Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 6 augusti 2016

Välkommen skärpning av diskrimineringslagen

Det är glädjande besked att undantagen nu föreslås att tas bort i Diskrimineringslagen, Handikappförbunden har drivit frågan hårt och ser nu fram emot att lagen nu ses över.

Diskrimineringslagens tillägg om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsform har ett undantag som bland annat innebär att privatpersoner och företag med färre än tio anställda, som tillhandahåller varor och tjänster undantas från kraven på tillgänglighet. I praktiken är följaktligen en stor del av samhället fortfarande inte tillgängligt för alla och undantaget har inneburit att man heller inte behövt göra något åt det.

”Det innebär att det för många personer med funktionsnedsättning kan vara en omöjlighet att gå till frisören, eller handla i en mindre klädbutik, vilket givetvis är oacceptabelt, säger Stig Nyman. ”I grunden handlar det om mänskliga rättigheter.”

Läs pressmeddelande från Handikappförbunden här:

Personskadeförbundet RTP är en av remissinstanserna till Promemorian 2016:26 "Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet".

Läs Remissen här: Remiss Ds 2016:26 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

___________________________________________________________

Hur kan vi påverka barnhjärnans utveckling? Svaret finns på Barnhjärnan 2016

Missa inte konferensen Barnhjärnan 2016 den 3 oktober i Karlstad. Konferens samlar flera av landets främsta experter som verkar för att främja, förebygga och utveckla barns och ungdomars förmåga till skolprestationer, idrott och rörelse – för en bättre framtida hjärnhälsa.

Läs mer om konferensen här:

___________________________________________________

Radiohjälpen

Sista dag för ansökan från Radiohjälpsfonden är den 1 september 2016. Lokalföreningar och distrikt i Personskadeförbundet RTP ansöker direkt från Radiohjälpen via det elektroniska ansökningsformuläret. Det går inte att skicka in en ansökan efter sista ansökningsdag eftersom systemet då är stängt.

Ansökan gäller främst bidrag till medhjälparkostnader men kan också gälla kostnad för föreläsare mm. För mer info se

Läs mer om Radiohjälpen och ansök här:

______________________________________________________

Tjäna pengar till föreningen genom att sälja
Bingo Lottos Julkalender!

Nu är det dags att beställa årets upplaga av Bingo Lottos Storsäljare Julkalenders. En bra intäktsmöjlighet för föreningen. Ni får 50 kronor per såld kalender. Kalendern kostar 100 kronor och är förpackade om 20 stycken. Givetvis har ni full returrätt på osålda kalendrar. Minsta antal att beställa är 20 stycken och ni kan bara beställa i jämna 20-tal.

Beställda lotter levereras i början av september månad.

Mer information hittar du här:

_____________________________________________________

Välkommen till en inspirationsdag i Jönköping om hästen som resurs inom hälsa och vård

Idag ökar intresset för hästunderstödda insatser inom friskvård, rehabilitering, habilitering, social omsorg, psykiatri samt inom specialpedagogisk verksamhet. Sverige har goda förutsättningar i form av nyskapande terapeutiska initiativ. I landet finns också många fina ridsportsanläggningar med kommunalt stöd och stort ideellt engagemang. Kunskapen inom området bygger på mångårig klinisk erfarenhet och ökad forskning både nationellt och internationellt.

Konferensen belyser hur nytänkande och samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer kan främja hälsa och ett gott liv för personer i behov av stöd och insatser. Konferensen ingår i ett tvåårigt nationellt kunskapsprojekt som drivs av Stiftelsen Hippocampus med finansiering av Arvsfonden. Den har tidigare genomförts på flera platser i landet

Inspirationsdagen kommer att hållas fredagen den 2 september i Jönköping.

Nedan hittar du program samt information om anmälan:

Inbjudan med program temadag 2 sept 2016

______________________________________________

Kom och fira med oss!

Med anledning av att Personskadeförbundet RTPs 70-årsfirande bjuder vi in till föreläsning och kafferep som är öppet för alla. Det har gått 70 år sedan Personskadeförbundet RTP startades, då som Riksföreningen för barnförlamning med syfte att förändra villkoren för personer som drabbats av barnförlamning. Mycket har hänt sedan dess med namnändringar, nya skadegrupper och till att nu vara en medborgarrättsorganisation. Idag står RTP för Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan och vi fortsätter med envishet och kraft förbättra villkoren för personer som drabbats av trafik-, olycksfall eller polioskada. Under hela året firas detta jubileumsår med Kafferep runt om i våra lokalföreningar från norr till söder. För oss symboliserar kafferepet en möjlighet till gemenskap och samhörighet som öppnar upp för det goda samtalet. Möten mellan människor ger oss möjlighet att påverka till förändring och varför inte göra det med kaffe o dopp.

Torsdagen den 22 september, kl. 13-15:30

Folkets Hus, Sturegatan 12, Sundbyberg

Klockan 13.00 Inleder vår förbundsordförande Marina Carlsson. Därefter en föreläsning där Iolanda Santos Tavares Silva, leg arbetsterapeut och doktor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet som presenterar sin avhandling om delaktighet hos personer med utländsk bakgrund och funktionsnedsättning med fokus på poliopatienter. Kristian Borg, professor rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus medverkar. Kafferepet står sen uppdukat med goda kakor för goda samtal.

Välkommen!

OSA senast tisdag 20 september till: jennie.ignbergeriksson@rtp.se eller tel 08 - 629 27 94

____________________________________________________

Beställ material till jubileumsfirandet!

Många lokalföreningar kommer att anordna egna jubileumsfiranden med bland annat kafferep i samband med RTP-dagen den 22 september.

I våras fick alla lokalföreningar ta del av det material vi tagit fram för Personskadeförbundet RTPs 70-årsjubileum. Det består av en affisch, förslag på inbjudningskort samt servetter. 


Nu är det hög tid att beställa material till ert firande. Skicka beställningen till: info@rtp.se eller per telefon 08-629 27 80.

________________________________________________________

Ny app blir hjälpmedel för personer att lätt och säkert kunna kartlägga sitt hjälpbehov

Ska en ny app bli det bästa hjälpmedlet för en person att lätt och säkert kunna kartlägga sitt hjälpbehov vid ansökan om personlig assistans?

Ja, det tror Rehab Station Stockholm som planerar att utveckla en app (TAJMSAPP) som ska vara en vidareutveckling av företagets två checklistor. Det berättade Gunnar Lindhé, rehabinstruktör på Rehab Station Stockholm, vid ett seminarium på Full delaktighet i Almedalen.

Läs pressmedelande från Rehab Station här:

 ____________________________________________________

Påminnelse om behov av informationsmaterial

Förbundsstyrelsen har uppdraget att inventera behovet av informationsmaterial och ta fram nytt material. Ett led i detta arbete är att samla in synpunkter från lokalföreningar och distrikt. Vi gick ut med en förfrågan i våras och har fått in en del värdefulla synpunkter, men vi vill gärna ha fler innan vi går vidare med att ta fram nytt material.

Därför ber vi er som inte tidigare lämnat synpunkter att skicka dem till :helena.tiderman@rtp.se senast den 30 augusti.

Det vi undrar över är:

1. Vilken typ av informationsmaterial finns det behov av?
2. Till vilka målgrupper behöver lokalföreningar/distrikt informationsmaterial?
3. Vilka är de vanligaste frågorna som kommer från potentiella medlemmar?
4. Vilka är de vanligaste frågorna från medlemmar?

 

I det här numret.

Välkommen skärpning av diskrimineringslagen

Hur kan vi påverka barnhjärnans utveckling? Svaret finns på Barnhjärnan 2016

Radiohjälpen

Tjäna pengar till föreningen genom att sälja Bingo Lottos Julkalender!

Välkommen till en inspirationsdag i Jönköping om hästen som resurs inom hälsa och vård!

Kom och fira med oss!

Beställ material till jubileumsfirandet!

Ny app blir hjälpmedel för personer att lätt och säkert kunna kartlägga sitt hjälpbehov

Påminnelse om behov av informationsmaterial

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...