Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det?  Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV

Nr. 2,  22 januari 2016     
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag

Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström

Nyhetsbrevet når varje vecka ca: 6.000 hushåll i Rydebäck och omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.

 


ETT STÖRRE ANSVAR!

Nu när ViiRydebäck har upphört så är vi än viktigare för Rydebäcksborna.

Det är klart att Rydebäcks Byalag tar sitt ansvar och kommer att vara med och ge information om vad som händer i Rydebäck och i någon mån försöka att fylla det tomrum som nu har uppstått i och med att ViiRydebäck har upphört med sin utgivning. Som vi ser på det så är vi det språkrör som Rydebäcksborna tycker om och vill använda sig av. Varje vecka ser vi exempel på att man gillar oss mer och mer som publikation. Exempelvis så har vi nu 1.300 E-mailadresser inom Rydebäck och dessutom ca: 6.500 som läser oss på Facebook där vi marknadsför vårt Nyhetsbrev varje vecka. Vi täcker således upp hela Rydebäck med omgivande orter såsom Råå, Glumslöv och Vallåkra. Det glädjer oss med sådana erkännanden och driver oss till att bli ännu bättre. Från och med nu tar vi över rapporteringen av Nattvandrarnas rapporter eftersom vi tycker att Nattvandrarna gör en viktig insats för Rydebäcks barn och ungdommar.

Har ni som läsare andra önskemål så tveka inte utan kontakta oss!!

 


VI I FEMMAN - KVARTSFINAL DEN 21 JANUARI!

Rydebäcksskolans Klass 5:2

Ratta in P4 MALMÖHUS!

Nu är det dags för Kvartsfinaler i Vi i Femman där Rydebäcksskolans klass 5:2 är vårt stora hopp. Kl. 17-18 den 21 januari så ska ni hålla tummarna för våra glada och kunniga elever.


RYDEBÄCK 50 ÅR!

Kommunalrådet Christian Orsing(M) håller tal till Rydebäck på 50 års dagen.

Vi är glada att kunna rapportera att Christian Orsing, den ledande byggpolitikern i Staden kommer till Rydebäck och talar om historen och om framtiden för Rydebäck med anledning av att vi fyller 50 år som by. Christian Orsing är ordförande i Stadsbyggnads-nämnden.

Den 12 mars händer det!!

Så här tänker man sig programet som tar plats på Centrumtorget (Arholma Torg).

11.00 Historisk vandring runt Rydebäck från Biblioteket

12.00 Sång och musik av Rydebäcks barn och ungdommar

13.00 Ramlösa Brunnsextett saluterar Rydebäck 50 ÅR

13.15 Kommunalrådet C. Orsing talar om Rydebäck

13.30 Avtäckning av Minnesstenen 

13.35 Mera musik av blåsorkestern

Kyrkan öppnar upp för våffelförsäljning mm.


NATTVANDRARNA I RYDEBÄCK

Man vandrar vidare i snö och köld!

 Trots att det är kyligare väder håller Nattvandrarna sig till sitt schema och täcker de flesta fredagar och lördagar och ibland även andra kvällar. Man kommer att kalla till nytt planeringsmöte för alla nattvandrare i februari där vi spikar nytt schema och går igenom gruppindelningen.

 Om ni har frågor eller vill anmäla ert intresse till nattvandring kan ni maila eller ringa, se kontaktuppgifter längst ned.

Statistik

I samarbete med Rydebäcksskolan och externa sponsorer delas en summa pengar ut till de skolklasser i högstadiet vars föräldrar nattvandrar. Det är antalet vandringar som räknas. Pengarna används i samband med den skolresa som görs i årskurs 9.

I diagrammet ovan ser man antal vandringar som gjorts av föräldrar uppdelat per klass. Till vänster ser man också vilket belopp det motsvarar.

Totala sponsorbeloppet är för närvarande 25,000 kr där Rydebäcksskolan står för 15,000 kr och AM Takservice för 10,000 kr.


KOM TILL IDROTTSHALLEN!!

Platser kvar i Dans och Parkour/Freerunning.

Ha kul och träna samtidigt!!

START v. 3.


ÅRSTÄMMA 2016

Klicka för större bild

KALLESE OCH DAGORDNING

Medlemmarna i Rydebäcks Byalag välkomnas till ordinarie årsstämma/årsmöte.

Tid: tisdagen den 17 februari 2016 kl 19.00 i Rydebäcksskolans Matsal

 Anmälan om deltagande: för att bedöma behovet av sittplatser för deltagarna, önskar vi besked om deltagande senast den 12 februari till föreningens ordförande, telefon 0701-70 06 78, eller till föreningens e-postadress info@rydebacksbyalag.se.

 Verksamhetsberättelsen och denna kallelse finns inom kort tillgängliga på föreningens hemsida www.rydebacksbyalag.se 

Dragning i 2015 års konstlotteri sker direkt efter årsmötets slut.

Mötet aviseras även på Hemsidan och Facebook, och som Nyhetsbrev till de medlemmar som uppgett sin e-postadress.

Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast 28 januari per post (Rydebäcks Byalag, c/o Bårström, Svanögatan 18, 257 31 Rydebäck) eller e-post (info@rydebacksbyalag.se).

 Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

 DAGORDNING 

 • Stämmans öppnande.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av justerare och rösträknare, som jämte mötesordföranden justerar protokollet.
 • Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
 • Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Framläggande av styrelsens balans- och resultaträkning.
 • Framläggande av revisionsberättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av två (2) år.
 • Val av en ordinarie styrelseledamot till ordförande för en tid av ett (1) år.
 • Val av suppleanter för en tid av ett (1) år.
 • Val av två (2) revisorer.
 • Val av valberedning; tre (3) ordinarie ledamöter, varav en (1) sammankallande.
 • Fastställande av årsavgift i Byalaget och avgift till konstlotteriet.
 • Styrelsens förslag till behandling av, i rätt tid, inkomna motioner.
 • Mötet avslutas.

BÄTTRE VATTENMILJÖ GAV NYA SKRIDSKOBANOR

Fina skridskobanor på de tillfrusna dammarna!

 Som en oväntad bieffekt fick Rydebäcksborna många hundra kvardratmeter fin skridskois att köra runt på och att glädjas vid. Inte tänkte vi väl på det när de nya "sjöarna" anlades och rensades. När vi frågade ungdomarna vad man tycker om detta så blev svaret rakt och direkt - "Kanonbra".

 


HÅLL TJUVARNA IFRÅN RYDEBÄCK!

Vi har varit relativt förskonade från inbrott.

Det har varit relativt lugnt ett tag nu och då slappnar man lätt av och vaksamheten sjunker. Ett allt tydligare mönster är att "buset" turnerar runt och avverkar samhälle efter samhälle för när vaksamhetsnivån är som högst då kan det vara farligt att försöka att jobba nattetid för denna kategori yrkesutövare.

Därför gäller att hela tiden ha högsta möjliga vaksamhet.

Bäst är:

# grannsamverkan. Bevaka era hem åt varandra. Töm brevlådor och se till att sopkärlen har lite sopor så inte sådana saker avslöjar att ni inte är hemma.

# installera någon form av larm. Det avskräcker i varje fall något.

# ha ljuset tänt och om möjligt några lampor på timer så det ser ut som om ni är hemma. 

Så fort du ser något misstänkt så rapportera detta på Facebook sidan - Rydebäck på sin vakt!! så varnar vi varandra.


Byalaget och samhället

Byalagets funktion är att vara en länk mellan innevånarna i Rydebäck och Staden och dess olika förvaltningar. Det är en fördel för alla. Byalaget kan föra fram uppfattningar till gagn för vår by och Staden kan få information som dom annars aldrig hade fått. Olika förvaltningar har tagit detta till sig i olika grad men vi ser att vi får allt mer framgångar för våra synpunkter.

Den senaste tidens hantering av skolfrågorna visar på hur viktigt det är att vi har medlemmar med skolbarn som kan göra oss starkare inom skolområdet. Hör av er till oss!

Det är därför viktigt att Du som bybo tar och för fram Dina synpunkter till oss så att vi kan föra dessa vidare. Kanske inte det blir exakt som Du tänkt Dig men vi kommer i alla fall att arbeta i samma riktning. Vi kommer också att hela tiden återföra information till Dig som har fört fram förslag eller uppfattningar.

Så har Du något på hjärtat så ge Dig till känna. Tillsammans så bygger vi ett bra Rydebäck.

Läs tidigare Nyhetsbrev
Kontakta Styrelsen - klicka
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter

Som medlem i Byalaget får du rabatter när Du handlar i vissa butiker. Klicka här för detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej kampanj- och nettoprissatta varor
20-30% medlemsrabatt
20% medlemsrabatt
10% rabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10-27% medlemsrabatt
10% på vitvaror och elinstallationer 15% på belysning i butik
LAXSPECIALISTEN GER 15% på alla laxköp. Klicka för annons
10% rabatt på skjortor och andra varor.
10% medlemsrabatt på ord. priser
10% rabatt i butiken och 10% på arbetskostnad i verkstad
10% rabatt på biltvätt
10% rabatt på tavlor
5% medlemsrabatt på kosttillskott och kläder
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt. Ej med andra erbjudande eller presentkort.
10% rabatt till medlemmar
10% Medlemsrabatt
10% på konditorivaror och kaffetår.
10% rabatt på böcker
Medlemsrabatt på elavtal, ange kampanjkod ”byalaget”
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
RYDEBÄCKS THAIMASSAGE ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten
Rydebäcks Bibliotek
Öppet som vanligt
Rydebäcks IF
Rya Golfklubb
Varje onsdag på Torget kl. 18
Fortuna FF
Rydebäcks Scoutkår
Rydebäcks Ryttarförening
Boule - klubben
Lions Club
Lions Club
Apoteket
Museiförening och Historia
Skulptör Mikael Liljeqvist
Sv. Pensionärsförbund
Vårdcentralen
Servicebutiken
Tel 0709-32 89 56
Stefan Kjernholm Byggkonsult 0760-87 47 02
David Silander Mob.tel: 0721-76 98 80
SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK
Författare Leif Schönbeck Tel: 073-985393
Teaterarken-Sundsgården

Läs sagan om Byn från ingenting!!Klicka för större bild


Utredningar och planer som berör Rydebäck - Du kan vara berörd!

 

 

Här samlar vi material inom kommunen som berör Rydebäck primärt från Stadsbyggnadsförvaltningen men även andra källor.

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt. 

Vetenskap och natur-information som berör Rydebäck - För den vetgirige!

Materialet innehåller mycket intressant om Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar om Rydebäck och omgivningar.

 

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt.


Statistik om Rydebäck Befolkning mm.

(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)

1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

 


info@rydebacksbyalag.se.  Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström
 © Rydebäcks Byalag 2013-2016

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.

Vill du ändra din E-mail adress så klicka här.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.