Specialutsändelse av NSPH:s nyhetsbrev med anledning av Almedalsveckan. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Varmt välkomna till NSPH:s seminarier

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, kommer vara på plats under Almedalsveckan på Gotland i sällskap med många av våra medlemsorganisationer. Vi hoppas kunna lyfta vikten att få med brukarperspektivet i diskussionen om förbättrad psykisk hälsa med hjälp av de seminarier vi anordar själva och genom vår närvaro under andra aktiviteter under veckan. I år ordnar NSPH två seminarier i Almedalen. Ett handlar om SVIPS - Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatri - och ett handlar om det högaktuella ämnet hur vi säkerställer kvalitén på HVB-hemmen. Läs mer om NSPH:s aktiviteter i Almedalen på vår hemsida.


Seminarium om SVIPS 4/7

Tid: Måndagen den 4 juli 12.30-13.45 
Plats: Campus Gotland, sal B22


Med detta seminarium tas tempen på arbetet inom SVIPS – Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatri – med syfte att ta reda på vilka värden psykiatrin bör erbjuda sina brukare och att styra verksamheterna mot dessa mål. Det arrangeras av NSPH i samarbete med IVBAR Institute, Sahlgrenska sjukhuset, Stockholms läns landsting, landstinget i Uppsala län och WeMind Psykiatri.

Medverkande:

Åsa Törnkvist, bitr. verksamhetschef, psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Urban Pettersson Bargo, projektledare SVIPS, VD WeMind Psykiatri

Johan Mesterton, forskare Karolinska Institutet och Ivbar Institute

Mårten Skogman, handläggare, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm

Moderator: Anki Sandberg, samordnare för NSPH

Läs mer och anmäl ditt intresse här

Seminarium om HVB 7/7

Tid: Torsdagen den 7 juli 11.00-12.00  
Plats: Campus Gotland, sal B22

Förhållandena på HVB-hem har uppmärksammats mycket under senaste året – många nyetableringar har skett och nya aktörer har gett sig in i branschen. Seminariet tar upp en rad frågor kring HVB-hem och hur vi kan se till att kvalitén på boendena säkras och kan förbättras, som exempelvis: Hur förvissar vi oss om att de som tar del av stödet blir självständiga och delaktiga? Hur företräder utförarna de mest utsatta som saknar egna sociala nätverk?

Medverkande:

Ing-Marie Wieselgren, psykiater och nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Landsting

Pernilla Nykvist, VD för Platea samt vice ordförande branschorganisationen Svenska Vård

Anna-Clara Skogholt, attitydambassadör från Riksförbundet Hjärnkoll

Anki Sandberg, samordnare för NSPH

Moderator: Dan Nilsson, förbundsdirektör på Svenska Vård

Anmäl ditt intresse här


Attitydambassadören Anna-Clara vet det mesta om HVB

Kvalitén på HVB-hemmen är i strålkastarljuset under Almedalen. Hjärnkollambassadören Anna-Clara Skogholt som deltar i NSPH:s HVB-seminarium är den verkliga experten. Hon har tillbringat långa tider av sin ungdom på ett HVB-hem.
-Jag ser fram emot seminariet och vill lyfta frågan om tillräckliga resurser till HVB-hemmen, säger Anna-Clara Skogholt.

Läs intervjun med Anna-Clara här


Andra seminarier som NSPH deltar i under Almedalen:

Måndag 4 juli (14.15-15.15)

Panel om strategier för en personcentrerad vård

Vårdförbundet
Plats: St Hansgatan 3

 

Tisdag 5 juli (10.15-11.45)

”Vårdproffsens förslag för en jämlik hälsa”

Sju professionsförbund (Arbetsterapeuterna, Fysioterapeuterna, Kommunal, Läkarförbundet, Sveriges Yngre Läkares Förening, Vision samt Vårdförbundet)
Plats: Strandgatan 30

 

Tisdag 5 juli (14-14.30)

Debatt: ”Är e-hälsa för alla?”

E-hälsomyndigheten
Plats: Wisby Strand Congress, lokal Vall


Hjärnkoll anordnar psykiatrimingel och diskuterar psykisk hälsa

Även vår systerorganisation Hjärnkoll deltar i Almedalen. På tisdagen håller Hjärnkoll två dialogseminarier på Psykisk Hälsa-caféet, och på onsdagskvällen står Hjärnkoll värd för ett mingel på Gocart Gallery där psykiatrisamordnarna närvarar. Läs mer om vilka övriga seminarier som Hjärnkolls-ambassadörerna medverkar vid under Almedalsveckan här.


Välkommen till en specialutsändelse av NSPH:s nyhetsbrev med anledning av Almedalen. Hör av dig om du är intresserad av att prenumerera på vårt ordinarie nyhetsbrev, genom vilket du får information om nyheter och aktiviteter med ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra medlemsorganisationer och för de människor vi företräder. Du kan läsa mer om vårt arbete och våra projekt på www.nsph.se