Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

TiksPac på AktieTorget ett lönsamt tillväxtbolag

EmissionsTorget gör ibland artiklar och vd-intervjuer med intressanta bolag, som medlemmar i vårt investerarnätverk får ta del av. Vi har nyligen pratat med Stefan Arvidsson, vd i TiksPac, som är listat på AktieTorget. I artikeln tittar vi närmare på företagets affärsmodell, expansionsplaner och lönsamhetspotential.

Vi konstaterar att vid dagens aktiekurs kring 3,00 kronor kan aktien sägas ha ett underliggande p/e-tal omkring 9, när goodwillavskrivningar och vissa engångskostnader läggs tillbaka, och med en organisk tillväxt på drygt 10 procent per år är aktien därmed inte särskilt högt värderad.

 

Klicka för att ladda ner artikeln som pdf.

 

Affärsidén bakom TiksPac

TiksPac har huvudkontor i halländska Falkenberg och omsatte räkenskapsåret 2015/2016 cirka 27 mnkr. Företaget startades 2001 baserat på en idé av grundaren Stig-Arne Mårtensson som gick en promenad i hemstaden Falkenberg, så här har han själv berättat:

”Det hela började 2001 då jag, min hustru och vår hund Smilla var på promenad längs ett populärt gångstråk i Falkenberg på västkusten. Längs hela promenaden låg det hundlort, efter hundlort, efter hundlort. Inte ett särskilt attraktivt intryck.  Vad är det som gör att det ser ut så här?  Det är inte okej.  Många kanske bara kliver åt sidan, ignorerar problemet och gnäller lite extra – jag såg en affärsidé!

Falkenberg var först ut med TiksPac-konceptet. Kommunen tog ansvar för att placera ut stationerna, sköta dem och fylla på påsar vid behov. Jag behövde hitta några som betalade det hela – själva affärsmodellen bygger på intäkter av företag som medverkar med sin logotyp och som finansierar hela konceptet som gör att det till kommun levereras helt gratis. Jag satte mig själv ner och ringde upp företagare i Falkenberg och sålde in idén. Stationerna kom på plats, påsarna gick åt och mindre hundlort låg och skräpade.”

 

Affärsidén och konceptet

Affärsidén är alltså att förse kommuner med gratis hundbajspåsar och utrustning för att tillhandahålla dem till promenerande hundägare. Kommunerna ansvarar för påfyllning av Tikspac-stationerna och tömning av hundlatrinerna, vilket normalt utförs av kommunens renhållningsorganisation. Konceptet kan synas nästan överdrivet enkelt, men som vi ska se nedan är affärsidén inte alldeles enkel att kopiera och enkelheten är därmed ett plus.

Företaget har vuxit starkt sedan 2001 och finns idag i över 300 kommuner i Sverige, Norge, Finland, Danmark och England. Omsättningen mellan länderna fördelar sig enligt nedan:

  • Sverige, 62 procent
  • Norge, 22 procent
  • Finland, 14 procent
  • Danmark, 2 procent
  • England, nystartat

 

Vid räkenskapsåret 2014/2015 fick företaget övergå till att redovisa enligt K3-regelverket, vilket gav en bokföringsmässigt reducerad omsättning och resultat. Underliggande tillväxt har därför överstigit 10 procent per år de senaste åren. Företaget har varit lönsamt sedan start och åren 2011 – 2013 belönades TiksPac med Dagens Industris Gasellpriset. År 2014 tog TiksPac steget in på den engelska marknaden, där företaget idag har eget försäljningskontor med egen anställd försäljningspersonal.

Försäljningen bedrivs via två koncept, det traditionella CSR-konceptet som i nuläget står för 97 procent av intäkterna och det nystartade RENT-konceptet som under första året omsatte 0,8 mnkr (3 procent av intäkterna). CSR-konceptet vänder sig till kommuner och RENT-konceptet till fastighetsbolag med hyresrätter men också bostadsrättsföreningar, hotell och campingar. Vi ska analysera likheter och skillnader mellan de båda koncepten längre ner i artikeln.

 

Behövs gratis hundbajspåsar?

Vän av ordningen kan naturligtvis ifrågasätta om TiksPacs hundbajspåsar verkligen ska behövas. Är det inte hundägarnas eget ansvar att ta med sig hundbajspåsar? Och gör inte de flesta hundägare så också?

Svaret är att de flesta hundägare har med sig egna påsar. Vd Stefan Arvidsson betonar att TiksPacs hundbajspåsar ska ses som ett komplement till de egna hundbajspåsarna. När en hundägare passerar en TiksPac-station kan de ta med sig en påse så kan de behålla sin egen som reservpåse.

Dessutom innebär hundbajsstolparna en vänlig tillrättavisning för den minoritet hundägare som inte tar med sig en påse, en uppmaning att framöver faktiskt plocka upp efter hunden. Tillhandahållandet av gratis hundbajspåsar undergräver eventuellt kvarvarande pseudoargument hos obstinata hundägare om varför just de inte ska behöva plocka upp efter sin hund och genom den vänliga psykologin övergår de förhoppningsvis till att föra en hederlig vandel.

 

TiksPacs verksamhet

CSR-verksamheten går ut på att TiksPac och en kommun tecknar avtal om att TiksPac ska förse kommunen med ett visst antal Tikspac-stationer och hundbajspåsar för löpande förbrukning. Därefter börjar TiksPacs telefonsäljare bearbeta företagen i kommunen med erbjudande om att teckna en sponsorplats till en kostnad av cirka 6 900 kronor per år under två år. Priset kan variera beroende med antalet stationer i projektet och storleken på kommunen. Sponsorplatsen innebär att företagen får med sin logga på varje station med hundbajspåsar med texten att dessa företag finansierar konceptet.

Exempel på en TiksPac-station, som i detta fall har levererats till Söderhamn i Hälsingland.

 

Ett normalt projekt innehåller omkring 25 likadana stationer i en kommun. Stora kommuner med behov av kanske ett femtiotal stationer kan då delas upp i två projekt. Tanken är alltså att denna sponsring, med ett tydligt mervärde för reklamkonsumenten genom tillhandahållandet av gratis hundbajspåsar, ska ge företagen positiv goodwill i minst lika stor utsträckning som traditionell utomhusreklam eller annonsering i den lokala dagstidningen. 

 

TiksPacs hundbajspåsar görs av majsstärkelse, uppfyller EU:s miljöstandard EN-13432 och är biologiskt nedbrytbara och komposterbara. Miljömässigt kan det således vara bättre att hundägaren använder TiksPacs påsar än sina egna. Den som eventuellt funderar på hur firmanamnet TiksPac uppstått kan få en ledtråd genom att vända på de fyra första bokstäverna.

 

När TiksPac börjar sälja på ett projekt utgör de platser som återstår att sälja tills hela projektet är färdigsålt företagets orderstock. I bokföringen redovisas inte ett projekt förrän det är helt färdigsålt och levererat, vilket är en förändring jämfört med innan K3-regelverket infördes.

När ett projekt är färdigsålt och levererat faktureras sponsorerna för första året (av två). I bokföringen tas även fakturan för andra året upp som en försäljningsintäkt och i balansräkningen som en upplupen intäkt eftersom försäljningen redan är avtalad. Detta får till följd att TiksPac binder stora belopp i balansräkningen. Internt går fakturan till kunderna för det andra året under beteckningen Faktura 2.

 

Telefonförsäljning en kärnkompetens

Kostnadsstrukturen i företaget är enkel att förstå. Den största utgiften är löner till telefonförsäljarna. Försäljarna inom CSR arbetar på provisionsbasis och erhåller 25 procent av alla försäljningsintäkter för år ett i provision, dock lägst en viss garanterad grundlön. TiksPac betalar alla lönebikostnader (sociala avgifter, tjänstepension etc).

Stefan Arvidsson berättar att avseende grundlönen försöker företaget ligga lite över genomsnittet för den här typen av försäljningstjänster, för att kunna attrahera de bästa telefonförsäljarna, men det är ändå en utmaning.

- Duktiga telefonsäljare måste vara bland det svåraste som finns att rekrytera. Det går alltid att få tag på en ekonomiassistent eller inköpare, men skickliga telefonsäljare är väldigt svårt att få tag på, säger Stefan Arvidsson.

Stefan Arvidsson har ändå själv lång erfarenhet från rekryteringsarbete som tidigare chef på Manpower. Samtidigt vill han lyfta fram att telefonsäljaryrket är ekonomiskt attraktivt för de personer som trivs med det.

- Provisionsmodellen ger möjlighet till utmärkt kompensation för den som är framgångsrik. Våra bästa telefonsäljare har generellt sett väldigt goda årslöner, fortsätter Stefan Arvidsson.

TiksPac försöker på olika sätt höja telefonförsäljarnas status för att slippa kopplingen till de negativa sidor som telefonförsäljaryrket ofta identifieras med. Bland annat har företaget börjat använda ett nytt säljprogram, som även innefattar att kunden signerar inköpsbekräftelserna digitalt. Det ger även lägre kreditförluster för TiksPac.

- Tidigare har det hänt vid enstaka tillfällen att kunder inte velat betala och vi har inte alltid haft signatur på inköpsavtalen, vilket kunnat leda till smärre kreditförluster. Med det nya säljverktyget med digital signering slipper vi det problemet, berättar Stefan Arvidsson.

 

Välkända företag sponsrar CSR

Alla typer av kunder finns med. Sponsorerna domineras av lokala företag, som till exempel djurbutiker, elinstallationsfirmor och frisörer, men även större företag finns med. Exempel på mer välkända sponsorer är SEB, Nordea, McDonalds, Skanska, Länsförsäkringar, vårdbolaget Attendo och hotellkedjan Scandic.

En stor fördel är att CSR-kunderna brukar förnya sina tvåårskontrakt när det tidigare gått ut. Förnyelsegraden ligger på 70 procent vid första förnyelsetillfället och 50 procent vid andra tillfället. Eftersom varje förnyelse är på två år betyder det att genomsnittskunden stannar i sex år. De kunder som väljer att inte förnya hoppar dessutom ofta på igen efter att ha tagit en paus på några år, vilket kan tolkas som att de ser ett värde i att vara med.

 

RENT-modellen nytt koncept

RENT-modellen har inte bara en innebörd på både svenska och engelska (”rent och snyggt” på svenska, ”hyra” på engelska), utan är en anpassning och utveckling av CSR-konceptet för att attrahera nya målgrupper. Försäljningen sker via två särskilt avdelade försäljare, en person som har hand om södra Sverige och en som har hand om norra Sverige.

RENT-konceptet skiljer sig från CSR-konceptet genom att det inte finns några företag som sponsrar hundbajsstationerna. Istället betalar uppdragsgivaren en abonnemangskostnad för att TiksPac tillhandahåller stationerna och hundbajspåsar.

Abonnemanget löper normalt sett på två år, men bokföringsmässigt skiljer den sig från CSR-konceptet genom att periodisering sker på månadsbasis. Resultatet påverkas därmed månadsvis från start av abonnemangsperioden. Eftersom abonnemangsintäkten inte belastas med någon försäljningskostnad från år 2 och framåt blir täckningsbidraget från år 2 utmärkt. I nytecknade RENT-abonnemang ligger därmed en dold vinst i företaget.

 

God expansionspotential för RENT

Hittills har RENT varit en klar framgång och det har lett till att nya kunder tagit till sig TiksPac-konceptet. Stefan Arvidsson berättar att en av styrkorna med TiksPacs affärskoncept är att en renare utomhusmiljö också reducerar kriminalitet och sociala problem. Det finns ett tydligt samband mellan förekomsten av nedskräpning i ett område och problem som vandalisering, kriminalitet och otrygghet.

- Vi har haft stor framgång med TiksPac-konceptet i det som brukar benämnas ”socialt utsatta områden”, till exempel i förorter runt Göteborg. De boende i området uppskattar att hyresvärden satsar på TiksPac och det har lett till att vandalisering och skadegörelse har minskat, berättar Stefan Arvidsson.

- Glädjande med RENT-konceptet är att i princip ingen kund har velat avsluta abonnemangsperioden när den har löpt ut. Istället kommer de tillbaka och vill ha fler stationer, eftersom de märker att de faktiskt sparar pengar på att anlita TiksPac. Därför ser vi en fortsatt god tillväxtpotential för RENT-konceptet, fortsätter Stefan Arvidsson.

 

Medarbetare med idrottsbakgrund

Stefan Arvidsson tog över som vd efter Stig-Arne Mårtensson för cirka ett år sedan, när grundaren valde att sluta, och börjar så småningom att sätta sin prägel på företaget.

- Något som vi har arbetat med det senaste året är att bygga upp en starkare teamkänsla hos personalen. Vi genomför mycket gemensamma trivselaktiviteter och har även resor som gruppbonus. Ett av skälen är att vi vill att TiksPac ska ses som en bra arbetsplats här i lilla Falkenberg, säger Stefan Arvidsson.

Vidare berättar Stefan Arvidsson att TiksPac gärna rekryterar medarbetare med idrottsbakgrund. I den nya styrelsen som valdes på årsstämman 6 oktober 2016 invaldes bland annat Kalle Sundqvist som har VM-guld och OS-silver i kanot och även varit förbundskapten i kanot och erhållit utmärkelsen ”Årets svenska idrottsledare 1996” efter OS-guld i Atlanta.

Stefan Arvidsson har själv en fotbollskarriär bakom sig.

- Jag har spelat fotboll i Ull/Kisa i norska division 2 under ett antal år (motsvarar division 1 i Sverige). Min främsta merit är nog ändå att jag fick chansen att provspela för engelska Premier League-laget Everton under några veckor, berättar Stefan Arvidsson.

 

Finansiering och resultat

Som framgår ovan binder affärsmodellen, med Faktura 2, mer kapital än vad man kanske spontant skulle kunna tro. Därför har företaget inte betalat någon utdelning sedan listningen på AktieTorget år 2013. Tvärtom har man fått göra en företrädesemission av konvertibler år 2014 och en företrädesemission av aktier år 2016 för att finansiera expansionen.

Resultatet för räkenskapsåret 2015/2016 var 2,1 mnkr efter avskrivningar på goodwill och finansiella poster. I september 2016 gjorde företaget en företrädesemission, vilken ökade antalet aktier med drygt 20 procent. Idag har TiksPac exakt 11 miljoner aktier emitterade och inga utestående options- eller konvertibelprogram. För att göra en värdering av aktien kan det vara intressant att titta på resultatet för 2015/2016, men justera för effekterna av företrädesemissionen och räkna med det nya antalet aktier.

Våren 2014 emitterade TiksPac ett tvåårigt konvertibellån om 8 mnkr med räntesats 10 procent. Konverteringslånet kunde konverteras vid fyra konverteringsperioder till kursen 3,50 kronor per ny aktie. Fram till och med räkenskapsåret 2014/2015 hade 27 procent konverterats, så företaget hade 5,8 mnkr kvar av lånet vid ingången till räkenskapsåret 2015/2016. Sista konverteringstillfället var i februari 2016, då 39 procent av konvertibellånet konverterades (3,1 mnkr). Totalt konverterades 66 procent av konvertibellånet till aktier och resterande konvertibler (2,7 mnkr) återbetalades i mars 2016.

TiksPac betalade ränta på konvertibellånet fram till och med oktober 2015 för de konvertibler som konverterades vid sista konverteringstillfället och fram till och med mars 2016 för de konvertibler som återbetalades. Därefter fick man ta upp ett brygglån på 2,5 mnkr, fram till dess att likviden från företrädesemissionen flöt in, som vi antar löpte till samma ränta som konvertibellånet.

 

Underliggande vinst

Hade företaget haft tillgång till emissionslikviden ett år tidigare hade dessa räntebetalningar inte behövt göras, därmed kan vi lägga tillbaka 0,35 mnkr till det justerade resultatet.

I samband med att TiksPac förberedde sig för listning på AktieTorget och en internationell expansion valde man att lägga Norden-verksamheten i ett eget dotterbolag via ett internt förvärv. Detta skapade en goodwillpost i moderbolaget på 5 mnkr som sedan dess har skrivits av med 1 mnkr per år. Sista året med avskrivningar på goodwill är innevarande räkenskapsår 2016/2017. Goodwill-avskrivningarna påverkar dock inte kassaflödet och när det underliggande resultatet beräknas bör man därför lägga tillbaka 1 mnkr.

Under räkenskapsåret 2015/2016 belastades resultatet med engångskostnader i form av 1,2 mnkr för Englands-etableringen och 0,8 mnkr för ny hemsida, grafisk profil, konferenskostnader etc. Dessa kostnader är förvisso en normal del av verksamheten, men kanske inte att de återkommer i samma omfattning varje år. En rimlig skattning är att motsvarande kostnader kan uppkomma vartannat år - sålunda kan man argumentera för att hälften av dessa kan läggas tillbaka när det underliggande resultatet beräknas, motsvarande 0,4 + 0,6 = 1,0 mnkr.

Vidare har TiksPac under 2015/2016 sålt RENT-abonnemang för 0,8 mnkr. Här gör vi bedömningen att det ligger en dold vinst i dessa abonnemang som en följd av väldigt höga täckningsbidrag från år två och framåt och lägger därför till ett diskonterat antaget täckningsbidrag 0,4 mnkr för år 2.

Underliggande vinst efter finansnetto med dessa justeringar uppgår därmed till 4,8 mnkr, motsvarande 3,8 mnkr efter schablonskatt. Underliggande vinst per aktie efter skatt blir 34 öre och vid en aktiekurs på 3 kronor blir p/e-talet knappt 9.

 

Uppskattning av TiksPacs underliggande resultat för räkenskapsåret 2015/2016

 

Underliggande avkastning på eget kapital

Vid utgången av 2015/2016 uppgick eget kapital till 14,4 mnkr exklusive goodwillposten på 1 mnkr. Proforma inräknat kapitalet från företrädesemissionen i september 2016 (med avdrag för emissionskostnader) uppgick eget kapital exklusive goodwill till cirka 19,5 mnkr, fördelat på 11 miljoner aktier efter emissionen. Motsvarande eget kapital året innan, inräknat nettobeloppet från företrädesemissionen men exklusive dåvarande goodwillpost på 2 mnkr, uppgick till cirka 13,7 mnkr. Proforma genomsnittligt eget kapital exklusive goodwill uppgick därmed till 16,6 mnkr under räkenskapsåret 2015/2016.

Proforma eget kapital per aktie exklusive goodwill uppgår därmed till 1,80 kronor vid utgången av räkenskapsåret 2015/2016. Underliggande avkastning efter skatt på genomsnittligt eget kapital exklusive goodwill uppgår till drygt 22 procent för räkenskapsåret 2015/2016.

 

Uppskattning av TiksPacs avkastning på eget kapital, räkenskapsåret 2015/2016

 

Dagligt kostnadsgnetande kan höja vinsten

De flesta företagsledare (och aktieägare för den delen) vet att en viktig del av den långsiktiga lönsamhetsutvecklingen är det vardagliga gnetet med att sänka kostnader där så går att göra. Därför är det glädjande att Stefan Arvidsson spontant under intervjun tar upp exempel på kostnadssänkningar som företaget lyckats med sedan hans tillträde som vd.

Bland annat har man sänkt inköpspriset för TiksPac-stationerna, gått över till svartvita utskrifter internt, omförhandlat kontorsstädning med mera. När det gäller hundbajspåsar, som är den enskilt största kostnaden, tror sig Stefan Arvidsson kunna pressa priset under kommande år.

- Sammantaget kan dessa åtgärder ge kostnadsbesparingar på uppemot 0,7 mnkr per år som gradvis kommer att lyfta resultatet från 2016/2017 och framåt, säger Stefan Arvidsson.

På resultatet motsvarar en årlig besparing på 0,7 mnkr cirka 5 öre per aktie efter skatt och skulle därmed på sikt höja vinsten i företaget med cirka 15 procent.

 

Reklam på hundbajspåsar kan ge ökad lönsamhet

En stor potential till förbättrad lönsamhet framöver är att även börja sälja reklam på påsarna. För räkenskapsåret 2015/2016 uppgick TiksPacs kostnader för handelsvaror till 5,2 mnkr, motsvarande 20 procent av omsättningen. Den klart övervägande posten här är hundbajspåsar, medan reklamstolparna och hundlatrinerna står för en mindre del.

Företaget har tidigare i begränsad omfattning sålt reklam på påsar till rabatterat pris i testsyfte, vilket gett en intäkt på cirka 8 öre per påse. Listpriset för reklam på påsarna är 15 – 25 öre per påse beroende på volym. Även om loggan och reklamtexten på påsen bara blir svartvit (vit text på mörkgrön bakgrund) är detta jämförbart med kostnaden per exponering på hundbajsstolparna där exponeringen kostar cirka 1 krona per station och dag (cirka 10 påsar plockas från varje stolpe i genomsnitt per dag, därtill kommer alla som passerar utan att ta någon påse), vilket innebär att det borde finnas god potential att sälja in reklamplatsen till betydligt fler kunder.

Om vi antar att TiksPac på sikt i genomsnitt kan erhålla reklamintäkter på motsvarande 4 öre per påse så ligger det intäktspotential i detta motsvarande 1 mnkr som går rakt ner på sista raden, motsvarande 4 procentenheter i förbättrad vinstmarginal. Baserat på omsättningen för räkenskapsåret 2015/2016 skulle det innebära en resultatförbättring på omkring 7 öre per aktie efter schablonskatt.

 

Antal hundar i Europa

Även om TiksPac redan på befintlig affärsvolym och lönsamhet kan motivera en investering är det ändå framtidspotentialen hos företaget som lockar mest. Nedanstående tabeller visar antalet hundar i Europa samt antalet hundar per capita. Som en bred ansats kan det också visa på en ungefärlig marknadspotential för TiksPac.

 

I nuläget omsätter TiksPac cirka 27 mnkr i de relativt små länderna Sverige, Norge, Finland och Danmark. Som synes finns det betydande tillväxtpotential i Europa om TiksPac kan lyckas exportera konceptet framgångsrikt.

Källa: FEDIAF, European Pet Food Industry Federation, Bryssel, Belgien

 

Att ha hund är förvisso vanligast i ett antal central- och östeuropeiska länder, men några dramatiska skillnader är det inte. Hunden verkar vara människans bästa vän oavsett till vilket land man kommer.

 

Källa: FEDIAF, European Pet Food Industry Federation, Bryssel, Belgien

 

Positivt är att antalet hundar sedan flera år ökar strukturellt, det blir alltså vanligare att skaffa hund som sällskapsdjur. Dessutom sker en ökad urbanisering, vilket ger ökat behov av anpassade hundstråk i tätbebyggda områden. TiksPacs marknad att förse hundstråk med hundbajspåsar borde därför kunna ha en ännu högre tillväxttakt än den generella tillväxten av antalet hundar.

 

Satsning på England

I England har TiksPac varit igång med anställd personal sedan augusti 2015. TiksPacs kontor ligger i Merseyside i närheten av Liverpool i nordvästra England. Market manager är Pamela Cunningham som har utbildats av TiksPac i Sverige.

Antalet hundar i Storbritannien (utöver England även Skottland, Wales och Nordirland) uppgår till 8,5 miljoner, vilket är flest i Västeuropa. Räknat utifrån antalet hundar är alltså marknaden cirka tre till fyra gånger större än den nordiska marknaden, där TiksPac redan omsätter 27 miljoner kronor med ytterligare tillväxtpotential kvar. Lyckas TiksPac fullt ut i Storbritannien kan en omsättning på den brittiska marknaden på mellan 50 – 100 miljoner kronor ligga inom räckhåll.

Hittills har projekt sålts in och levererats till bland annat West Berkshire (30 stationer), 10 mil väster om London och Swale Borough Council (30 stationer), 8 mil öster om London. Sponsoravtal har totalt tecknats med cirka ett femtiotal sponsorer, vilka betalar ett introduktionspris på cirka 5 000 kronor per år per sponsorplats. Logistiken med utskick av hundbajspåsar hanteras från Sverige eftersom fraktkostnaderna ligger på i princip samma nivå.

TiksPac har gjort en smärre förändring i affärskonceptet gentemot de engelska kommunerna. I Sverige är hundbajspåsarna gratis, och de är de i England också, upp till samma nivå som konsumeras i Sverige. Om de engelska hundägarna skulle få för sig att plocka med sig många fler hundbajspåsar än vad man gör i Sverige finns alltså en klausul om att kommunerna då får stå för extrakostnaden. En humoristiskt lagd person tycker kanske att det är en lämplig åtgärd att vidta innan man går in på marknaden i Skottland.

 

Utmaningar i England

För närvarande finns endast en telefonsäljare i England och dessutom sker personalförstärkning i Sverige. Sedan starten för ett år sedan har redan ett antal telefonsäljare både hunnit börja och sluta, vilket har sinkat frammarschen. Personalomsättningen i England ligger därmed fortfarande högre än i Sverige.

- Det har varit trögstartat i andra länder också i början och det tar helt enkelt tid att hitta rätt personal. Framgångsrik telefonförsäljning är väldigt individberoende, säger Stefan Arvidsson.

- Vi överväger att komplettera vår satsning på plats i England med att hitta engelsk personal i Sverige som kan bearbeta den engelska marknaden från Sverige, för att på så vis stödja satsningen. Teknik- och kostnadsmässigt har det ingen större betydelse om man sitter i England eller Sverige när man ringer, fortsätter Stefan Arvidsson.

Fler saker är utmaningar inom telefonförsäljning i England jämfört med i Sverige. För det första finns inte lika utvecklade offentliga register med företagsuppgifter att tillgå, vilket innebär att det kan vara svårt att veta om det är ett stort eller litet företag som man ringer till.

Vidare använder sig engelska företag i större utsträckning av en traditionell receptionist som tar emot alla inkommande telefonsamtal och som även agerar grindvakt - för att få prata med en beslutsfattare avseende inköp av hundbajsreklam måste telefonsäljaren alltså först passera receptionisten, och det är en utmaning som inte alltid slutar lyckligt för telefonsäljaren.

De engelska kommunerna har dock hittills varit väldigt positiva till TiksPac och flera kommuner vill starta upp, men TiksPac tvingas hålla tillbaka något för att bli klar med de första projekten och se att de fungerar ordentligt. Dessutom är rekryteringen och utbildningen av telefonsäljare fortfarande en utmaning.

 

Utsikter för England

På den positiva sidan har Storbritannien en marknadspotential som indikativt kan sägas uppgå till tolv gånger den svenska marknaden och nästan fyra gånger den nordiska marknaden (beräknat utifrån antalet hundar). England utgör såklart merparten av Storbritannien.

På den negativa sidan får sägas att England alltså ännu inte är självgående och har en bit kvar till stabil lönsamhet. Första året blev förlusten 1,2 mnkr, men TiksPac har kommunicerat att man hoppas nå breakeven i England under innevarande räkenskapsår.

 

Satsning på Belgien

Från och med hösten 2016 startar TiksPac även upp i Belgien, som det andra landet utanför Norden. Stefan Arvidsson har nyligen haft möten med Business Sweden, Flandern Invest och ett antal belgiska kommuner.

- I England tog det cirka ett år från de första mötena med kommuner tills att vi hade det första avtalet på plats med en kommun. Vi får se om det kan gå snabbare i Belgien eller om det kommer att ta ett år här med, säger Stefan Arvidsson.

 

Risker med europeiska expansionen

Att expandera internationellt känns rätt för TiksPac. Valet av England som första utomnordiska marknad känns klokt. Samtidigt kan man konstatera att England visserligen startat lovande genom att det finns ett stort intresse hos kommunerna, men att marknaden ännu inte är självgående. En hel del utmaningar återstår, särskilt rekrytering av telefonsäljare.

Förmodligen finns en del kulturella hinder som man måste lära sig att hantera innan England kan lyfta på allvar. Samtidigt kan England snabbt ta fart om man bara hittar rätt personer inom försäljning.  

En erfarenhet från England kan dock vara att den tid som det tar från att ett nytt land börjar bearbetas, via de första mötena med kommuner som just nu sker i Belgien, tills att marknaden är självgående och lönsam, kan visa sig vara längre än vad man kanske spontant skulle kunna tro. TiksPac kan behöva räkna med ett eller ett par finansiella ”hundår” (ursäkta vitsen) innan en ny marknad börjar ge ett överskott.

På den positiva sidan kan samtidigt sägas att kostnaderna för att starta upp ett nytt land är ganska små och bör kunna bäras av överskottet från den lönsamma nordiska hemmamarknaden, om man bara inte startar upp i för många länder samtidigt. TiksPac har kommunicerat att man avser att starta upp i ett nytt europeiskt land per år framöver, vilket förmodligen dock kommer att ställas mot hur etableringarna hittills har fungerat (England och Belgien i första hand).

 

TiksPac som långsiktig investering

Även med hänsyn taget till ovanstående brasklapp tyder mycket på att TiksPac kan bli en långsiktigt bra sparaktie. Särskilt positivt är det att företaget har en hög andel repetitiva intäkter, i form av återkommande kommunprojekt från CSR och abonnemangsintäkter via RENT. Erfarenheten är att företag som har en hög andel eftermarknadsintäkter normalt sett blir bättre långsiktiga investeringar än företag med stora variationer i intäkterna som varierar med konjunkturen.

Dagens lösningar för att avhålla hundägare från att lämna hundbajs efter sig är repressiva på ett negativt sätt, vilket särskilt gäller i turistområden. Att hota med böter för hundägare som inte tar upp hundbajs är både en tråkig och resurskrävande metod. Vem ska skriva ut böterna? Polisen kan förmodligen tycka att de har viktigare saker att göra än att spana på hundägare.

Dessutom är kommunernas ekonomi redan hårt pressad, och de lär knappast få mer resurser via skattevägen, så att i samarbete med näringslivet finansiera gemensamma angelägenheter lär vara ett koncept som har framtiden för sig.

 

Skylt från strandpromenaden i Playa de Alcúdia på Mallorca, Spanien. Nagelfar man bilden kan man se att siffran ”6” är ditklistrad, tidigare var beloppet ”300 €”. Artikelförfattaren kan dock konstatera att även hot om böter på närmare 6 000 kronor hade liten effekt. Strandpromenaden var befriad, men vid i stort sett varje träd i närområdet, som man planterat i uppskurna fyrkanter i gångbanan för att lösa vattentillförseln, låg stora mängder hundbajs. TiksPacs lösning är bättre.

 

Begränsad risk för konkurrens

I ett konkurrensperspektiv är det nästintill omöjligt att konkurrera med CSR-konceptet. För att sälja CSR-reklamen måste ett företag ha ett avtal med kommunen. Kommunerna lär bara vilja ha en (1) leverantör av hundbajspåsar och eftersom kommunerna inte betalar något för tjänsten blir det omöjligt för en konkurrent att ersätta TiksPac genom att erbjuda ett lägre pris.

Följaktligen krävs det i princip misskötsel av TiksPac för att tappa ett kommunkontrakt. Risken för det torde dock vara begränsad eftersom det enda TiksPac behöver göra när en kommun är igång är att skeppa en ny omgång hundbajspåsar när de förra är slut, och det känns som en överkomlig svårighetsgrad. Hittills har TiksPac aldrig tappat ett kommunkontrakt.

CSR-verksamheten torde alltså innehålla det som den kände investeraren Warren Buffett brukar kalla ”vallgrav”, det vill säga ett hinder som gör det svårt för andra företag att konkurrera och sänka vinstmarginalerna. Risken i CSR-konceptet är om sponsorerna plötsligt skulle tröttna och bli mindre benägna att köpa annonsplatser, men hittills har det inte varit så. Tvärtom kommer sponsorerna ofta tillbaka om de eventuellt tagit en paus under en tvåårsperiod.

RENT-konceptet är öppet för konkurrens på ett annat sätt, men förmodligen är det så pass små kostnader för fastighetsbolag och campingar att de inte kommer att bry sig om att leta efter en annan leverantör för att eventuellt spara en eller annan tusenlapp om året, när de väl valt TiksPac. Dessutom är TiksPacs verksamhet så ”tråkig” på ett positivt sätt att den nog inte drar till sig så många konkurrenter. Hittills har TiksPac i princip varit ensamma på marknaden.

 

Det finns kommuner utomlands, särskilt i turisttäta områden, som tillhandahåller gratis hundbajspåsar. Positivt är att det visar att det finns en marknad för gratis hundbajspåsar. Förmodligen skulle även en välmående kommun som franska skidorten Val d'Isère hellre välja att anlita TiksPac om de kan få hundbajspåsarna gratis.

 

Konjunkturokänslig verksamhet

En annan positiv sak är att verksamheten är konjunkturokänslig. Hundarna är lika många i högkonjunktur som lågkonjunktur och har samma behov av att komma ut och rastas. Teknikrisken i företaget är obefintlig.

Sammanfattningsvis finns det mycket som talar för att TiksPac kan bli en långsiktig vinnaraktie. Kortsiktigt kan dock de stora kvartalsvariationerna, fortsatta uppstartskostnader i England samt goodwillavskrivningar som skenbart reducerar vinsten hålla tillbaka intresset för aktien. För den långsiktige kan det samtidigt innebära möjligheter att investera i aktien till ett förmånligt pris.

Christer Jönsson

christer.jonsson@vellenova.se


Fotnot 1: Artikelförfattaren är aktieägare i TiksPac och flaggade nyligen upp för ett innehav överstigande 10 procent av bolaget.

Fotnot 2: Vill Du få artiklar som denna samt emissionserbjudanden till Din e-post? Anmäl Dig till i så fall till EmissionsTorgets investerarnätverk på www.emtorget.se.

Fotnot 3: YouTube-knapparna nedan visar reklamfilmer om TiksPac.


facebookyoutubeyoutube

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.