Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Österåkers Konstförening


Kallelse till medlemsmöte torsdag 13 okt 2016 kl 19 på Länsmansgården

Bäste medlem,

vid årsmötet i mars fattades ett första beslut om stadgeändring. Styrelsen föreslog det för att konstföreningen och dess verksamhet ska bli bättre och medlemsantalet öka.

För att stadgeändringen ska bli giltig, krävs det att ett andra medlemsmöte också antar ändringsförslaget.

Du kallas därför till ett medlemsmöte med nedanstående dagordning. (De gamla stadgarna finns fortfarande att läsa på webben.)

Väl mött!
Åkersberga 2016-09-25

Torill Findeisen
ordförande

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringspersoner
5. Fråga om medlemsmötet utlysts stadgeenligt
6. Antagande av nya föreningsstadgar (klicka här)
7. Ordföranden informerar
8. Mötets avslutande

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Österåkers konstförening eller har visat intresse för våra utställningar.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.