Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det?  Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV

Nr. 3,  29 januari 2016     
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag

Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström

Nyhetsbrevet når varje vecka ca: 6.000 hushåll i Rydebäck och omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.

 


NYA FÖRETAG I RYDEBÄCK!

Ny bilverkstad med inriktning på Rydebäck. Rabatt till Byalagsmedlemmar

I lokalerna mitt över Plantagen så har man öppnat upp en bilverkstad i Rydebäck med namnet Rydebäck's Bilservice. Adressen är Landskronavägen 784  och har öppet Mån-Fre 08-18, Lör 10-15 och  Sön stängt. Utöver dessa tider har man jour också för akuta hjälp vi kör även ut till kund och hjälper på plats. Telefonnummer: 042-220823 / 0729-191619 och E-mail rydebacksbilservice@gmail.com.

Man ger 10% rabatt på redan låga priser på arbetskostnaden till Byalagets medlemmar. 


Italienska delikatesser till Rydebäck!

"GENTILE KAFÈ OCH DELI"

I Conditori Havstornets lokaler på Rydebäcks Stationsgata 53 så öppnar German Gentile en ny verksamhet under arbetsnamnet "GENTILE KAFÈ DELI". Målet är att öppna den 1 mars beroende av att renoveringen av lokalerna med ny ventilation går som planerat. Familjen Gentile har redan en Restaurant-Trattoria inne på Karlsgatan i Helsingborg och inriktar sig på Italenska specialitéer och detta koncept tar man nu till Rydebäck. Förutom att servera kaffe och tillbehör så säljer man italienska smårätter och delikatesser samt olika färdiglagade pastarätter.

Vi önskar familjen Gentile välkomna till Rydebäck!


VI I FEMMAN.

Rydebäcksskolans Klass 5:2

Rydebäck utslaget av Lund.

I den andra kvartsfinalen i Vi i femman vann Mårtenskolan klass 5 från Lund över Rydebäckskolan 5:2. Mårtenskolan kom snart i ledning, Rydebäckskolan knappade in mot slutet, men Mårtenskolan drog iväg i den så kallade stegen och vann med 41 - 22.

Vi önskar bättre lycka nästa gång. Vi är stolta över hur väl ni kämpade.


RYDEBÄCK 50 ÅR!

Finna plats för Minnesstenen är stentufft!.

Byalaget kämpar med Stadsbyggnadsförvaltningen för att finna en lämplig plats för Minnesstenen som ska placeras ut och avtäckas vid cermonin den 12 mars. Det ursprungliga förslaget att placera den på Centrumtorget (Arholma Torg) godkändes inte eftersom detaljplanen för det området inte är klar. Då hade Byalaget soim förslag att sätta stenen på trekanten norr om den nya Centrumparkeringen men det gillade inte heller eftersom den inte är riktigt avslutad och färdig.

Anra förslag är vid Stationen och vid infarten till Färingsögatan.

Vi får se vad det blir för beslut men vi har ont om tid eftersom den stora stenen ska fraktas till stenhyggare för inskription.

 


ÖVERSVÄMNINGARNA

Övre dammen rustas upp och fördjupas.

Infranord som ansvarar för Drift & underhåll på Västkustbanan har fått i uppdrag av Trafikverket att rensa utjämningsmagasinet (Övre dammen) som ligger strax söder om Ytterövägen uppe vid järnvägsbron mellan centrum och Plantagen. Rensningen syftar till att öka kapaciteten i magasinet så att översvämningsrisken reduceras.

Redan nu har man vegetationsröjt runt dammen. 
Nästa steg är att tömma den på vatten och rensa bottnen på den.
Dammen är drygt 120m lång och som bredast cirka 50m
Infranord uppskattar att det skall rensas bort mellan 20-40cm tjockt botten sediment i hela dammen. 
Detta gör att magasinet får en högre kapacitet  framöver.
För Rydebäcksborna skall inte arbetet innebära några större påfrestningar.
Dock kommer en del lastbilstrafik till och från dammen att förekomma.

Arbetet förväntas helt avslutat i slutet av Mars.


BELYSNING PÅ BUSSBACKEN

Reparation dröjer p.g.a tjäle och kabelbrott.

 

Stadsbyggnadsförvaltningen har låtit meddela att man för närvarande inte kan reparera kabelbrottet som orsakar att belysningen är ur funktion. Risken med att gräva vid tjäle är att man bryter andra kablar osv.

Vi ser fram emot våren när ljuset kommer tillbaka nu i dubbel bemärkelse.


RYDEBÄCK 50 ÅR


ÅSSTÄMMA Onsdagen den 17 februari 2016 och inget annat!!!

Klicka för större bild

KALLESE OCH DAGORDNING

Medlemmarna i Rydebäcks Byalag välkomnas till ordinarie årsstämma/årsmöte.

Tid: Onsdagen den 17 februari 2016 kl 19.00 i Rydebäcksskolans Matsal

 Anmälan om deltagande: för att bedöma behovet av sittplatser för deltagarna, önskar vi besked om deltagande senast den 12 februari till föreningens ordförande, telefon 0701-70 06 78, eller till föreningens e-postadress info@rydebacksbyalag.se.

 Verksamhetsberättelsen och denna kallelse finns inom kort tillgängliga på föreningens hemsida www.rydebacksbyalag.se 

Dragning i 2015 års konstlotteri sker direkt efter årsmötets slut.

Mötet aviseras även på Hemsidan och Facebook, och som Nyhetsbrev till de medlemmar som uppgett sin e-postadress.

Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast 28 januari per post (Rydebäcks Byalag, c/o Bårström, Svanögatan 18, 257 31 Rydebäck) eller e-post (info@rydebacksbyalag.se).

 Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

 DAGORDNING 

 • Stämmans öppnande.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av justerare och rösträknare, som jämte mötesordföranden justerar protokollet.
 • Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
 • Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Framläggande av styrelsens balans- och resultaträkning.
 • Framläggande av revisionsberättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av två (2) år.
 • Val av en ordinarie styrelseledamot till ordförande för en tid av ett (1) år.
 • Val av suppleanter för en tid av ett (1) år.
 • Val av två (2) revisorer.
 • Val av valberedning; tre (3) ordinarie ledamöter, varav en (1) sammankallande.
 • Fastställande av årsavgift i Byalaget och avgift till konstlotteriet.
 • Styrelsens förslag till behandling av, i rätt tid, inkomna motioner.
 • Mötet avslutas.

Byalaget och samhället

Byalagets funktion är att vara en länk mellan innevånarna i Rydebäck och Staden och dess olika förvaltningar. Det är en fördel för alla. Byalaget kan föra fram uppfattningar till gagn för vår by och Staden kan få information som dom annars aldrig hade fått. Olika förvaltningar har tagit detta till sig i olika grad men vi ser att vi får allt mer framgångar för våra synpunkter.

Den senaste tidens hantering av skolfrågorna visar på hur viktigt det är att vi har medlemmar med skolbarn som kan göra oss starkare inom skolområdet. Hör av er till oss!

Det är därför viktigt att Du som bybo tar och för fram Dina synpunkter till oss så att vi kan föra dessa vidare. Kanske inte det blir exakt som Du tänkt Dig men vi kommer i alla fall att arbeta i samma riktning. Vi kommer också att hela tiden återföra information till Dig som har fört fram förslag eller uppfattningar.

Så har Du något på hjärtat så ge Dig till känna. Tillsammans så bygger vi ett bra Rydebäck.

Läs tidigare Nyhetsbrev
Kontakta Styrelsen - klicka
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter

Som medlem i Byalaget får du rabatter när Du handlar i vissa butiker. Klicka här för detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej kampanj- och nettoprissatta varor
20-30% medlemsrabatt
20% medlemsrabatt
10% rabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10-27% medlemsrabatt
10% på vitvaror och elinstallationer 15% på belysning i butik
LAXSPECIALISTEN GER 15% på alla laxköp. Klicka för annons
10% rabatt på skjortor och andra varor.
10% medlemsrabatt på ord. priser
10% rabatt i butiken och 10% på arbetskostnad i verkstad
10% rabatt på arbetskostnad i verkstaden
10% rabatt på biltvätt
10% rabatt på tavlor
5% medlemsrabatt på kosttillskott och kläder
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt. Ej med andra erbjudande eller presentkort.
10% rabatt till medlemmar
10% Medlemsrabatt
10% på konditorivaror och kaffetår.
10% rabatt på böcker
Medlemsrabatt på elavtal, ange kampanjkod ”byalaget”
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
RYDEBÄCKS THAIMASSAGE ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten
Rydebäcks Bibliotek
Rydebäcks IF
Rya Golfklubb
Varje onsdag på Torget kl. 18
Fortuna FF
Rydebäcks Scoutkår
Rydebäcks Ryttarförening
Boule - klubben
Lions Club
Lions Club
Apoteket
Museiförening och Historia
Skulptör Mikael Liljeqvist
Sv. Pensionärsförbund
Vårdcentralen
Servicebutiken
Tel 0709-32 89 56
Stefan Kjernholm Byggkonsult 0760-87 47 02
David Silander Mob.tel: 0721-76 98 80
SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK
Författare Leif Schönbeck Tel: 073-985393
Teaterarken-Sundsgården

Läs sagan om Byn från ingenting!!Klicka för större bild


Utredningar och planer som berör Rydebäck - Du kan vara berörd!

 

 

Här samlar vi material inom kommunen som berör Rydebäck primärt från Stadsbyggnadsförvaltningen men även andra källor.

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt. 

Vetenskap och natur-information som berör Rydebäck - För den vetgirige!

Materialet innehåller mycket intressant om Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar om Rydebäck och omgivningar.

 

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt.


Statistik om Rydebäck Befolkning mm.

(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)

1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

 


info@rydebacksbyalag.se.  Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström
 © Rydebäcks Byalag 2013-2016

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.

Vill du ändra din E-mail adress så klicka här.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.