Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Hej!

Nu är vi tillbaka! Januari är ännu inte slut och vi har redan hunnit med intressanta möten och viktiga moment i utbildningen. Likt många andra verksamheter pågår det nu planering för de många aktiviteter som ska genomföras under året. I det här nyhetsbrevet delar vi med oss av vad som redan hänt och vad som ligger framför oss i vår. Mycket nöje!


Inger Ashing i samtal med eleverna kring deras situation och deras tankar för framtiden

Nationell samordnare besökte eleverna

I novemer presenterade Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister satsningen Vägar framåt. En strategi för att minska gruppen av unga som varken arbetar eller studerar. Den innehåller en rad olika åtgärder bland annat har en nationell samordnare blivit utsedd för att utreda och förmedla de ungas behov. 

I förra veckan hälsade vi samordnaren Inger Ashing välkommen till Örebro. Inger beskrev sitt uppdrag och fick ta del av våra erfarenheter. Vi tackar Inger för besöket och hoppas att vi får tillfälle att träffas igen! 


SV Kulturcollege med andra ögon

SV Kulturcollege - fyller tomrummet där det allmänna brister, så lyder titeln på den fördjupningsuppgift som en student vid Örebro universitet redovisade i början av året. 

I kursen Socialt arbete inom frivillig- och idéburna organisationer har projektet fått representera en aktör i det civila samhället. Arbetet behandlar bland annat frågeställningen, vilken inverkan har dessa aktörer i utvecklingen av målgruppens rättigheter?

Ett intressant arbete för oss att läsa och roligt att få bidra med våra erfarenheter och tankar när det gäller just förändringsarbete. Stort lycka till med dina vidare studier, Gabriella! 


Nu är vi igång!

SV Arena 2016

Inom arbetsmarknadskunskap, media och hälsa har vi diskuterat sociala koder på arbetsplatser, ordning och reda med hjälp av kalender samt sett över utbudet av fysiska aktiviteter i Örebro. 

Vi hälsar dessutom Emma välkommen i gänget. Emma har under ett par måndagar undervisat i ämnet drama och kommer att fortsätta med det även under våren.

I februari väntar en ny SV Arena med eleverna. I april 2015 diskuterades arbete. Ett uppskattat och lärorikt tillfälle för eleverna och de myndigheter och politiker som var på plats. Vad blir årets ämne? Håll utkik på vår Facebook!

SV Arena utgör ett delmål i utbildningen där flera moment och övningar resulterar i ett organiserat tillfälle för dialog kring aktuella samhällsfrågor. Prenumererar du inte redan på vårt nyhetsbrev?

Börja göra det nu

Kontakt SV Kulturcollege

info@svkulturcollege.se,

tfn: 070-62 67 095.


Om projektet SV Kulturcollege

SV Kulturcollege är ett projekt som är finansierat av Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan. Huvudman för projektet är Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län och utbildningen bedrivs i våra lokaler på Fabriksgatan i Örebro.

Läs mer om projektet här


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.