Erbjudande SYV-utbildning från LEIF ANDERGREN
Läs på webben

SPETS-utbildning i samtalskonst
28-29 september
med Leif Andergren

Kvalificerad kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare

Nu vill du skapa något eget; ta ett steg till i din professionsutveckling. Det gör du genom att skapa din egen samtalskonst.

Välkommen till två utvecklande dagar på hotell Gästis i Varberg!

OBS! Begränsat antal platser max 10 deltagare.

SPETS-utbildning i samtalskonst:

 • Specialutformad för studie- och yrkesvägledare med några års yrkeserfarenhet
 • Professionell; ger vad den lovar
 • Ekonomiskt försvarbar; en kostnadseffektiv investering i kompetens
 • Teoriförankrad; teori och metod i aktion
 • Självutvecklande; du höjer din kompetens och blir mer effektiv

En aktiv kompetensutvecklingsinsats som ger hög förändrings- och utvecklingspotential för ditt praktiska arbete. Med andra ord en kvalitetshöjning som gör ditt arbete både mer intressant och roligare.

Med utgångspunkt i din egen praktiska yrkesteori analyserar och diskuterar vi först tänkbara förklaringar till att vi gör som vi gör i vår vägledningspraktik. Därefter kommer vi in på olika utvecklings- och förändringstankar vilket ofta successivt leder till en förändrad praktisk yrkesteori – ett mer såväl praktik- som forskningsgrundat arbetssätt.

"Vägledarens val" till alla deltagare
Under dagarna kommer vi att arbeta med min senaste bok "Vägledarens val". Du får ett eget exemplar att arbeta med och sedan ta med hem.

Erbjudandet innehåller

 • Två dagar på Hotell Gästis i Varberg
 • Föreläsningar, workshops och gruppdisskussioner med mig
 • Möjlighet till minst 15 minuters personlig coaching
 • Start kl. 10.00 (hotellfrukost/fika från kl. 9:30).
 • Alla måltider, spa, kurslitteratur/boken "Vägledarens val" samt övernattning i enkelrum.
 • Avslutning kl. 16.00 dagen efter.

Pris: 5 295,-

Tid: 28-29 september 2017

Anmälan senast 15 augusti

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till leif@andergren.se där du anger namn, arbetsgivare, telefonnummer, epost samt faktureringsadress.

OBS! Begränsat antal platser max 10 delatagare. Först till kvarn.


Programpunkter

Första dagen 28 september:

Hotellfrukost/Välkomstfika

Pass 1

 • Vad styr oss att göra som vi gör?
 • Teorigrunder
 • Olika strategier för förändring

Lunch

Pass 2

 • Fundering och diskussion av det nuvarande arbetssättet
 • Vad är gemensamt och varför är det så?

Fika

Pass 3

 • Workshop om ett möjligt annorlunda arbetssätt
 • Summering av dagen

Egen tid för exempelvis reflektion, promenad eller Leninbadet

Gästis buffé

Övernattning i enkelrum

 

Andra dagen 29 september:

Hotellfrukost

Pass 1

 • Reflektioner över gårdagen (start kl. 8)
 • En perspektiverande vägledningsövning med diskussion
 • En idéstorm (vägledningsövning) utifrån arbetsvärderingar

Fika

Pass 2

 • Den möjlighetsbaserade vägledningsprocessen – hur möjlig är den? Vi fokuserar på möjligheter för ett förändrat och mer hållbart vägledningsarbete

Lunch

Pass 3

 • Workshop, marknadsföring
 • Idéer om min kommande praktiska yrkesteori

Fika

Pass 4

 • Nätverksdiskussion
 • Summering och utvärdering

Leif Andergren, tel. 070-750 24 91, leif@andergren.se

www.andergren.se