Inbjudan till västgötaspetsträff. Problem att se den? Se den i webbläsaren.

DATUM FÖR 2016 ÅRS VÄSTGÖTATRÄFFAR ÄR SATTA!


Kennel Viking och Kennel Tornaslätten kommer även i år att bjuda in till 2 stycken träffar på Storegård Hundpark i Fjelie utanför Lund. Parken är nu bokad åt oss söndagarna den 29 maj och den 25 september 2016 från kl. 11.00 så reservera redan nu dessa två datum så möts vi där för en härlig dag i västgötaspetsens tecken.

Specialklubben för Västgötaspets bjuder in till exteriörbeskrivning. Passa på att få din västgöte exteriörbeskriven under träffen. Mer info om detta hittar du längre ner på nyhetsbrevet.


Vi är jätteglada över att våra västgötaträffar har blivit så uppskattade och har haft en så god uppslutning, förra träffen var det drygt 80 västgötaspetsar på plats med tillhörande 2-beningar. Givetvis hoppas vi på att det ska bli så i år med.

Både hundar och ägare brukar trivas i den avspända miljön. Man kan prova på de olika banorna eller bara umgås. Hela parken är tryggt inhägnad med stängsel så du kan ha din hund lös utan att behöva oroa dig för att den kommer ut på villovägar utanför området. Alla är välkomna med sina västgötar, ta med familj och vänner och givetvis får även annan hund än västgöte som finns i familjen följa med. Löptikar får däremot hoppa över till nästkommande gång.

Dagen till ära är det fritt inträde i parken och det är ingen anmälningsplikt utan man kommer när man kan och går när man vill. Vill man vara med när det är som mest hundar på träffen bör man dock komma tidigt då de flesta kommer då. Matsäck tar man själv med sig, grillarna kommer att tändas under dagen och de som vill grilla har då möjlighet till det.

För att så många som möjligt ska få möjligheten att komma uppskattar vi om ni delar med er av info:t om träffarna till andra västgötaspetsägare som ni kommer i kontakt med, ju fler som kommer desto roligare.

Man kan prova aktiviteterna i de olika banorna eller bara umgås.

Man blir hungrig av att umgås då är det gott med den egen medhavda fikat.

Vill du se bilder och läsa om våra träffar? Klicka här

Du hittar även en liten video här

Vad tycker besökarna? Läs här

Kontakt:

Isabel Lundstedt
Tel. 0709-703 406
www.kennelviking.se

isabel.lundstedt@kennelviking.se

Exteriörbeskrivning


Om intresse finns anordnar Specialklubben för västgötaspets en exteriörbeskrivning i samband med träffen. När det gäller själva beskrivningen krävs det att man förhands-anmäler sitt intresse av att få sin hund exteriörbeskriven. Hundar som ska exteriörbeskrivas ska ha fyllt 2 år. Inget medlemskap i klubben krävs.

Förutsättning för att SKV ska skicka en beskrivare är att tillräckligt många hundar anmäls. Anmälan skickas till beskrivningskom@vastgotaspets.se. I anmälan skriver du: Storegård + datum för träffen, hundens stamtavlenamn, reg.-nummer, ägarens namn och adress.


Kostnad för exteriörbeskrivning:

100 kr per hund för medlem i Specialklubben för västgötaspets
300 kr per hund för icke medlem i Specialklubben för västgötaspets

Betalning av avgift görs till SKV, efter anmälningsbekräftelse.

Postgiro 89 09 29-3
Bankgiro 5662-8316

Märk betalningen med: Beskrivning Storegård, hundens stamtavlenamn, reg.-nummer samt ägarens namn.

Senaste anmälnings/inbetalningsdag för exteriörbeskrivningarna.

Beskrivning 29/5: sista datum 22/5

Beskrivning 25/9: sista datum 18/9


Frågor angående exteriörbeskrivningen hänvisas till Gunnel Alsterbrink, beskrivningskom@vastgota.se eller gunnel@duritzans.se

Gunnel Alsterbrink
Beskrivarkommittén
Specialklubben för västgötaspets
Dångebo Klubbv.4
362 93 Tingsryd
Tel. 0706-023 567


Varför bör jag exteriörbeskriva min hund?

Vi har sett hur vissa raser med tiden kraftigt ändrat utseende. Processen går smygande vilket gör att man inte märker förändringen utom när man jämför nytagna bilder med bilder på hundar från långt tillbaka.


Vissa förändringstendenser ser vi även på vår ras även om de inte slagit igenom på bredden – ännu. Det blir ju lätt så att det som premieras i utställningsringen är det som avlas på och så förloras den variation som vi har och ska ha inom rasen. Efter tillräckligt lång tid kommer de att se ut som karbonkopior av varandra. Det är tydligt skrivet att ”SKV anser att det är ytterst viktigt att förvalta alla rasens rastypiska attribut och inte förändra eller förädla den, varken exteriört eller mentalt.” För att i tid kunna observera tendenser till förändringar bör minst hälften, helst alla, västgötaspetsar exteriörbeskrivas.


Beskrivningar kan även hjälpa uppfödarna att hitta fler bra kombinationer än om man bara har utställningsresultat eller det man ser att gå efter. Det finns säkert ett betydande antal hundar av championkvalitet som aldrig kommer till en utställning eftersom ägaren inte är intresserad. Kan vi få de hundarna till beskrivning får vi både ett bättre instrument för att utvärdera avelsresultaten och följa utvecklingen inom rasen. Vi kan då i tid undvika att vissa avvikelser från standarden blir ”normala” t.ex. tandbortfall, mjuk päls, för djup bröstkorg/för korta ben och mycket annat.


Det är alltid lättare att stämma i bäcken än i ån – därför bör så många västgötaspetsar som möjligt beskrivas.


Gunnel Alsterbrink


Storegårdsvägen 2, 237 91  Bjärred

Se karta...

 

Koordinater

WGS 84 (lat, lon):
N 55° 44.220', E 13° 6.744'

WGS 84 decimal (lat, lon):
55.73701, 13.11241

Klicka på loggan här ovanför för att läsa mer om Storegårds Hundpark.

Du får denna inbjudan eftersom du har anmält dig på vår mailinglista eller har deltagit i våra träffar sen innan.
Skulle du inte vilja ha vår inbjudan fler gånger, klicka här.