och ledningsgrupper. Delade tjänster leder också till en ökad arbetsbelastning och ger i sin tur arbetsmiljöproblem som behöver hanteras.

Läs hela artikeln på skolvarlden.se


Film från CSN om studiestartsstöd

2017-06-02

Den 2 juli 2017 införs ett nytt studiestöd. Bidraget kallas studiestartsstöd. Syftet är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa med stort utbildningsbehov, för att stärka deras möjligheter till arbete.

Här kan du se en film om studiestartsstödet. Det är en sammanfattning av de konferenser som CSN i samverkan med SKL och Arbetsförmedlingen anordnade under våren 2017. Filmen är cirka 15 minuter.

Läs mer och se filmen på csn.se


Yrkeskurserna i gymnasiet måste värnas

Vi är mycket oroliga över att regeringen nu överväger att skära ner på yrkeskurserna på gymnasieskolans yrkesprogram. En sådan manöver kommer att försvåra företagens rekrytering ytterligare, skriver representanter för flera olika arbetsgivarorganisationer.

Läs debattartikeln på svd.se


Utbildning i samtalskonst för vägledare

Kvalificerad kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare under två dagar med Leif Andergren.

När? I Varberg 28-29 september

Läs mer >>


Sambeställning av Programväljaren?

Är ni flera skolor i en stad, kommun eller region så gör ni med fördel en gemensam beställning. Vi levererar och fakturerar varje skola separat men med en gemensam och sammanställd beställning kan ni ta del av våra mängdrabatter. Kontakta Anna på Tremedia för mer information och en bra lösning för just er. Mejla anna@tremedia.se eller ring 033-29 31 40.


Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2017

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.