Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

April 2016

Hej!

Praktik, politik och kunskapsspridning har varit i fokus även denna månad.

Tre dagar i veckan är eleverna ute på praktik och pedagogerna besöker och stöttar dem kontinuerligt. Vi inleder och avslutar varje vecka gemensamt med drama och reflektion.

Vårt arbete med att informera och sprida kännedom om målgruppens situation har börjat ge resultet. Inom loppet av tre veckor hade SV Kulturcollege omnämnts upprepade gånger vid två riksdagsdebatter samt en interpellationsdebatt. Vi är glada över att målgruppen får utrymme i riksdagens kammare!!


Interpellationsdebatt med kloka förslag

I mitten av april kunde vi ta del av en interpellationsdebatt mellan Christina Örnebjär (L) och Aida Hadzialic (S). Christina har länge följt vårt arbete och skrev en interpellation till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Frågeställningarna lämnades vidare till gymnasie- och kunskapslyftsministern att besvara.

En av frågorna var "Vad gör utbildningsministern för att unga med intellektuell funktionsnedsättning ska få ökade möjlighet till eftergymnasial utbildning?"

Debatten avslutades med en rad förslag från Christina Örnebjär. Förslag som Aida Hadzialic lovade att ta med sig. Däribland en uppmaning om att ta vara på de många projekt som finns samt de folkbildare som arbetar med målgruppen. Vi hoppas på en fortsatt dialog och tydliga satsningar som gynnar även vår målgrupp!

Tack Christina för att du hjälper oss i arbetet med att öka kunskapen inom området!

Här kan ni ta del av interpellationen i sin helhet.


Bristande underlag ledde till debatt

Inför riksdagsdebatten gällande Vuxenutbildning fann vi det angeläget att upplysa hur läget faktiskt ser ut för personer som har gått i gymnasiesärskolan.

Vår debattartikel publicerades vid hejaolika.se, en webplats för artiklar och debatter hos Föräldrakraft och Dagens omsorg. 

Läs vår debattartikel här


Slutkonferens

Drama med Emma

I mitten av maj är det dags för vår slutkonferens. Eftermiddagen vänder sig till politiker, beslutsfattare, myndigheter och samarbetspartners.

- Det blir en slutkonferens i sann folkbildaranda. Dialogen blir central och vi hoppas att den kommer att fortsätta även efteråt.

- Det har hunnit hända en hel del under våra tre år. Det här tillfället kommer vi att fokusera på den utbildningsmodell som vi utvecklat och testat tillsammans med våra elever, avslutar Anna-Lena Thornberg och Maria Östby

Emma Andersson är dramapedagog och varje måndag är hon på plats med eleverna. 

Varför drama?

- Det är ett bra sätt att stärka gruppen och varje enskild individ. Det är bra för självförtroendet. Drama handlar om samarbete, kommunikation och kroppspråk.

Vad har ni hunnit med under våren?

- En hel del övningar för att lära känna både oss själva och gruppen bättre. Vi har arbetat med kroppen som verktyg, testat olika samarbetsövningar, forumspel och nu blir det även en del teater.


Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson på bild tillsammans med Maria Östby, Björn Brunnberg och Anna-Lena Thornberg.

David säkrar ordningen

David går sin fjärde och sista termin vid SV Kulturcollege. Tre dagar i veckan praktiserar han hos Urban, ekonom vid SV:s Redovisningscentral. Precis som för flera andra var det en jobtaste som visade sig bli lyckad.

Hur känns det att vara ute på praktik?

Jo, det är bra. Det finns arbetsuppgifter som passar mig.

Vad gör du om dagarna?

Jag kontrollräknar verifikat, ser till att det är ordning i pärmarna och att alla finns med.

Urban, hur är det att ha David som praktikant?

Det känns bra, han är noggrann och duktig!

Läs mer om våra olika praktikplatser på vår hemsidaPrenumererar du inte redan på vårt nyhetsbrev?

Börja göra det nu

Kontakt SV Kulturcollege

info@svkulturcollege.se,

tfn: 070-62 67 095.


Om projektet SV Kulturcollege

SV Kulturcollege är ett projekt som är finansierat av Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan. Huvudman för projektet är Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län och utbildningen bedrivs i våra lokaler på Fabriksgatan i Örebro.

Läs mer om projektet här
Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.