Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 2 /2017


Hej ##firstname##! 

Här kommer årets andra nyhetsbrev. Kom ihåg att det är det mycket bättre att tipsa om prenumerationsidan på UPS hemsida än att skickar vidare nyhetsbrevet till andra läsare genom e-post.

Förslag, kommentar och kritik skickas till webbredaktor@uppsalapensionarerna.se.

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.


KPR 19 april 2017

Den 19 april deltog UPS på Kommunala Pensionärsrådet, KPR. Det var tre av frågorna som var intressanta. Kulturförvaltningens direktör Sten Bernhardsson redogjorde för verksamheten främst riktad till äldre människor. Det var en imponerande redovisning, som visar att de har tagit uppgiften på stort allvar. Han informerade om en äldrekulturgaranti och att det finns kultur på träffpunkterna. Det finns konserter på alla särskilda boenden samt även på vissa träffpunkter. Det finns minneslådor, aktiverande tipspromenader, kulturombud, biblioteksverksamhet och boken kommer för att räkna upp några av verksamheterna som Kulturförvaltningen tillhandahåller. Nämndledamoten Elisabeth Ståhle deltog också i redovisningen.

Därefter kom det sorgliga ärendet om kvarteret Trudhem, där träffpunkten Storgatan 11 ligger. Fastighetsägaren har lämnat in en byggplan för ombyggnad av huset. Det är en känslig miljö som träffpunkten befinner sig i och kommunen har inte godkänt de första planerna som fastighetsägaren har presenterat. Nu finns emellertid godkända planer och enligt Erik Pelling kan kommunen inte vägra fastighetsägaren att bygga om.

Från UPS sida svarade vi att det betyder att träffpunkten inte kan fortsätta att existera. Pelling undrade då om inte de två salarna räcker för träffpunktens aktiviteter. Det visar hur beklämmande lite han vet om verksamheten för de äldres behov.

Punkten handlade inte specifikt om träffpunkten och vi kom inte längre när det gällde den delen.

Vi håller för närvarande på med ett intensivt arbete för att rädda träffpunktens verksamhet. Vi kommer att informera främst på hemsidan hur arbetet med detta fortgår.

Den tredje frågan handlade om Uppsalahems roll i förtätningen av Eriksberg. UPS oror ligger främst i hur förtätningen på ett negativt sätt drabbar området. Men även hyreshöjningar som kommer med anledning av det stora renoveringsbehov som föreligger och som drabbar fattigpensionärer värst.

Pelling svarade att förtätningen kommer att pågå under många år och renoveringarna kommer att ske på ett socialt hållbart sätt. Uppsalahem ska undersöka hur hyreshöjningar ska kunna bromsas. Dessa föga trösterika upplysningar får avsluta denna rapport.

Jan Ask


Internationellt på Storgatan 11

Jan Ask berättar medan bl a Ewon Enqvist, Franciszek Reka, Roger Jo Linder och Karin Näslund-Westman begrundar.

Besökare från Polen, Spanien och Portugal kom den 4 maj 2017 till Storgatan 11. Ärendet var att få information dels om WHO-projektet den Äldrevänliga Staden, dels om Träffpunkten och UPS.

Besöket är en del av ett projekt som genomförs i regi av ett företag i Uppsala och som finansieras ERASMUS, ett utbytesprogram finansierat av EU-kommissionen. Under det två timmar långa besöket berättade Bo Engström, äldreförvaltningen om projektet och dess omfattande arbete för att göra en ”baslinjemätning”. Den innefattar bl a vad fokusgrupper och dialogkonferenser runt om i kommunen har att säga idag om Uppsalas äldrevänlighet. Kommunen representerades också av WHO-programmets samordnare Roger Jo Linder.

Dr Franciszek Reka från Fundacja Family Center, Buytom, Polen, gav en kort introduktion till projektet. Delegationerna består av personer som på olika sätt är involverade i äldreomsorg och syftet är att lära mer därom – just i detta fall av Sverige.

UPS ordförande Jan Ask berättade om Träffpunkten och UPS verksamhet. Med den korta tid som stod till förfogande gällde det att berätta om frågor från ålderism till föreningsaktiviteter på Storgatan 11.

Sven-Olov Larsson


Rapport från möte med SÄV-ombuden 8 maj

På mötet deltog fyra verksamhetschefer från kommunens 35 särskilda boenden och 17 SÄV-ombud. Ämnena för detta möte var förebyggande av trycksår, utevistelse för boende och uttorkning, det senare med tanke på kommande sommar.

Rapporter lämnades från flera boenden där det förekommer aktiviteter såsom dans, odling i pallkragar (på åtkomlig nivå), Björklingeloppet med och utan hjälpmedel, sång och dragspel.

Topelius vårdboende har, med pengar från Allmänna Arvsfonden, byggt en pergola som de boende hjälper till att sköta.

Vi i UPS är naturligtvis inte nöjda med det låga deltagandet av verksamhetschefer från kommunens alla 35 boenden, oavsett om de drivs privat eller av kommunen. SÄV-möten är ett viktigt forum och målet är att alla äldre i särskilda boenden skall få den bästa vården. Än finns mycket att göra för att nå det målet och därför behövs SÄV-grupperna.

Ewon Enqvist


Ordförandekonferensen den 24 maj på Storgatan 11

Program: Trygghet i bostaden och SÄV-ombud till särskilda boenden i kommunen

Programmet ”Trygghet i bostaden” hade på uppdrag av UPS styrelse initierats och sammanställts av styrelseledamoten Rolf Wallner. Inbjudna vara repr för Polisen, Länsförsäkringar, Brandförsvaret och Uppsalahem.

31 ordföranden/ersättare hade hörsammat kallelsen av UPS 60 ordföranden.

Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar informerade om innehållet i bolagets hemförsäkring. 2013 hade man 58 inbrott, jämfört med första kvartalet i år, 2017, är siffran redan uppe i 153 inbrott. Hon informerade särskilt om hur man undviker vattenskador i kök, bl a skall diskmaskinen stängas av när man är borta.

Den vanligaste ersättningen är för skador på mobiltelefoner.

Örjan Brodin, kommunpolis i Knivsta berättade att antalet gripna för brott har ökat inom polisen. Grannsamverkan med skyltar från Stöldskyddsföreningen (utan kostnad) sänker antalet inbrott med 25%. DNA-märkning av ägodelar förordas (700 kr för en flaska DNA-märkning) underlättar att det stulna återfås och skylning om detta sänker inbrotten med 50%. Polissamarbetet sker inom hela Europa.

Örjan uppmanade oss att ha uppsikt över bankkortet och ha lite pengar på det (rekommendation 500 kronor). Sluta stoppa plånboken i bakfickan!

Kenneth Fröberg, säkerhetsansvarig på Uppsalahem arbetar systematiskt med brandskydd. Brandvarnare, brandfilt, brandsläckare, elektroniska lås i garagedörrar utan lång fördröjningstid. Inga soppåsar, mattor, barnvagnar och cyklar i trapphusen. Gärna grannsamverkan. Lekredskapen besiktigas varje år. Subventionerat pris på brandsläckare och brandfilt för boende i företaget.

Patrik Kjellberg, brandingenjör, brandförsvaret presenterade verksamheten. Personer över 65 år är överrepresenterade i bostadsbränder och brandvarnare saknades. Rök inte i sängen, ha levande ljus under uppsikt och ha en spisvakt och inget brännbart på spisen (hemkomst efter inköpsrunda). Byt gärna till ledlampor. Om brand uppstår och du inte kan släcka, ta dig ut, stäng dörren till rummet som det brinner i, ring 112. Om det är rök i trapphset, stanna i lägenheten, håll ytterdörren stängd. Varje lägenhet är en brandcell. Gå ut om du bor i villa. Brandkårens stegar är 11 m och 23 m.

Den enda brand som inte förorsakas av människor beror på klimatförändringarna.

Rolf Wallner
Styrelseledamot

 

Samråd Äldres Vård (SÄV)

Eva Gosselman, styrelseledamot i UPS, berättade att det finns 35 särskilda boenden i Uppsala kommun, att UPS har 25 SÄV-ombud, vars uppgift är att ett par gånger per år träffa verksamhetschefen på ett äldreboende och ställa frågor om verksamheten som säkerställer att alla kommunens boende på särskilda boenden har det bra.

På den 10 boenden som saknar SÄV-ombud behöver vi medlemmar som åtar sig denna uppgift. Ett par personer i varje grupp som besöker boendet. Är du intresserad kontakta UPS sekreterare Ewon Enqvist, 070 -3510730 eller ewon.enqvist@comhem.se 

Ombuden träffas fyra gånger per år för att berätta om sina besök och informaras om ändringar i verksamheten.

Höstens ordförandekonferens hålls torsdagen den 16 november på Storgatan 11.

Boka in dagen redan nu, som ordförande i din förening hjälper du oss att föra ut informationen avseende äldrefrågor.

Ewon Enqvist
Sekreterare


Nya styrelsemedlemmar

Tre nya styrelsemedlemmar presenterar sig.

Lars O Ericsson

Född 1945, gift med Kerstin sedan 1967 (50 år i år), bor i villa i Svartbäcken , tre döttrar och fyra barnbarn.

Föreningsmänniska sedan födseln och bl.a mycket intresserad av sportfiske. Idrottsvän och själv spelat fotboll i Upsala IF, varit ordförande i GF Uppsalaflickorna i tolv år. Arbetat på bank, på Akademiska sjukhuset, på KORPEN Uppsala och varit fritidspolitiker i 23 år samt kommunalråd i 8 år för (C). 

Numer några styrelseuppdrag i bl.a Brf Leopold (Nyby Trygghetsboende) och Riksbyggen 29/Glimmerns trygghetsboende. Styrelseledamot i föreningen Äldre UIF:are och i SPF Seniorerna Luthagen. Engagerad i föreningen Seminarieparkens Vänner. En mängd andra kommunala uppdrag som inte här går att räkna upp.

Ulla Hjelmqvist

Arbetat vid Uppsala universitet, från Seismologiska institutionen till Utvecklingsenheten.

Har erfarenhet av fackligt arbete för ST under 10 år. Har varit politiskt aktiv under ca 12 år. Numera ordförande för PRO Vattholma.

Bor i by på landet utanför Skyttorp. Vill att det ska byggas ett trygghetsboende i Skyttorp och att träningsmöjligheterna för äldre ska förbättras.

Leif Hällström

79 år, född i Lövåsen Hedesunda.

Utbildad auktoriserad fastighetsmäklare, tidigare mäklarföretag i Gävle och Uppsala. Ledamot och vice ordförande i FMF Fastighetsmäklarförbundet under flera år. Nu Hedersledamot.

Landstingsråd med ansvar för personalfrågor. Landstingsledamot under 26 år. Tidigare styrelseledamot i SPF Luthagen.

På framtiden ägnar jag mig åt släktgården (Hällbygård) med jord- och skogsbruk.


Protokoll från UPS årsmöte 2017

Protokollet har i år skickats till föreningarnas ordföranden. Tidigare har det skickats till ombuden på årsmötet. Orsaken är att information om den rådande situationen på Storgatan 11 snarast måste komma till föreningarnas kännedom vad avser uthyrning av lokaler för 2018.

Protokollet finns också på UPS hemsida.


Kommande UPS aktiviteter

9 juni: Extra KPR om kommunens mål och budget 2018-2020.

13 juni: AU möter Äldrenämndens presidium.

30 augusti: UPS styrelsemöte


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.