UPPSALA KLIMATPROTOKOLL NYHETSBREV JANUARI 2016. Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

2016 är redan här och  vi har ett spännande år framför oss. Det här nyhetsbrevet sammanfattar vad som har hänt i de olika fokusgrupperna under hösten och några viktiga hållpunkter under våren 2016.

Hösten 2015 medverkade Uppsala klimatprotokoll på CSR-dagen, som för andra året i rad arrangerades av Relation på Uppsala Konsert & Kongress. Vi var även en av finalisterna till Nordiska rådets natur- och miljöpris som 2015 uppmärksammade extraordinära insatser inom klimatområdet. 

Under hösten blev det klart att en vidareutveckling av Uppsala klimatprotokoll beviljas EU-stöd på nästan 2 miljoner kronor. Detta projekt ska rikta sig mot små- och medelstora företag för att bredda målgruppen och arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser.


Fokusgrupp Sol

Den 25 november gick Svenska Solelmässan av stapeln i Uppsala. Mässan är Sveriges i särklass största mötesplats för solelleverantörer och solelnyfikna och anordnades av STUNS Energi och Energikontoret med stöd av Uppsala kommun. Läs gärna mer om Solelmässan 2015 och dess gästkrönikor!

Solkartan har blivit uppdaterad, man kan nu även uppskatta hur mycket solenergi som når fasader.

Många solceller har installerats bland medlemmarna, och fler installationer planeras under perioden. Den kommande energiskatten kommer dock att påverka de flesta.


Energieffektivisering

Ett antal prioriterade projekt från föregående period är under uppstart: Energistafetten där medlemsorganisationerna har strukturerade energigenomgångar hos varandra, Spillvärme samt Värmekartan. På nästa möte den 5:e februari kommer man att lyfta fram och prioritera idéer som arbetats fram, och bilda projektgrupper kring dessa.


Hållbara godstransporter

Fokus för gruppens arbete under hösten har legat på transporter i innerstaden och transporter som går ut från staden. Ett seminarium genomfördes i november med inriktning på biogasens och andra biodrivmedels roll i framtidens godstransporter. Representanter från Scania, CleanTruck, Widrikssons Åkeri samt Mercedes-Benz var inbjudna för att hålla presentationer på temat.

Tanken för mötena är att växla tema mellan teknik/infrastruktur och verksamhets-/processutveckling. På nästa möte kommer man att ha tema transportlösningar av restprodukter.


Hållbart resande

Under året avslutades projektet Spjutspetsar Mobility management som verkade för att hitta lösningar för ett mer hållbart resande. Delprojekten Cykelvänlig arbetsplats, Testresenären, Hojometern och Informationsinsatser arbetades fram med syftet att påverka valet av det personliga transportsättet.  Projekten genomfördes under våren 2015 och resulterade i en minskning av koldioxidutsläpp med närmare 350 ton.

 

Nya projekt

Nya projektförslag har arbetats fram, projekten man går vidare med är tänkta att genomföras under denna programperiod. Några exempel är projekt för laddinfrastruktur, testresenärer av olika slag, fossilbränslefri fordonsflotta, nollzon. Tidplanen för respektive projekt är inte fastställd men mejla gärna klimatprotokollet för mer information, eller kom till vårens fokusgruppsmöten!


Jakten på plasten

Arbetet i fokusgruppen har fortsatt från fokusgrupp Avfall från förra perioden. Förslag på aktiviteter och projekt har spånats fram under en workshop, vilka man kommer att specificera och vidareutveckla under programperioden. Ett exempel på projekt som redan är planerat att genomföras under denna period är en plockanalys på Akademiska sjukhusets avfall för att kunna sortera ut mer plast i framtiden. Fokusgruppen har även kontakt med två examensarbetare vid Gävle Högskola som inriktar sig på biobaserad plast.


Hållbar stadsutveckling

Detta är en ny fokusgrupp för period 3, ett uppstartsmöte skedde i början av december. Under mötet arbetades det fram olika projektförslag utifrån aktiviteter, teman, projekt och idéer kring fokusgruppen och vad man kan arbeta/samarbeta med. Nästa steg för dessa projektförslag är att konkretisera och bryta ner dem till mer specifika projekt.


Kalendarium

Rundabordsmöte med Svante Axelsson

17/2 kl. 13-16 hos Svenska kyrkan på Gränby Centrum

Energieffektivisering

5/2 kl. 10-12 hos Vasakronan på Dragarbrunnsgatan 38

Relationsdagen

2/3 från 8.30 på Uppsala Konsert och Kongress, arrangeras av Relation. Klimatprotokollet medverkar i Uppsala kommuns monter och lyfter upp nya projektet riktat mot små- och medelstora företag.

Jakten på plasten

2/3 kl. 13-15, plats ej bestämd

Hållbara godstransporter

3/3 kl. 13-15 hos Uppsala kommun på Stationsgatan 12

Hållbart resande

17/3 kl 9.00- 11.00 och 30/5 kl 9.00-11.00

UPPSALA KLIMATPROTOKOLLS WEBBPLATS

KONTAKT:

Uppsala klimatprotokoll: klimatprotokoll@uppsala.se

Lasse Andersson
Processledare för Uppsala klimatprotokoll  
018-727 65 15  
lasse.andersson@uppsala.se

Björn Sigurdson
Klimatstrateg, Uppsala kommun  
018-727 12 04 
bjorn.sigurdson@uppsala.se

 


Detta nyhetsbrev skickas till Klimatprotokollets medlemsorganisationer.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.