Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det?  Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV

Nr. 1,  15 januari 2016     
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag

Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström

Nyhetsbrevet når varje vecka ca: 4.000 hushåll i Rydebäck och omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.

 


MOT NYA MÅL!!

Nu blickar vi framåt under jubileumsåret.

Under 2016 så fyller ju Rydebäck 50 år som tätort. Byn som kom från ingenting. På bördiga lerjordar så växte ett litet samhälle succesivt fram med alla de funktioner som behövs med skola, och vård. Under åren är det många som har bidragit aktivt till vad vi har, ingen nämd, ingen glömd, men utan eldsjälars aktiviteter och Rydebäcksbornas engagemang hade det kanske inte blivit så bra som vi nu har det här på landet.

En del återstår att lösa och säkert kommer ytterligare frågor under det kommande året. Så är det bara. Rydebäcks Byalag arbetar vidare med att tillvarata våra innevånares intresse och att finna så bra lösningar som möjlig för alla.

Närmast i tur står "gamla" frågor om Skola och en ny Sporthall för att lösa kapacitetsproblem som följer av att vårt samhälle växer snabbt.

Vi tackar alla Rydebäcksbor för ert stöd och blickar fram emot ett händelserikt 2016.

 


VI BESÖKTE VÅRDCENTRALEN I RYDEBÄCK

Nytt team på plats!

Byalaget besökte vår Vårdsentral för att ta "tempen" på hur det står till nu efter en viss turbulent period. Vi träffade den driftiga verksamhetschefen Anna Asplund som var full av ensusiasm för vad vårdscentralen nu kan "leverera". Vi blev "smittade" av detta och glada för att vi har en så fin service. Här är läget just nu!!

Rydebäcks vårdcentral fick en nystart 2015 efter en svår kris under 2014. Verksamhetschef Anna Asplund anställdes 1 december 2014 och har i uppdrag att bygga upp vårdcentralen på nytt. Under krisen 2014 förlorade vårdcentralen alla sina fasta läkare och många lista patienter vilket gjorde att ekonomin även rasade. En vårdcentral styrs nämligen av Hälsovalet vilket innebär att man får betalt per patient som listar sig på vårdcentralen och beroende på vilka insatser man gör för patienten.

Nu är vårdcentralen fullbemannad igen och har både vanlig tidsbeställd mottagning och akuttider dagligen. Varje dag är det minst en av läkarna som har akutdag, dvs bara tar akut bokade patienter. När man ringer till vårdcentralen får man prata med en sjuksköterska som både kan ge råd, boka en tid samt i vissa enklare fall ta in dig på bedömning till sig själv. Sjuksköterskan tar då emot dig på en så kallad Triage-bedömning och bedömer om du behöver träffa en läkare eller ej. Att gå till en sjuksköterska är helt gratis. På morgonen mellan 8-9 är det flest personer som ringer och det kan därför bli att man får vänta en stund i telefon. Senare under dagen är det lättare att komma fram på telefon.

På vårdcentralen finns även en del specialistmottagningar som Diabetesmottagning, Astma-kolmottagning., Blodtrycksmottagning och Äldrevårdsmottagning. Det finns även en Barnavårdscentral (BVC) och ett Laboratorium som har öppet för provtagning mellan 8-11.

Det finns 3 fasta Distriktsläkare och 2 stycken ST-läkare som snart är färdiga Distriktsläkare. Det finns även en AT-läkare som byts ut var tredje månad eftersom de är under utbildning och ska ut och jobba på och lära sig alla sorters mottagningar som finns inom vården.

Vårdcentralens mål är att alla Rydebäcksbor ska vilja söka sig dit när man behöver och att man ska bli väl emottagen och få rätt vård. Vi utvecklar hela tiden vårdcentralens specialistmottagningar och tar hänsyn till vilka patienter/invånare det bor i Rydebäck och vilka behov det därför finns.

Man har rätt att själv välja vilken av de tre fasta Distriktsläkarna man vill lista sig på. Det kan i undantagsfall hända att en läkare blir fullistad och då måste Vårdcentralen själv fördela nya patienter under en period.

 

Vårdcentralens hemsida uppdateras när det blir förändringar eller andra nyheter:

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Primarvarden_Skane/Vardcentraler/Vara-vardcentraler/Orter-O-OE/Vardcentralen-Rydeback/

 


ÅRSTÄMMA 2016

Klicka för större bild

DET SVÄMMADE ÖVER!

Kraftigt regn orsakade översvämning i Rydebäck.

Vi fick följande pressmeddelande från NSVA.

Regnet som föll under julhelgen orsakade problem för både dagvatten- och spillvattenhanteringen. I Rydebäck, Helsingborg, steg vattnet i en dagvattendamm så högt att det svämmade över. Nu utreder NSVA åtgärder för att förbättra situationen för de boende i området.

Det kraftiga och ihållande regnet under julen ledde både till överbelastade ledningsnät och översvämningar. Ett av de drabbade områdena var Rydebäck i Helsingborgs kommun, där en dagvattendamm svämmade över under söndagen. Dagvattnet rann över Sandövägen, längs med cykelbanorna och vidare in i bostadsområdet nedanför Sandövägen. 

– Vi fick stänga av det ena körfältet under en tid. Vattnet rann undan under natten till måndagen. Vid sjutiden på morgonen var det borta, säger Mats Norberg, gruppchef för Ledningsnät och projekt på NSVA.

Dagvattendammen i Rydebäck byggdes 2010. Det är första gången som den svämmar över och dess vatten når bostadsområdet på andra sidan Sandövägen. Den aktuella dammen är dimensionerad för 50-årsregn, det vill säga ett extremt regn som beräknas komma en gång vart femtionde år. 

– Dimensioneringen med avseende på 50-årsregnet har vi gjort utifrån de hårdgjorda ytorna i befintlig och framtida bebyggelse, det vill säga alla hus, vägar och gator i området. Till det har vi avsatt volym för att hantera flöden från omkringliggande jordbruksmark. I det här fallet har dammen svämmat över på grund av att det har kommit väldigt mycket vatten från just jordbruksmark. Jordbruksmarken som ligger i närheten har blivit mättad på vatten och så har det runnit vidare ned till dammen. Detta vatten har belastat både bäcken och dammen så hårt att det har svämmat över, säger Mats Norberg. 

– Det är oerhört svårt att dimensionera en damm för de mängder vatten som kommer från jordbruksmarken och att hitta rätt utsläppsflöden för att i sin tur få ett flöde som bäcken, som ligger nedströms dammen, kan klara av att hantera. Under 2016 kommer vi på NSVA tillsammans med Helsingborgs stad att utföra åtgärder för att förbättra situationen och säkra vattnets väg genom samhället vid extrema situationer, fortsätter han.

Under helgen fick NSVA in flera samtal från privatpersoner som drabbats av källaröversvämningar orsakat av regnovädret. De flesta samtalen rörde översvämningar i Norra Helsingborg. I Bjuvs kommun rapporterades det in mellan 2-3 stycken, i Landskrona enstaka.

På NSVAs hemsida www.nsva.se finns information om hur du ska gå tillväga för att anmäla en källaröversvämning. 

Enligt Pär Gustafsson, avdelningschef för Avloppsrening på NSVA, krävdes det bräddning i samtliga ägarkommuner vid det kraftiga regnovädret. En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten när ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad VA-systemet klarar av.

 NSVA har nyligen lagt ut en film på Youtube och vår hemsida där vi förklarar hur VA-systemen fungerar när det regnar, säger Pär Gustafsson.


DIKNINGEN FÖRBÄTTRAS

Översvämningarna avslöjade svagheter!

 På flera platser i Rydebäck visade de våldsamma vattenmassorna att dikningen behövdes att förbättras.


SAMRÅDSMÖTE OM RYDEBÄCK!

Den 9 feb så är det åter dags för ett samrådsmöte om planerna för Rydebäck.

 

Stadsbyggnadsförvaltningen kallar återigen intressenmter i Rydebäck till samråd om planen för Sporthall och Högstadieskolan och vi är givetvis mycket intresserade av vad man kommit fram till för vi vill ju att både skola och sporthall ska koimma igång så fort som möjligt.

 


RYDEBÄCK 50 ÅR 2016!

Kicka för större bild

Byalaget har forskat i rullorna.

Byalagets Byggexpert Kjell Nyström som ingår i 50-års kommitéen besökte Helsingborgs Stadsarkiv för att söka efter handlingar som ger oss ett 100% stöd för när man kan hävda att Rydebäck blev till. Alla handlingar från Vallåkra Kommun som Rydebäck på den tiden var en del av finns på mikrofilm och kan studeras för den som har gott om tid och intresse.

Helt klart är nu att slutbesikning för fastigheterna Rödkallen 2,4,6,9,13, och 14 gjordes den 8 mars 1966 och för fastigheterna Brämön 1-2 den 14 mars 1966 därefter var dessa fastigheter klara för inflyttning. Det är alltså fastigheterna längs ner på Särögatan mot Kroka Äng som är de första i Rydebäck. Av de ursprungliga köparna bor fortfarande Gisela Olsson kvar.

En annan viktig datering vi fick reda på är att den första Stadsplanen för Rydebäck antogs den 25 nov 1964 och begränsades av Rydebäcken i norr, Storövägen i öster och Ytterövägen i söder.

 

Den 12 mars händer det!!

Så här tänker man sig programet som tar plats på Centrumtorget (Arholma Torg).

11.00 Historisk vandring runt Rydebäck från Biblioteket

13.00 Ramlösa Brunnsextett saluterar Rydebäck 50 ÅR

13.15 Tal till Rydebäck

13.30 Avtäckning av Minnesstenen 

13.35 Mera musik av blåsorkestern

Kyrkan öppnar upp för våffelförsäljning mm.

 

Obs! Programet är preliminärt!


Byalaget och samhället

Byalagets funktion är att vara en länk mellan innevånarna i Rydebäck och Staden och dess olika förvaltningar. Det är en fördel för alla. Byalaget kan föra fram uppfattningar till gagn för vår by och Staden kan få information som dom annars aldrig hade fått. Olika förvaltningar har tagit detta till sig i olika grad men vi ser att vi får allt mer framgångar för våra synpunkter.

Den senaste tidens hantering av skolfrågorna visar på hur viktigt det är att vi har medlemmar med skolbarn som kan göra oss starkare inom skolområdet. Hör av er till oss!

Det är därför viktigt att Du som bybo tar och för fram Dina synpunkter till oss så att vi kan föra dessa vidare. Kanske inte det blir exakt som Du tänkt Dig men vi kommer i alla fall att arbeta i samma riktning. Vi kommer också att hela tiden återföra information till Dig som har fört fram förslag eller uppfattningar.

Så har Du något på hjärtat så ge Dig till känna. Tillsammans så bygger vi ett bra Rydebäck.

Läs tidigare Nyhetsbrev
Kontakta Styrelsen - klicka
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter

Som medlem i Byalaget får du rabatter när Du handlar i vissa butiker. Klicka här för detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej kampanj- och nettoprissatta varor
20-30% medlemsrabatt
20% medlemsrabatt
10% rabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10-27% medlemsrabatt
10% på vitvaror och elinstallationer 15% på belysning i butik
LAXSPECIALISTEN GER 15% på alla laxköp. Klicka för annons
10% rabatt på skjortor och andra varor.
10% medlemsrabatt på ord. priser
10% rabatt i butiken och 10% på arbetskostnad i verkstad
10% rabatt på biltvätt
10% rabatt på tavlor
5% medlemsrabatt på kosttillskott och kläder
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt. Ej med andra erbjudande eller presentkort.
10% rabatt till medlemmar
10% Medlemsrabatt
10% på konditorivaror och kaffetår.
10% rabatt på böcker
Medlemsrabatt på elavtal, ange kampanjkod ”byalaget”
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
RYDEBÄCKS THAIMASSAGE ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten
Rydebäcks Bibliotek
Öppet som vanligt
Rydebäcks IF
Rya Golfklubb
Varje onsdag på Torget kl. 18
Fortuna FF
Rydebäcks Scoutkår
Rydebäcks Ryttarförening
Boule - klubben
Lions Club
Lions Club
Museiförening och Historia
Skulptör Mikael Liljeqvist
Sv. Pensionärsförbund
Vårdcentralen
Apoteket
Servicebutiken
Tel 0709-32 89 56
Stefan Kjernholm Byggkonsult 0760-87 47 02
David Silander Mob.tel: 0721-76 98 80
SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK
Författare Leif Schönbeck Tel: 073-985393
Teaterarken-Sundsgården

Läs sagan om Byn från ingenting!!Klicka för större bild


Utredningar och planer som berör Rydebäck - Du kan vara berörd!

 

 

Här samlar vi material inom kommunen som berör Rydebäck primärt från Stadsbyggnadsförvaltningen men även andra källor.

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt. 

Vetenskap och natur-information som berör Rydebäck - För den vetgirige!

Materialet innehåller mycket intressant om Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar om Rydebäck och omgivningar.

 

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt.


Statistik om Rydebäck Befolkning mm.

(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)

1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

 


info@rydebacksbyalag.se.  Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström
 © Rydebäcks Byalag 2013-2016

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.

Vill du ändra din E-mail adress så klicka här.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.